Félidőben a Sauvé-bizottság tényfeltáró munkája

A francia katolikus egyházon belül történt szexuális visszaéléseket vizsgáló független bizottság (CIASE) létrehozásáról és tevékenységéről már többször hírt adtunk. Az utóbbi egy évben több mint 5300 bejelentés érkezett a szakcsoporthoz. Mindmáig 1500 elkövetőről tudnak. A megszólaló áldozatok egy része a sérelem elszenvedésekor nagykorú volt. A La Croix katolikus napilap e tényre fókuszálva készített interjút a bizottság elnökével, Jean-Marc Sauvé jogásszal.

La Croix  2020.06.17.  Christophe Henning

La Croix: 2019. június 3-án az Ön által vezetett bizottság felhívásban bíztatta tanúságtételre a sértetteket. A testület időről időre beszámol munkájáról a nyilvánosságnak. Úgy tűnik, felszínre került a felnőtt korú áldozatok speciális helyzete…

Jean-Marc Sauvé: Még messze állunk munkánk végétől. Az út felénél tartunk. E stádiumban több a kérdés, mint a bizonyosság, de ez nem akadályozza néhány meglátás megfogalmazását. Felhívásunk célja olyan személyek tanúságtételének összegyűjtése volt, akik kiskorúként váltak szexuális visszaélés áldozatává, de emellett olyan sérülékeny felnőtteket is megszólítottunk, akik alá- és fölérendeltségi viszonyban, lelki kísérés vagy vezetés során, s nem szabad elhatározásból kerültek szexuális jellegű kapcsolatba. Több ezer vallomás érkezett hozzánk. A bejelentések 12–13 százaléka olyanoktól származik, akik a cselekmény elkövetése idején felnőttek voltak. Bár egyértelmű kisebbségről van szó, nem sejtettem, hogy ennyi esettel fogunk szembesülni.

Il possible cloturer notre travail avoir engage reflexion conduit facilite sexuels auteurs explique Jean Marc Sauve 0 1400 933

La Croix: A CIASE felhívása lehetőséget adott arra, hogy megtörjön a csend?

Jean-Marc Sauvé: Az áldozat sokszor nagyon hosszan őrzi a csendet, mivel túl erős a hordozott fájdalom, vagy megtörténhet, hogy az abúzus ténye csupán idővel tudatosul, illetve a tettet eddig hamis bűntudat fedte el. Az elévülés, ha felnőtt sértettről van szó, más szabályozás alá esik, ezért, amikor az ügyet az igazságszolgáltatás elé viszik, leggyakrabban lezárt aktaként kezelik. A felnőtt áldozat szenvedése specifikus: lelkiismereti és spirituális visszaélést is magában foglal.

La Croix: Mit tudna mondani a felnőtt áldozatokról?

Jean-Marc Sauvé: Köztük világos többséget alkotnak a nők, holott a bejelentések összességét tekintve a tanúságtételek 62 százaléka férfiaktól származik. Az áldozatok egy része a papsághoz vagy szerzetesi közösséghez tartozott, esetleg tartozik ma is. Magas az aránya — egyharmad — a képzésben résztvevő hajdani szeminaristáknak vagy szerzetesnövendékeknek. Kétségtelen, hogy a hivatás megkülönböztetését élő fiatal könnyű préda lehet. Anélkül, hogy jogászok lettek volna, egyes elkövetők tökéletesen tudták mit csinálnak: az áldozat 18. életévének betöltése volt az a várt pillanat, amelytől kezdve az eddigi megbúvó technika aktív stratégiává vált.

La Croix: Mi a magyarázata e felnőttek törékenységének?

Jean-Marc Sauvé: Van, aki azért sebezhető, mert egy szerzetessel, egy szemináriumi tanárral, egy lelki kísérővel áll bizalmi kapcsolatban. Felkavaró látni, hogy a Szentírás, vagy egy-egy lelkiség elferdítésével milyen hódítási stratégiát lehet kifejleszteni, s hogyan lehet ezeket szexuális szenvedély kiélésére felhasználni. Ha a kiskorúak elleni abúzus a gyermek testének tárgyiasításából ered, s a tekintéllyel való visszaélés kategóriájába sorolható, amelyet súlyosbít a pap szakralizált alakja, a felnőtt személy sérelmére elkövetett cselekménynek megvan a maga torz mivolta, amely vegyíti a hatalommal való visszaélés, valamint a lelkiismereti visszaélés fondorlatos formáit. A gyermekek kárára véghezvitt bűncselekménnyel [pédocriminalité] összevetve a felnőtt személy elleni sérelem jobban megfelel annak a diagnózisnak, amelyet Ferenc pápa Isten népéhez írt levelében megfogalmazott. Ebben hatalmi, spirituális és lelkiismereti visszaélésről beszélt. [Vö.: „A sebek sohasem évülnek el.” Ferenc pápa levele Isten népéhez. 2018. augusztus 20.].

Lancien president Conseil dEtat Jean Marc Sauve pilotera Commission independante denquete sexuels lEglise Ciase 0 729 486

La Croix: Lehet azonosítani a visszaélés formáit?

Jean-Marc Sauvé: A spirituális visszaélés lelki kísérés, vagy a hivatás mélyítése során történhet. A Szentírás — nevezetesen az Énekek Éneke — hamis, eltévelyedett olvasatát használja fel, vagy abból a többé-kevésbé kifejezett vélekedésből ered, hogy a mindenkire vonatkozó törvény a választottakra, a spirituális elitre nem érvényes. A Mária-kultusz durva elferdítése is szerepelhet. De a keresztény kinyilatkoztatás alapján hogyan nyújthatna igazolást egy lelkivezető és az általa kísért nő szexuális viszonyára Jézus és Mária kapcsolata?

La Croix: A szerzetesi közösségekben is fellelhetőek felnőtt áldozatok. Kockázati tényezők lennének?

Jean-Marc Sauvé: Nem gondolom, hogy a közösség, mint olyan, elvből gyanús lenne. A kérdés az, hogy a személyes visszaélés hogyan válik szervezeti problémává. Magától értetődő, hogy amikor az elkövető fontos pozíciót foglal el, helyzete kedvez az abúzus rendszerszintű megjelenésének. Még inkább igaz ez, ha ő a közösség alapítója is egyben. Az Egyházban, mint minden más emberi közösségben, deformálódhatnak a hatalommal és a felelősséggel járó funkciók. Ebből következik az elöljárók kiválasztásának fontossága, a hatalom szabályozásának jelentősége, a mandátum hosszának korlátozása, a működés belső mechanizmusainak súlya. Az új közösségek jellegüknél fogva nem tudták azt a tapasztalati kincset, a bölcsességnek és okosságnak azt a tárházát felhalmozni, amellyel a bencés, domonkos, jezsuita lelkiségi családok rendelkeznek. De az egyházmegyei papság, s a történelmi rendek sem mentesek a kisiklás veszélyétől. A püspökök is jelentős hatalmat bírnak anélkül, hogy azzal a deliberatív hagyománnyal rendelkeznének, amellyel a rendek. [A professzor ezzel a kifejezéssel a közösségen belüli megbeszélésre, diszkusszióra utal.] A szabályozás egyedül az ő kezükben van. Ezért minden személyes bűnön, a mérlegelés és megkülönböztetés hibáján, s kormányzati tévedésen túlmenően a cselekményeknek súlyos következményei lehetnek.

Fordította: Hantos-Varga Márta

Megjegyzés: Az utóbbi években több új alapítású, nemzetközileg ismert közösség, köztük a L’Arche, Les Foyers de Charité, Communauté Saint-Jean, él át megpróbáltatást alapítóik nyilvánosságra került visszaélései miatt.

Korábbi írásaink:

https://kaposvar.egyhazmegye.hu/index.php/hirek/kitekinto/item/168-franciaorszag-a-sauve-bizottsag-elso-osszegzese

https://kaposvar.egyhazmegye.hu/index.php/hirek/kitekinto/item/229-emberprobalo-feladat

 
Read 537 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés