Emberpróbáló feladat

A francia püspöki kar egy évvel ezelőtt, 2018 novemberében hozott döntést arról, hogy független bizottságra bízza az 1950 óta az egyházban elkövetett szexuális visszaélések kivizsgálását. Jean-Marc Sauvé, a szakértőkből álló csoport (CIASE) elnöke, 2006–2018 között a törvényelőkészítő szerepet betöltő Államtanács alelnöke volt. A testület jelentése 2019. november 7-én került a Lourdes-ban ülésező főpásztorok elé.

La Croix  2019.11.07.  Céline Hoyeau

A bizottság egyik tagja a La Croix-nak azt állította, hogy „sohasem volt még ennyire megrendült” az általa hallottaktól, s „szinte metafizikai megrázkódtatást” élt át. A „bibliai üzenet szépsége és az elkövetett tettek galádsága” közötti kontraszt miatt „nem talál szavakat”. Egy másik szakértő „nagyon megdöbbent az áldozatok magánya” láttán, hiszen „gyakran hosszú éveken keresztül magukra maradtak”. Ahogyan a CIASE megszólaltatott két tagját, az elnököt, Sauvé urat is „mély impressziók” érték „a szakadékon való átkelés során”, amit [képletesen szólva] a papok áldozatainak meghallgatása jelent. „Rendkívül erős sokkhatás a szenvedéseikkel, s azzal a traumával konfrontálódni, amelyet az abúzus az életükben okozott, illetve érzékelni az Egyház szakszerűtlen vagy éppen nem létező ügykezelését.”

A munka kezdetekor a CIASE missziójában az áldozatok személyes meghallgatása kiegészítő szerepet játszott, majd — a Bizottság 2019. június 4-i, megszólalásra bíztató felhívása után — fokozatosan középponti helyett kezdett betölteni, mivel az agresszió mechanizmusának, körülményeinek, a családok és a helyi egyház reakciójának teljesebb ismeretére szerettek volna eljutni. A 22 szakembert számláló testület két-három fős csoportokban eddig 25 személyt interjúvolt meg, átlagosan két-két órán keresztül. Ez még nagyon kevés, bár öt hónap alatt több mint 2500 telefonhívást, emailt vagy levelet kaptak, s 800 fő válaszolt 50 pontot tartalmazó kérdőívükre. A Bizottság úgy véli, hogy e szám nagyon a várakozás alatt marad, ugyanis a 18 évesnél idősebb lakosság 2/3-a (vagyis 40 millió francia állampolgár) vagy katolikus oktatási intézményben tanult, vagy részt vett katolikus egyházhoz tartozó ifjúsági szerveződésben, mozgalomban.

Sok áldozat még nem mert megszólalni, vagy nem érzi, hogy a felhívás rá is vonatkozhat. Másfelől a CIASE működése alig ismert, noha számíthat az ősz elején aktivizálódott nemzeti, továbbá a katolikus média hálózatára, s támaszkodhat az áldozatok érdekképviseleti szerveire is. Ez utóbbiakat a Bizottság már meghallgatta. A Szabad Beszéd csoportosulás üdvözölte a szakértők elhivatott munkáját, s együttműködésre ösztökélt.

Mivel a Bizottság szeretné érzékenyíteni az  áldozatokat — különösen a fiatalabb korosztályt, tudván,  hogy válaszadók 85 %-a 50 évnél idősebb volt — a továbblépés érdekében a lokális tájékoztatási eszközök segítségét is igénybe veszi, s „országjáró körutat”, afféle Tour de France-t szervez. A következő fél évben vidéken, a különböző régiókban, „semleges helyeken” — felsőoktatási intézményekben, egyesületeknél — nyilvánosan bemutatkoznak. „Számot adunk munkánkról, egyidejűleg válaszolunk a felmerülő kérdésekre. Ezen kívül meghallgatjuk azokat, akik hozzánk fordulnak.” – jegyzi meg Jean-Marc Sauvé. A testület szintén naptárába iktatta a kihelyezett meghallgatásokat: találkoznak azokkal, akik tanúságot tennének, ellenben valamilyen okból nem tudnak Párizsba utazni.

Ezzel párhuzamosan az egyházmegyék és a szerzetesrendek 85 %-a adott választ az intézményi archívumra vonatkozó korábbi kérdőívre. Mostantól a Sauvé-bizottság a helyszínen folytatja a vizsgálódást, hogy megerősítse és alátámassza az első eredményeket. „A feleletek eltérőek, egyes egyházmegyékre vonatkozóan nagyon alaposak, mások esetében, melyeknek hiányoznak az eszközeik, sokkal kevésbé mondhatjuk ezt. Némely visszaélő dossziéjában semmi sem található: vagy nem értesítették a püspököt, vagy amennyiben igen, az ügyet a régi metódusok szerint kezelték, tehát megelégedtek az illető pap áthelyezésével, vagy volt hivatalos bejelentés, de a pap halála után 10 évvel, a kánonjognak megfelelően, megsemmisítették az aktáit.” – konstatálja az elnök. Az első adatok kiegészítéseképp a Bizottság tagjai kiszállnak a helyszínekre, városi és vidéki egyházmegyékbe, valamint a tanító, az apostoli, a misszionárius, illetve az új alapítású (szerzetes)közösségekbe. E munkát a polgári archívumok elemzése egészíti ki.

Adatok:

  • 2500 válasz érkezett 2019 júniusa óta
  • az áldozatok 85 %-a 50 évesnél idősebb személy (a válaszadók 33%-a betöltötte a 71. életévet), s a sértettek 61 %-a férfi
  • az elkövetéskor a sértettek 87%-a volt kiskorú: 11–14 év között 40%, 6–10 év között 40%
  • a visszaélést egyházi iskolai intézményben követték el (36%), a katekézis helyén vagy lelkészségen (21%), ifjúsági mozgalom keretében (11%), egyéb helyen (a pap lakásán vagy a szülőknél)
  • elsődlegesen a katolicizmus központjainak számító városokban és régiókban (Bretagne, Loire-vidék)
  • a visszaélést elkövetők 98 %-a férfi: 70 % pap, 28 % szerzetes
  • csupán az esetek 12 %-ban történt bejelentés az állami igazságszolgáltatás felé
  • a felhívásra jelentkezők 39 %-a fejezte ki, hogy egy érdekvédő szervezet támogató tanácsára lenne szüksége

Fordította: Hantos-Varga Márta

Korábbi cikkünk: https://kaposvar.egyhazmegye.hu/index.php/hirek/kitekinto/item/168-franciaorszag-a-sauve-bizottsag-elso-osszegzese

 
Read 1034 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés