EGYH-ESZK-19-0006

A Kaposvári Egyházmegye 292.654.792,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-KCP-18-P-0061 azonosítószámú projekt keretében. Jelen Támogatói okirat alapján 37 darab projekt valósult meg. A plébániák maguk valósították meg tevékenységeiket. A beruházások túlnyomó részt építési, kivitelezési beruházásokból álltak. Plébániák és templomok újultak meg, restaurálásra kerültek képek és bútorok. Néhány projekt keretében programok, szabadidős tevékenységek valósultak meg.

EGYH-ESZK-18-0007

A Kaposvári Egyházmegye 8.912.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az „Egyházi személyek eszközellátásának támogatása” egyházi előirányzat terhére. Az EGYH-ESZK-18-0007 azonosítószámú projekt támogatásának célja az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének segítése volt. A támogatás 50%-os intenzitással adott lehetőséget autóvásárlásra, mely révén 6 db új személygépkocsi beszerzésére nyílt lehetőségünk. 

EGYH-KCP-18-P-0129

A Kaposvári Egyházmegye 35.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az EGYH-KCP-17-P-0129 azonosítószámú projekt a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében valósult meg. A beruházás a tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvada felújítását, és eszközellátását célozta meg.

EGYH-KCP-18-P-0061

A Kaposvári Egyházmegye 6.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-ESZK-19-0006 azonosítószámú projekt keretében. A támogatás révén 3 db új személygépkocsi beszerzésére nyílt lehetőségünk.

EGYH-KCP-18-P-0090

A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők számára a (felsőfokú) végzettségüknek megfelelő összegű állami juttatás biztosítása.

EGYH-ESZK-17-0007

A Kaposvári Egyházmegye 8.913.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az „Egyházi személyek eszközellátásának támogatása” egyházi előirányzat terhére. Az EGYH-ESZK-17-0007 azonosítószámú projekt támogatásának célja az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének segítése volt. A támogatás 50%-os intenzitással adott lehetőséget autóvásárlásra, mely révén 5 db új személygépkocsi beszerzésére nyílt lehetőségünk.

EGYH-KCP-17-P-0159

A Kaposvári Egyházmegye 25.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az EGYH-KCP-17-P-0159 azonosítószámú projekt támogatásának célja az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének segítését célozta meg. A beruházás keretében a Zalakomári templom külső homlokzata került felújításra, és a tető cseréje valósult meg.


Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés