Elérhetőségek

E-mail: ifjusagpasztoracio@gmail.com

Facebook: facebook.com/kivi2020/

facebook.com/kapegyif/

Kisiván Csaba (diakónus)- ifjúsági referens
+3630/756-3383 e-mail: csaba.kisivan@gmail.com

Sándor László atya- hivatás referens
+3620/249-4383 e-mail: slaci.atya@gmail.com

Bálint Gábor atya- vezető hittanár , egyetemi lelkész
+3630/633-0668 e-mail: balintgabor8021@gmail.com

Borza Miklós atya- ministráns referens
+3630/629-4586 e-mail: borza.miklos@gmail.com

Udvardy Márton- püspöki szertartó és evangelizációs munkatárs
+3630/334-4667 e-mail: evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu

PROGRAMOK 2020.


Július 25.

Nyitott Kapuk - lelki hétvége a szerzetesi élet iránt érdeklődőknek, 18-35 év közötti nőknek.
Elemei: jó beszélgetések, közös imák, szentmise, részvétel a plébániatemplom búcsúján, betekintés a nővérek szolgálataiba, közös főzés, kirándulás, játék,…

Időpontja: 2020.július 25. 10 órától – 26. 16 óráig
Jelentkezés és információ kérés: segitonoverekcsob@gmail.com

További INFORMÁCIÓ


Augusztus 2-8.

 Ifjúsági Imatábor - Garabonc


A francia imatáborok mintájára honosodott meg egyházmegyénkben ez a program, melynek szervezői fontosnak érzik az ifjúság szívébe olyan élményeket adni, melyek fölkeltik az Istenszeretet fontosságát az életükben. Tudjuk jól, hogy nehéz versenyezni a korunk által alkotott eszközökkel szemben egy belsőleg nyugodtabb és Istenre figyelőbb életre, de ezek a táborok ezt is elősegítik a fiatalokban. A mindennapi szentmise és az evangéliumok korcsoportnak megfelelő feldolgozása mellett sok gazdag programban vehetnek részt a fiatalok ebben az egy hétben.

Életkor: 15-25 év

Részvételi díj: 21.000 Ft

Regisztráció és infó: imatabor.webdone.hu

Jelentkezési határidő: július 15.

 


Augusztus 6-10.

Hittel az Egyetemen – Keresztény összegyetemi gólyatábort rendeznek augusztusban


A Hittel az Egyetemen (HEGY) keresztény gólyatábor, ahol – a szórakozás mellett – az értékeknek és a hitéletnek is nagy szerep jut. Idén augusztusban Bodajkon rendezik meg a találkozót, amelyre bárki jelentkezhet, akármelyik felsőoktatási intézménybe is vették fel.

A tábor augusztus 6-tól 10-ig tart, várható költsége 21 ezer forint lesz.

Az imaalkalmak és más lelki programok mellett lehet számítani kirándulásra, sportra, városi vetélkedőre, borkóstolóra, tábortűzre és buliba torkolló bálra is. A programokról bővebb információ az online füzetben, a HEGY Facebook-oldalán, illetve honlapján olvasható.


Augusztus 22.

Ifjúsági Nap – Siófok

Szeretettel hívjuk a 14-30 év közötti fiatalokat egy közös találkozásra egymással és Istennel. A délelőtt folyamán lelki programmal készülünk, míg a délután folyamán kötetlen lehetőség lenne közös játékra, fürdésre.

A találkozón való részvétel díjtalan, ebédet biztosítunk.

Helyszín: Siófok, Szent Anna kápolna és környéke (Cinege u. 1.)

Időpont: 2020. augusztus 22. (szombat); 9-16 óráigSzeptember 18-20.

Ifjúsági Vezetőképző Hétvége – Balatonboglár

Olyan 16-25 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik plébániáikon és/vagy lelkiségi mozgalmakban aktívan részt vesznek (vagy részt szeretnének venni) a közösségi élet szervezésében, vezetésében, kiscsoportvezetésben.
Azok jelentkezését is szeretettel várjuk, akik előző években részt vettek már nyári vezetőképző táborainkban.

Részvételi díj: 10.000 Ft

Jelentkezés: ifjusagpasztoracio@gmail.com (név, életkor, lakhely, közösség/plébánia, telefonos elérhetőség)

Határidő: augusztus 15.


Lelkiségi mozgalmak - ANTIÓCHIA

Mi az Antióchia?

Az Antióchia a fiatalok egymást szolgáló plébániai közössége, korosztálya kb. 16-24 év közé esik. A közösséghez a fiatalok társaik meghívására, rendszerint az ún. Antióchia Hétvégén keresztül csatlakoznak. A hétvégi programot rendszeres, heti találkozók követik, amelyek lehetőséget kínálnak arra, hogy a fiatalok meghallgassák egymást, megbeszéljék, és jobban megértsék, mit jelent ma katolikusnak lenni.

Az Antióchiát az első ismert keresztény közösségek helyéről nevezték el. „A tanítványokat először Antióchiában nevezték keresztényeknek” (ApCsel 11,26).

Háttér

Az Antióchia programot az 1960-as években fejlesztették ki az Egyesült Államok Indiana államában lévő Notre Dame katolikus egyetemen és kollégiumi programként szervezték. 1973-ban alakították át a középiskola korosztálya számára, és plébániai alapokra helyezték. Az Antióchia 1980-ban került Ausztráliába, onnan pedig az ausztráliai Antióchia közösségek munkájának és szeretetének köszönhetően 1994-ben jutott el Magyarországra. Nyolc fiatal, egy házaspár és egy atya tapasztalta meg először az Antióchia élményét, akik nagy lelkesedéssel, elkötelezetten indították útjára ezt az ifjúsági missziót hazánkban. Az első magyarországi Antióchia Hétvégét a Szt. Rókus plébánia Antióchia közössége tartotta 1995 februárjában.

Az Antióchia célja

A keresztény közösség megtapasztalása által segíti a fiatalokat abban, hogy növekedjenek Krisztus és az Egyház szeretetében – olyan közösségben, amely mindig befogadja és támogatja őket.

De mégis, mi is az Antióchia?

Az Antióchia egy szenzációs élmény. Az Antióchiában azt tapasztalhatod meg, hogy itt minden egyes ember elfogad téged úgy, ahogy vagy. Észreveszik a jó tulajdonságaidat és szeretnek érte. Észreveszik a rossz tulajdonságaidat és elfogadnak azokkal együtt. Az antióchiások már akkor szeretnek téged, amikor újonc vagy az Antióchia Hétvégén és még csak most ismertek meg. Talán már akkor imádkoztak érted, amikor még nem is találkoztak veled.

Az Antióchia keresztény, katolikus közösség. Befogadja a vallásukat gyakorlókat is, és az Istent kereső embereket is. Az Antióchiában a valódi krisztusi közösséget élheted meg: ahol nem csak attól vagy keresztény, hogy vasárnaponként templomba mész. A plébániai közösségben megtapasztalhatod, mit jelent az Egyház tagjának lenni, amelyben minden tag fontos, a maga szolgálata szerint. Az Egyháznak nagy szüksége van rád, éppen rád, a Te képességeidre, tehetségedre, fiatalos energiádra, gondolkodásodra, szeretetedre.

Az Antióchia növekedés a hitben. A Hétvégén egymást hallgatjuk meg a bevezetők révén, amit a közösség tagjai mondanak el a saját életükről és hitükről. Ezután kis csoportokban beszélgetünk saját élményeinkről. Megdöbbentő őszinteséget fogsz tapasztalni a bevezetőkben és a beszélgetésekben is. A közösségben senki sem titkolózik, „vetít” úgy, ahogy azt teszik az emberek szinte bármilyen más közegben, mert itt senki nem vet meg azért, amilyen vagy.

Az Antióchia igazából sokkal több annál, mint amiket itt leírtunk. Az Antióchia a Szentlélek működésének megtapasztalható bizonyítéka. Soha senki nem tudta még megfogalmazni, hogy az Antióchia Hétvégék mitől lesznek minden alkalommal olyan nagyon jó élmények. Éppen ezért Neked is csak javasolni tudjuk, hogy gyere el egy Antióchia Hétvégére!

Forrás: www.antiochia.hu

A Kaposvári Egyházmegyében három helyen működik Antióchia: Kaposvár, Siófok és Nagykanizsa

Egyházmegyénkben általánosan érdeklődni lehet:

Kisiván Csaba: ifjúsági referens

+3630/756-3383

csaba.kisivan@gmail.com

KATOLIKUS KARIZMATIKUS
MEGÚJULÁSI MOZGALOM

A Katolikus Karizmatikus Megújulás a karizmatikus mozgalom katolikus változata.

Kezdetét a Szentlélek Kongregáció által fenntartott pittsburghi (Pennsylvania, USA) Duquesne Egyetem oktatóinak és hallgatóinak egy hétvégi lelkigyakorlatától számítják, akik arra törekedtek, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak. Ezt nevezik Szentlélek-, vagy Lélek-keresztségnek.
Amikor 1967. február 18. éjszakáján az egyetem kápolnájában kitárt karral imádkoztak, úgy érezték, hogy a Szentlélek ereje tölti el őket. Ez a megtapasztalás rövid időn belül sokfelé megismétlődött az USA katolikusai között. Azóta a világ összes földrészén jelen van a lelkiség. Egy 1990-es statisztika szerint több mint hetvenmillió katolikust tudott a lelkiségi mozgalom megszólítani. Ezek közül több mint tizenegymillió maradt aktív a statisztika készültekor.

1975-76-ban alakultak az első karizmatikus csoportok Magyarországon. A közösségek összefogásával és az ICCRS támogatásával jött létre a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa, amely 1989. február 4-én hivatalosan is bemutatkozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Paul Cordes érsek, a Világiak Pápai Tanácsának elnökhelyettese előtt. Tagjai (kb. 45 fő) az ország nagyobb közösségeinek, imacsoportjainak, illetve régióinak küldöttei. Ők választják a 8 tagú Szolgáló Bizottságot.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a helyi megyés püspökök irányelvei alapján működő Országos Tanács és a Szolgáló Bizottság feladata az ország területén működő karizmatikus imacsoportok, közösségek összefogása, koordinálása, tájékoztatása, vezetése. Ennek egyik megvalósulása az 1992 óta évente Budapesten megrendezésre kerülő Országos Karizmatikus Találkozó. Több ezer katolikus szokott ezen a rendezvényen összejönni dicsőítésre, imádkozásra, Oltáriszentség-imádásra, tanítások hallgatására, és szentmisén való részvételre. Itt lehetőségük van a kívülállóknak, érdeklődőknek, keresőknek megismerkedniük a lelkiséggel és a közösségekkel.

Forrás: https://mkkm.hu

Kaposvári Egyházmegyében érdeklődni lehet:

Udvardy Márton: püspöki szertartó és evangelizációs munkatárs

+3630/334-4667

evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu

Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés