Vélhetően lehallgattak egy argentin püspököt

Az argentínai Lomas de Zamora egyházmegye püspökét, a Ferenc pápához közel álló Jorge Lugones atyát Mauricio Macri elnöksége alatt (2015–2019) jogellenesen lehallgathatták. A csalárd akció minden bizonnyal a pápa és a főpap közötti kommunikáció figyelését is magában foglalta.

La Croix  2020.06.15.  Xavier Le Normand

A történet regénybe illő. A középjobb Macri-kormányzat idején az Argentin Szövetségi Hírszerző Ügynökség (AFI) a dél-amerikai ország 500 személyiségét valószínűleg illegálisan figyelte. „Ideológiai kartonok” készültek, s titkos lehallgatások történtek. E tevékenység áldozatai többségében újságírók voltak, de emellett funkcionáriusokat, egyetemi oktatókat, a társadalmi élet szereplőit, papokat is érintett, valamint legkevesebb egy püspököt, Mgr. Jorge Lugonest. A főpásztor közel áll Ferenc pápához. Buenos Aires érsekeként 1999-ben ő szentelte pappá. Később, 2008-ban, Jorge Lugones a főváros periféráján elterülő Lomas de Zamora egyházmegyébe kapott püspöki kinevezést, majd a püspöki kar társadalmi kérdésekkel foglalkozó bizottságának [Comisión Episcopal de Pastoral Social] lett elnöke.

Az AFI, úgy tűnik, figyelte a 67 éves [szintén jezsuita] püspök bankszámláit, hitelkártyáit.  Telefonbeszélgetéseit, köztük a pápával folytatott eszmecseréit, ugyancsak lehallgathatták. Ezen kívül az országban működő különféle társadalmi szervezetekkel való kapcsolatát is szemmel tartották. A Página 12 argentin portál szerint az AFI alkalmazottai „azt feltételezték, hogy a püspök egy pápához kötődő politikai szervezkedést szeretett volna kialakítani” [lsd. lentebb a spanyol nyelvű linket]. Két másik — szociális kérdésekkel foglalkozó — papot szintén felügyeltek.

20200618 Mgr Jorge Lugones eveque Lomas Zamora Argentine proche Francois aurait ecoutela presidence Mauricio Macri 2015 2019 0 730 479

Semmi sem igazolhatja a titkos lehallgatást

Az információk napvilágra kerülését követően Mgr. Luganost püspöktársai egyöntetű támogatásukról biztosították. Miután kiderült a „jogtalan nyomozás vétsége”, az argentin püspöki konferencia „szolidaritását fejezi ki”. „Reméljük, hogy mindezeket a demokratikus értékrenddel ellentétes cselekményeket, amelyek súlyosan károsítják az állampolgárok egyéni szabadságát és magánéletét, a jövőben száműzik a Köztársaságból.”

A hierarchiához kötődő, de nagyrészt laikusokból álló Igazságosság és Béke Bizottsága határozottan kiállt Mgr. Luganos mellett. „Ilyen cselekedetek – húzzák alá kommünikéjükben – az alkotmányban biztosított jogok súlyos megsértéséről tanúskodnak, s jelzik, hogy sürgősen olyan szabályokat és eljárásrendet kell kialakítani, amelyek biztosítják a szervezetek ellenőrzését: azokat, akik parancsot adnak, s azokat, akik végrehajtják azokat. Semmi sem igazolhatja a titkos lehallgatásokat, s azt a nyomásgyakorlást, amelyet az ilyesféle akciók áldoztain esetleg gyakorolnak.” A bizottság hozzáteszi: „A demokrácia nem fogadhatja el homályos háttér-szobák létét, amelyek védelmezik és megkönnyítik a visszaéléseket, továbbá az illegális gyakorlatokat.”

Régi szokás

Lomas de Zamora egyházmegye papjai közleményt adtak ki, amelyben püspökük mellé állnak. Ez a kémkedés „nem illő a demokráciához, s arra hív bennünket, hogy elgondolkodjunk a tényeken, követeljük az igazságot és igazságszolgáltatást püspökünk és valamennyi áldozat számára. […] E pillanatban jobban, mint valaha, olyan összefogásra van szükség, amely építi az egységet, s lehetővé teszi a megosztottságon való felülemelkedést.”

Guillermo Oliveri a kultuszminisztérium államtitkára szintén reagált. „Botrányosnak” tartja, hogy „püspökök és papok pasztorális munkájuk miatt megfigyelés alatt álljanak”.

Argentína azonban nem várt Mauricio Macri kormányzásáig, hogy egyháziak után kémkedjen. 2003 és 2007 között, Néstor Kirchner elnöksége idején, amikor Guillermo Oliveri már jelenlegi tisztségét gyakorolta, társadalmi kérdésben elfoglalt állásfoglalásai miatt szintén lehallgatták Buenos Aires érsekét. Néhány évvel később ezt a főpásztort választották pápává: a Ferenc nevet vette fel.

Fordította: Hantos-Varga Márta

https://pastoralsocial.org.ar/

https://www.pagina12.com.ar/272188-escuchaban-las-charlas-del-obispo-lugones-con-el-papa-franci

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/eveque-argentin-proche-pape-aurait-illegalement-ete-mis-ecoute-2020-06-15-1201099865

 
Read 636 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés