Az egyházmegyés papság 1978-2017

Az egyházmegyés papság kontinensek közötti mozgása 1978 és 2017 között – Kitekintő

A Vatikánban működő Egyházi Központi Statisztikai Hivatal rövid közleményben számolt be az egyházmegyés papság kontinensek közötti vándorlásáról, melyre az Osservatore Romano 2019. július 6-i számában lévő cikk (http://www.osservatoreromano.va/it/news/i-flussi-migratori-dei-sacerdoti-tra-i-continenti) hívta fel a figyelmet.

 

A vizsgálat 4 év számsorait vetette össze. 1978 szolgált kiindulási alapként, majd 2005, 2013, s végül 2017 adatai következtek. Világméretekben az egyházmegyés papság mobilitása 2017-ben valamivel kevesebb mint 19.000 főt érintett, vagyis nagyjából ugyanannyit, mint 2013-ban, de 21,3 százalékkal többet, mint a 2005. évi kontinensek közötti mozgás, mely 15.500 fő költözését jelentette. Ellenben ha a két évvel ezelőtti adatot a referenciapontként megállapított 1978. évvel vetjük össze, akkor jelentős, 25,9 százalékos csökkenést tapasztalunk. 1978-ban 25.300 atya váltott földrészt.

A tanulmányozott időszakban — 1978 és 2017 között — Afrika és Ázsia negatív mérleget mutattak, ami azt jelenti, hogy más kontinensről érkezett egyházmegyés papok száma mindig alatta maradt a saját földrészüket elhagyó papokénak. Afrika esetében a különbség 1978-ban -282 fő volt, míg 2017-ben -4514 személy.

Európában 2013 és 2017, Óceániában 2005, 2013 és 2017 pozitív értéket adnak, tehát többen érkeztek szolgálni, mint ahányan elmentek. Az amerikai szárazföld egészére jellemző, hogy folyamatosan több egyházmegyés pap érkezik a többi világrészről, mint ahány onnan misszióba indul.

Másképp kifejezve az Európából kirajzó papok száma 1978 és 2017 között 56,9 százalékkal csökkent. Amerika esetében a számok 55,8 százalékos, Óceánia vonatkozásában 55,3 százalékos redukálódását észleljük. Ezzel szemben Afrikából 366,2 százalékkal, Ázsiából 99 százalékkal több pap kelt útra. Az áttelepülők fele Európában szolgál, Észak-Amerika pedig több mint harmadukat fogadja.

Az elkövetkezendő években nem kizárt a papok kontinensek közötti mozgásának erősödése, mivel az európai, valamint az amerikai papság elöregedett, s a statisztikailag regisztrált megújulás nagyon alacsony értéket mutat. A jövőben az ázsiai, s legfőképp az afrikai földrészről érkezők tudják majd új lendülettel felfrissíteni az egyházi közösségeket.

Fordította: Hantos-Varga Márta

Források:

 

Read 1660 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés