Nagy-Britannia: katolikus szervezetek kiszolgáltatott helyzetben lévő családokért

A koronavírus járvány kitörését követő iskolabezárások következtében három millió gyermek táplálkozik elégtelenül az Egyesült Királyságban. Pár civil szervezet, valamint az iskolák vezetősége meghúzta a vészharangot, s ezzel egyidejűleg a cselekvés útjára lépett.

www.cath.ch  2020.05.05.  Carole Pirker

A probléma nemzeti szinten jelentkezik. Három millió olyan gyermeket tartanak számon, akiknek szülei nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek, ezért rendes körülmények között ingyenes iskolai étkeztetésben vehetnek részt. Azonban jelen helyzetben e támogatás hiánya a legszegényebb családokat válságban sodorta. David Watson, aki egy katolikus középiskola igazgatója észak-kelet Angliában, figyelmeztet a veszélyre. „Történeteket hallok családokról, amelyeknek élete az iskolák bezárása óta napi szinten vált küzdelmessé, de gyermekekről is, akik éheznek.” – mondja a Tyneside városában található Morus Szt. Tamás iskola igazgatója. „Mindent meg kell tennünk, hogy minden szükséget szenvedő család tudja, hogyan juthat minél hamarabb segítséghez.” Azt kéri a kormánytól, hogy változtassa meg a szegény családokat segítő élelmiszer utalvány kiosztási gyakorlatát.

A szociális igazságosság érvényesüléséért tevékenykedő Citizen UK egyesület is azzal a kívánsággal fordult a kabinethez, hogy az térítse vissza az iskolák által adományozott élelmiszerjegyek árát. Azért is harcolnak, hogy ezek az utalványok lefedjék május hónap felét, valamint a hosszabb nyári vakáció idejét. „Ez az ügy nyilvánvaló teszi, hogy létezik szegénység Nagy-Britanniában.”

David Watson megemlíti, hogy azok a gyermekek, akik egyébként ingyenesen étkezhetnek a tanév során, a nyári szünet hat hete alatt semmiféle támogatást sem kapnak, ezért az iskolának kell közbelépnie. Most, a pandémia periódusában, intézménye élelmiszer utalványokat vásárolt szupermarketekben, s ezzel 160 veszélyeztetett család mintegy 200 gyermekét segítette. Más tanintézetek hasonlóképp tettek.

Egy kormányprogram, amely az iskolák ismételt megnyitásáig élelmiszer kuponokat akart eljuttatni a családokhoz számos akadállyal találkozott: sok család vagy nem tudta letölteni az utalványokat, vagy nem tudta azokat beváltani az élelmiszerüzletekben. A Food Foundation szerint az ingyenes ebédre jogosult gyermekek 31 százalékának még most sincs ezt helyettesítő forrása, vagyis több mint 500.000 iskoláskorú marad élelem nélkül.

Az ország dél-keleti részén működő Catholic Children’s Society a szűkölködő családokat támogatja. „Mindmáig 1400 család több mint 2300 gyermekét tudtuk segíteni élelmiszer, valamint alapvető fontosságú termékek vásárlásában.” – jelentette ki Dr. Rosemary Keenen, a társaság igazgatója. „Számtalan olyan családról hallunk, amely valamilyen oknál fogva elesik a kormányzati segélytől. Az élelmiszerbankoknak rengeteg feladata van, s ezek a családok a teljes leszakadás peremén állnak.” Majd megemlíti egy takarítónőként dolgozó özvegy esetét, aki két kisgyermeket tart el, azonban a járvány megjelenésekor elvesztette az állását. Amikor a gyerekek iskolája megtudta, hogy az anyának mindössze 10 angol fontja maradt, közbelépett. „Könnyíteni tudtuk ennek a családnak a helyzetét, másfél hónapra való élelmiszernek megfelelő összeget biztosítottunk számukra.”

Bernadette Fisher, a Brentwood Catholic Children’s Society elnöke jelezte, hogy egyesülete krízisalappal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy élelmiszer kuponokat osszanak ki. Ők is ugyanazt észlelték: az iskolák bezárása után megnőtt a nélkülöző családok száma. Ezért felhívást tettek közzé. Így szeretnék növelni a krízisalap pénzállományát.

A Manchester észak-nyugati felében található Caritas Salford igazgatója, Mark Wiggan szintúgy megállapította, hogy azok a családok, ahol munkanélküli felnőtt(ek) van(nak) élelmiszerhiánytól szenvednek. Hálás az iskoláknak azért, hogy élelmiszercsomagokat állítanak össze, s utalványokat szereznek be. Hozzáteszi azonban, hogy különbség mutatkozik a helyi önkormányzatok segélyosztási módjában, s egyes családoknak nehézséget okoz, hogy nem kerülnek be a rendszerbe.

Fordította: Hantos-Varga Márta

 
Read 792 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés