Mgr. Hinder: Meg kell állítani a háborút Jemenben!

Mostantól fogva a háború és káosz dúlta Jement is elérte a koronavírus. Dél-Arábia apostoli vikáriusa, Paul Hinder püspök a viszálykodás végleges megszűntetésére és a fegyverkereskedelem felszámolására szólított fel.

 www.cath.ch.  2020.04.15.  Raphaël Zbinden

A Covid-19 megjelenésével Jement az egészségügyi rendszer összeomlása fenyegeti, hiszen az öt éve folyó háború már megtépázta az ellátórendszert. Annak ellenére, hogy csupán pár megbetegedést regisztráltak, a nemzetközi közösség által elismert kabinet az országban uralkodó nagyfokú szegénység, s az ehhez kapcsolódó vízhiány miatt nyugtalanságának adott hangot. Sajnos, az említett körülmények kedveznek a vírus terjedésének.

A Szaúd-Arábia vezette koalíció és az Irán támogatta jemeni húszi felkelők által 2020. április közepén aláírt tűzszünet nagyon törékeny. Ha érvényben maradna, véget vethetne annak a 100.000 főnél több áldozatot követelő konfliktusnak, amely súlyos humanitárius válságot idézett elő. Az országban 24 millió ember a nemzetközi segítségnyújtásnak köszönhetően vészeli át a polgárháborút, de a lakosság egy részét az éhség fenyegeti.

Vatican News: A pápa Urbi et Orbi üzenetében explicite szólt arról, hogy a fegyvervásárlást az emberi élet védelme elé helyezik, s felemelte szavát a fegyverkereskedelem ellen. Jemen emblematikus példája e helyzetnek.

Paul Hinder: Ugyanezeket a gondolatokat ismétlem magam is, s nemegyszer beszéltem a Szentatyának erről. Vitathatatlan, hogy gondot jelent a fegyverkereskedelem, mivel mögötte olyan személyek állnak, akiknek nem áll érdekében a háború megszűnése. Az Egyház megszólalásának van morális ereje. Nem szabad félnünk attól, hogy a hadakozás megszüntetésére buzdítsunk. Felhívásunkat azon emberek lelkiismeretéhez intézzük, akik [politikai] döntéshozók. Szeretnénk, ha nyitottak lennének e realitás iránt, s nem csupán az anyagi haszonnal törődnének. Mindenki előtt nagyon veszélyes útnak tűnik, hogy világjárvány idején a gazdasági érdek megelőzi az élet védelmét, s ez utóbbi, részben vagy egészben, elfelejtődik.

Jemen.2.cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

»Ez nem a megoszlások ideje. Krisztus, a mi békénk, világosítsa meg mindazokat, akik felelősséget viselnek a konfliktusokban, hogy legyen bátorságuk csatlakozni a globális és azonnali fegyverszüneti felhíváshoz a világ minden sarkában. Ez nem a fegyvergyártás és -kereskedelem ideje, erre fordítva azt az óriási tőkét, amelyet sokkal inkább az emberek gyógyítására és az életek megmentésére kellene szánni.

Legyen ez inkább olyan idő, amikor végre véget vetünk annak a hosszú háborúnak, amely vérbe borította a szeretett Szíriát, a jemeni konfliktusnak, az iraki és a libanoni feszültségeknek.«                                                Ferenc pápa 2020.04.12

Vatican News: A pápa egyértelműen kérte a világ vezetőitől, hogy találják meg a helyes [igazságos] utat, a keresztényektől pedig azt várja, hogy maradjanak egységben, s legyenek hűek Krisztushoz, hiszen Ő sohasem hagy magunkra bennünket. Hogyan éljük meg ezt az időt? S hogyan tekintsünk előre?

Paul Hinder: Közülünk senki sem tudja, hogy mi fog történni. Semmit sem tudunk a járvány további alakulásáról, sem annak politikai és gazdasági következményeiről. De magamban hordozom azt a reménysugarat, amelyet a feltámadt Krisztus adott nekünk: Ne féljünk a holnaptól, akkor sem, ha nem tudjuk, milyen is lesz! Ez épp az a valóság, amelyet nemrég ünnepeltünk, különösképp Nagypénteken. Nem ugorhatunk csak úgy előre Húsvétra! Mindenki [a saját életében] a maga módján tapasztalja meg Nagypénteket, Nagyszombatot és a többi pillanatot. Szükséges a hit és a remény, de lesz Húsvét is! Viszont ezzel kapcsolatban félreérthetetlennek kell lennünk: ez az út sokkal hosszabb lesz, mint három nap. Ezt az üzenetet szeretném átadni az itteni híveknek. A holnapot, itt, nálunk, feszülten várják, s azt kérdezik tőlem, mi fog történni a járvány után, mit is fognak csinálni, s amennyiben elveszítik a munkájukat, vajon hogyan tartják majd fenn családjukat … Ezek olyan kérdések, amelyek sokakban feltolulnak, s nem csupán Jemenben. Ellenben itt a probléma sokkal élesebb.

Vatican News: Ön szerint mire taníthat e krízis?

Paul Hinder: Csak ismételhetem a pápa nagyon erős szavait: „Ez nem a megoszlások ideje. Krisztus, a mi békénk, világosítsa meg mindazokat, akik felelősséget viselnek a konfliktusokban, hogy legyen bátorságuk csatlakozni a globális és azonnali fegyverszüneti felhíváshoz a világ minden sarkában.” E felhívást ismétlem meg saját régióm számára! Nyilvánvaló, hogy nincs hatalmunk közbelépni. Mi egy olyan valóság tanúságtevői vagyunk, amely a feltámadt Krisztusba, egy másik világba [értékrendbe] gyökerezik. Nem mindig egyszerű megértetnünk az egyre inkább szekularizált közegben ezt az üzenetet!

paul hinder yemen e1586961357224

Fordította: Hantos-Varga Márta

Megjegyzés: A svájci katolikus portál a Vatican News idevágó olasz nyelvű cikkét ültette át.

 
Read 807 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés