XII. Pius pápa kiadatlan iratai

A vatikáni archívum majdnem tizenöt évig tartó hosszadalmas előkészítő munka (leltározás, osztályozás, dokumentumok indexelése) után 2020. március 2-án nyitja meg a kutatók előtt XII. Pius pápa pontifikátusára vonatkozó részlegét. A La Croix katolikus napilap tudósítója kollégáival együtt tett látogatást a Vatikáni Apostoli Levéltárban, ahol 15 ezer mappába rendezve 16 millió oldalnyi e korszakra vonatkozó iratanyag több száz méter hosszú polcrendszeren sorakozik. A levéltár ebből az alkalomból tíz eddig nem közismert dokumentumot mutatott meg az újságíróknak.

La Croix  2020.02.28.  Nicolas Senèze

Íme, pár példa:

  • A Das schwarze Korps, az SS hetilapja egy példánya, amelyben Eugenio Pacelli bíboros, ekkoriban XI. Pius pápa államtitkára, látható egy karikatúrán. A bíboros 1937-ben utazott Franciaországba [a lisieux-i bazilika felszentelésére], s a képen egy zsidóként ábrázolt asszonyt ölel, aki a kommunista napilap, a L’Humanité egy példányát tartja kezében „Keresztényüldözés Németországban” szalagcímmel.
  • Egy náci propagandaplakát a következőt harsogja: „Végezzünk Faulhaberrel, a zsidók szerelmesével, Moszkva bérencével”. Michael von Faulhaber (1869-1952) 1917-től volt München érseke. Mivel elutasította az antiszemitizmust, a nemzetiszocialisták céltáblája lett. Ő szerkesztette 1937-ben XI. Pius pápa Mit brennender Sorge (Égető aggodalommal) kezdetű enciklikájának fogalmazványát, amelynek hangvételét Pacelli államtitkár, a majdani XII. Pius tovább keményítette.
  • Alább egy másik irat, Isaac Halevi Herzog, a palesztínai brit mandátum főrabbijának audiencia kérelme 1939 áprilisában, amelyet a Szentszékhez akkreditált ír nagyköveten keresztül juttatott el a Rómába.
  • Egy újabb okmány 1944. márciusi keltezésű. A lista a németek által Róma mellett bosszúból kivégzett 335 olasz civil személy nevét tartalmazza. Az olasz ellenállás egy korábbi akciójának megtorlásaként haltak meg.

Mars 1944 5 729 547

 https://www.magyarkurir.hu/hirek/hirek/az-ur-szamara-nincs-ismeretlen-halott-szentatya-imaja-az-ardeai-verengzes-emlekhelyen

  • Egy levél, melyet a bécsi rabbi, Julius Bach lánya írt, s amelyben megköszöni a háború alatt kapott segítséget.
  • Más dokumentumok XII. Pius pápa kéznyomát viselik, nevezetesen az 1944. évi karácsonyi üzenet, amelyet épp azon a helyen javított, ahol a demokráciát dicséri, mint „olyan kormányzási rendszert, amely leginkább összefér az állampolgárok méltóságával és szabadságával”. [Magyar nyelven az Actio Catholica Országos Elnöksége kiadványaként jelent meg 1946. január végén.]
  • Mellette XII. Pius kézzel írt, latin nyelvű beszéde, amelyet az olasz államelnök, Luigi Einaudi Vatikánban tett első látogatásakor mondott el 1948. december 15-én.
  • Az 1943-ban kiadott Mystici Corporis enciklika végső piszkozata XII. Pius utolsó javításaival. E körlevélben az egyházat a pápa „Jézus Krisztus misztikus testeként” határozta meg, s elítélte mindazokat, akik „dölyfösen kérkednek az ellenségeskedéssel, gyűlölettel és ellenszenvvel, mintha ez nagyban növelné az emberi méltóságot és az emberi erőket”, ugyanakkor kijelentette, hogy „nagy szomorúsággal szemléli”, mint „fosztják meg mostanában néha életüktől a nyomorékokat, az elmebajosokat és az öröklött betegségben szenvedőket, arra hivatkozva, hogy terhesek a társadalomra”. Ez utóbbi két kijelentés nyíltan utalt a náci doktrínára.
  • 1948 első hónapjaiban német gyermekektől kapott levelek és rajzok, amelyekben megköszönik az elsőáldozásukra küldött ajándékokat XII. Pius pápának.

Fordította: Hantos-Varga Márta

24 decembre 1944 7 729 547

Avril 1939 9 730 973

 
Read 927 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés