Pánamazóniai szinódus 5. — Amazónia többé nem katolikus!

Mgr. José Luis Azcona, a brazíliai Marajo egyházmegye emeritus püspöke úgy véli, hogy a 2019. október 6-án kezdődő Pánamazóniai szinódus munkadokumentuma nem ejt szót a térség legégetőbb emberi és spirituális kihívásairól. Szerinte olyan fontos témák maradtak ki a szövegből, mint a pünkösdista keresztények túlsúlya, az emberi jogok sérelme és a régió spirituális krízise.

La Croix 2019.08.26. Pierre Sautreuil

Az Instrumentum Laboris körül kialakult vita természetes, s előkészíti az októberi közös munkát. Bár nyilatkozatában az Amazonas folyó deltáját magában foglaló, 79.000 km2 nagyságú területi prelatúra nemrég nyugdíjba ment főpásztora azt sugallja, hogy e kérdések megtárgyalása nélkül az őszi összejövetel célt téveszt, hozzászólása elgondolkodató.

A munkadokumentumot 2019. június 17-én tették közzé, s rövid időn belül a kipróbált, nős férfiak [„viri probati”] esetleges felszentelése, illetve a szöveg ökológiai, gazdasági és politikai hangsúlyai miatt alakult ki diszkusszió. Ez utóbbi kapcsán a pápa kritikusa, Walter Brandmüller bíboros azt írta, hogy e kategóriák csupán „marginálisan” kapcsolódnak az Evangéliumhoz és az egyházi élethez.

Mgr. José Luis Azcona azonban más kérdések miatt aggódik. Ahogyan azt a brazil katolikus hírügynökségnek, az ACI Digital szerkesztőségének kifejtette, „az amazóniai valóság hamis képe” foglalkoztatja. „Amazónia, legalábbis annak Brazíliához tartozó része, többé már nem katolikus. Egy olyan Amazónia iránti nosztalgia, amely már nem is létezik, az evangelizáció szempontjából végzetes. Egyes régiókban a pünkösdisták aránya a lakosságban eléri a 80%-ot, s erről egyetlen szó sem esik az Instrumentum Laboris-ban.”

A püspök, aki mintegy harminc éves főpásztori szolgálata (1987-2016) tapasztalataira támaszkodik, azt állítja, hogy „számos egyházmegyében a hit nem élő valóság, s szakadék tátong a szertartások szépsége és a társadalmi, környezeti, kulturális és politikai realitások között.”

A misszióban töltött évek során Mgr. Azcona többször kapott halálos fenyegetést az emberkereskedelem és a szexuális visszaélések ellen, valamint az őslakos népek jogainak védelme érdekében folytatott küzdelme miatt. Mindezek a kérdések sajnálatos módon hiányoznak a munkadokumentumból. A társadalmi problémaként megjelenő visszaélés kapcsán mondja: „A jelentések szerint egyedül Pará államban 25.000 gyermek szenvedett el szexuális bántalmazást. A tönkretett gyermekkor ténye nem Amazónia arcának egy része? Hol található az Instrumentum Laboris-ban az a lelkipásztori gondoskodás, melyet a Szentatya e témában oly erősen kinyilvánít? Egy ekkora léptékű szinódus építhet-e a konkrétumoktól ennyire elrugaszkodott látásmódra, valamint olyan, előre elkészített sémákra, amelyek elferdítik a valóságot?”

Fordította: Hantos-Varga Márta

 

 

 

 

 

Read 1357 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés