Egy ismert vallástudós halála

81 éves korában az Egyesült Arab Emirátusokban hunyt el Mohamed Shahrour, neves kortárs iszlamológus. Évtizedekkel ezelőtt nyitott komoly vitát arról, hogy tudományos módszerek alkalmazásával, úgymint elemzés és a kritika segítségével is lehet a Koránt olvasni. Ez a hipotézis állt 1990-ben megjelent A könyv és a Korán: egy mai olvasat című munkája középpontjában, miután húsz éven keresztül tanulmányozta az iszlám szent iratát és jogszolgáltatását.

La Croix  2019.12.23.  Anis Issa

A mesterműként számon tartott kötet pragmatikus megoldást javasolt a 20. századi muszlim hívők számára. A szerző úgy vélte, hogy ma a muzulmánok, különösképp azok, akik Európában élnek, a „személyiség megkettőződésével” küzdenek. A krízis gyökere abban áll, hogy hiányoznak a Korán interpretációjának modern teoretikus keretei, mivel a szövegek értelmezése túlnyomórészt a 9. és 10. századba nyúlik vissza, illetőleg a régi magyarázatok nyomvonalán halad. Shahrour kihangsúlyozott egy dilemmát: az iszlám átfogó életmódot jelent, amely hatással van a kultúrára és a társadalmi szokásokra, de ellentmondás figyelhető meg a vallásos hit és a társadalom jelene között. A megoldást a Korán újfajta megközelítésétől lehet várni, amely tekintetbe veszi az időt, továbbá a jelenkori sajátosságokat. A mérsékelt muzulmán értelmiségiek Shahrourt e kijelentése miatt Luther Mártonhoz, de még inkább Averroëshez, vagyis Ibn Rusdhoz, a 12. században élt arab filozófushoz [Arisztotelész eszméinek propagálójához] hasonlították. Ezzel szemben a legkonzervatívabbak „hitetlennek” minősítették.

20200108 Lislamologue contemporain Mohamed Shahrour samedi 21 decembre 81 0 608 386

Mohamed Shahrour 1938-ban született Damaszkuszban. Mérnöki tanulmányokat folytatott [Moszkvában], majd a Dublini Egyetemen szerzett doktorátusi fokozatot. Ezt követően Szíriában, a Damaszkuszi Egyetemen tanított, utóbb saját irodát nyitott. Az iszlám vallás tanulmányozásával az 1970-es években kezdett foglalkozni. Kutatásaiban a matematikában használatos logikát igyekezett alkalmazni. Tizennégy megjelent könyve számos kérdést jár körül: a vallás és az állam kapcsolatát, az iszlám és a hit viszonyát, a nő helyzetét az iszlám jogban, illetve a Szunna, a Hagyomány kérdését, annak új felfogását.

Kérésére Damaszkuszban, a családi sírboltban temetik el.

Fordította: Hantos-Varga Márta

 

 
Read 878 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés