Tíz év alatt 13%-al csökkent a katolikusok száma Argentínában

Egy most megjelent tanulmány szerint Ferenc pápa szülőhazájában 2008 és 2019 között jelentősen nőtt az evangelikálok [protestáns szabadegyházakba tartozók] és a „vallásnélküliek” száma, ezzel szemben a katolikus híveké tizenhárom százalékkal csökkent.

www.cath.ch  2019.11.28.  Jean-Claude Gérez

Az Argentin Köztársaság tudományos kutatással foglalkozó nemzeti tanácsa (CONICET) közzétette 2421 fős reprezentatív felmérését. A 45 millió argentin állampolgár 62,9 %-a vallja magát katolikusnak. 2008-ban ez a hányad 76,5 % volt. A szakértők úgy vélik, hogy a csökkenés egyik oka, mint sok más országban, a szekularizáció. Azon személyek, akik magukat „vallástalannak” jelölték, a népesség 18,9 %-át teszik ki, szemben a 2008-ban mért 11,3 %-os értékkel. De a szekularizáció nem magyaráz meg mindent. A CONCINET közleménye aláhúzza, hogy 11 év alatt az evangelikál közösségekhez tartozók aránya 9 %-ról 15,3 %-ra növekedett.

A pápaválasztás hatása

A kutatás megállapítja, hogy bár Ferenc pápa megválasztása reményt fakasztott, a fentebb leírt tendencia nem változott. A megkérdezettek 82%-a jelentette ki, hogy e tény semmiféle hatással sem volt vallási életére, s csupán 8%-a mondta azt, hogy ez az esemény megerősítette hitét. A szerzők úgy érzékelték, hogy a pápa ténykedése megosztottságot kelt: a felmérésben résztvevők több mint egynegyede (27,4 %) gondolta úgy, hogy az igazságtalanságokat leleplező fellépése következtében a Szentatya „világviszonylatban is erkölcsi tekintély”, ugyanakkor Ferenc pápa honfitársainak hasonló aránya (27 %) tartja azt, hogy a vallás túlságosan is része a politikai életnek, s ez zavarja spirituális küldetését.

Generációs és földrajzi különbségek

Az elemzés jelentős generációs különbségekre vet fényt Argentínában. A 65 évesnél idősebb lakosság esetében a katolikusok aránya nagyon magas (81,5 %). A 18 és 29 év közötti fiatal felnőttek esetében ez az érték 52,5 %-ra esik, a 30 és 44 év közöttiek sávjában a mutató ismét kissé növekedik (57,4 %). A 18 és 29 év közötti korcsoportban a „vallásnélküliek” aránya 25%.

A felmérés a területi különbségeket is felszínre hozta. A főváros, Buenos Aires körzetében a magukat „vallástalannak” deklaráló személyek hányada magasabb az átlagnál, eközben az országban itt az egyik legalacsonyabb (56,8 %) a katolikusok arányszáma. Ez az érték hasonlít a messzi Patagóniában mérthez (51 %).  Végül az elemzés kimutatta, hogy a nők vallásosabbak: 65,3 % jelölte magát katolikusnak, 16,9 % evangelikálnak, s 14,5 % vallástól elszakadt személyként. A férfiak 60 %-a katolikus, 13,6 % szabadegyház tagja, s 23,8 % nem kötődik semmilyen valláshoz.

Fordította: Hantos-Varga Márta

 
Read 968 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés