Mit szimbolizál Pachamama, az inka istennő?

Az október 6. és 27. között zajló Pánamazóniai szinódusra három kis szobrocskát hoztak Dél-Amerikából. A gyermeket váró nőt ábrázoló alkotások a helyi kultúrában a Földanyát jelképezik. Pachamama egy indián istennő. A szobrocskákat a kápolnából, ahova kiállították őket, ellopták, majd a Tiberiszbe vetették. Az elkövető tradicionalista katolikusok azzal vádolják az Egyházat [Ferenc pápát], hogy pogány kultuszra adta magát.

La Croix  2019.11.19.  Mikael Corre

De kicsoda e hírhedt Pachamama? A termékenység istennője, az inka istenek panteonjának tagja. E dél-amerikai civilizáció a 13. században született Peruban. Az indián istenek többségéhez hasonlóan Pachamama is kétarcú személyiség: egyfelől bőkezű és termékeny, másfelől bosszúálló „amennyiben nem kapja meg azt, ami neki jár” – magyarázza Céline Geffroy Komadina antropológus. „Az istennő és az emberek közötti kapcsolat nagyon változékony, a viselkedési szabály megszegése magával vonja Pachamama megtorlását.” – mutatja be a hiedelemvilágot a szakértő. Nos, nagyon messze vagyunk e mitikus figura mai megjelenítésétől, a kizárólagosan jószándékú segítő alakjától.

A spanyol hódítást követően, a 16. században, az istennő kultusza kissé alábbhagyott, azonban napjainkban meglepő fellendülésre figyelhetünk fel. Tisztelete az Andokban az indiánmozgalmak egyik referenciapontja lett, s elválaszthatatlanul kötődik földjük, nyelvük és kultúrájuk védelméért kifejtett küzdelmeikhez. A külföldi, gyakran amerikai ipari érdekekkel szemben gyakorolt történelmi ellenállás folytán a politikai ökológia egyik jelképévé is vált. Emblematikus az a deklaráció, melyet 2010-ben „A világ népeinek konferenciája a klímaváltozásról és a Földanya jogairól” című tanácskozáson adtak ki.

Eközben Nyugaton a személyes kiteljesedést propagáló mozgalmak közé tartozó sámánista csoportok népszerűsítették Pachamamát. De az a New Age irodalom is, mely végletekig összemossa a különféle kultúrákat: esetünkben az indiánokét az ókori görögökével (Gaia istennő).

Összegezve: a kultusz, mellyel napjainkban Pachamamát illetik, egyrészt a „tradíció ismételt felfedezése”, mindazonáltal számos őslakos számára az anyaföldhöz való őszinte kötődést jelenti.

Fordította: Hantos-Varga Márta

A Tiberiszbe dobott szobrok kapcsán:

https://www.vaticannews.va/hu/vatikan/news/2019-10/amazoniai-szinodus-ismertettek-a-zarodokumentumot.html

https://szemlelek.net/2019/10/29/pachamama_szoknyaja_korul

A sámánista mozgalomról:

https://kaposvar.egyhazmegye.hu/index.php/hirek/kitekinto/item/224-a-samanizmus-divatja

 
Read 2596 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés