Enrique Dussel: „Az evangelikál csoportok az USA latin-amerikai harci eszközei”

Latin-Amerikáról keveset tudunk. Tájékozottságunk sokszor kimerül egy-egy politikai esemény dátumának felidézésében, ellenben e hatalmas térség társadalomtörténete és kultúrája ismeretlen számunkra. Holott a jelen folyamatok összetettsége ezen a háttéren válik érthetőbbé. Ezért ajánljuk a svájci katolikus portál egy hírét, amelyet más írással is szeretnénk kiegészíteni.

www.cath.ch.  2019.11.21.  Jean-Claude Gérez

Enrique Dussel, argentin filozófus, történész és teológus úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok a latin-amerikai kormányok megdöntése céljából „szent háborút” mozdít elő. Hipotézisének alátámasztására a Bolíviában most zajló eseményeket említi, így Luis Fernando Camacho, Santa Cruz és környéke politikai vezetője példáját. E területen kezdődtek [október végén] az első tüntetések Evo Morales elnök ellen. Az államfő Mexikóba menekülését megelőző hetekben Camacho „konzervatív keresztényként” beszélt önmagáról, azt ismételgetve, hogy „a Pachamama [Földanya] szobrot eltávolítjuk a középületekből, s helyére a Bibliát tesszük ki”. Az argentin teológus arra is emlékeztet, hogy amikor a jobboldali szenátorasszony, Jeanine Áñez ideiglenes államfőként elfoglalta pozícióját, a Szentírás egy-egy példányát mutatta fel, s többször „Dicsőség Istennek!” kiáltásba tört ki. „De ez a Biblia nem a katolikusoké, hanem az evangelikál csoportoké, amelyek a bennszülött népek helyi kultúráját szörnyű pogánysághoz hasonlítják. E kultúrát, szerintük, a kereszténységnek kell felváltatnia.” – hangsúlyozza a professzor.

Az Explicíto internetes portál mexikói újságírójának, Carmen Aristegui-nek adott interjúban, melyet a brazíliai jezsuiták Institut Humanitas Unisinos oldala is átvett, arra is utalt, hogy hajdan Haitival egyetemben Bolívia [Latin-Amerika] legszegényebb országa volt, azonban a természeti kincsek (ásványbányák, földgázmezők) államosításának, valamint a javak újraelosztásának köszönhetően gazdagságát a többiekénél jóval ütemesebben növelte. A probléma abban áll, hogy e meggazdagodással egy olyan középosztály született, amelynek törekvése már nem a szegénység leküzdése. „Megváltozott a szubjektivitás. Fogyasztói szemléletbe léptünk be, amely azt tartja, hogy a jobboldal pártjainak egyes projektjei ezekre az új reményekre adott válaszok.” E váltás központi jelentőségű, mivel „azok, akik maguk mögött hagyták a szegénységet, arra törekednek, hogy a neoliberális világban fogyasztóként élhessenek.” A jelenség ennyiben új. „Augusto Pinochet 1973-as államcsínye esetében az akció irányítói, csakúgy, mint [a katonai diktatúra kezdetekor] az argentin tisztek, kijelentették, hogy a kommunista veszéllyel szemben egy nyugati, keresztény, katolikus és jobboldali civilizációt kell bevezetni.” Ma az újdonság az evangelikál egyházak jelenléte, melyek erőteljesen támogatják a politikai változásokat Brazíliában vagy Bolíviában. A teológus számára a következtetés kézenfekvő: „Az észak-amerikai szekták Bibliájával a szubjektivitás is megváltozott”, mert a cél világos: „arra ösztökélni az embert, hogy hagyja el ősi szokásait, rítusait, s azt javasolni neki, hogy dolgozzon egy polgári, kapitalista, fogyasztói társadalomban.”

Ehhez az aspektushoz társul a faji dimenzió. Enrique Dussel azt állítja, hogy „Bolíviában a fehérek megvetik az indiánokat és a meszticeket.” Ez a mentalitás az evangelikál egyházak híveinél kézzelfogható. Az aymara indiánok tradíciója, melyre öt évszázadnyi katolicizmus gyakorolt hatást, szembekerült az evangelikál egyházakkal. „Egyfajta vallási harcról van szó, akkor is, ha ez politikai küzdelem képében jelentkezik.” Ezt a helyzetet „a lehető legkomolyabban” kell venni. – jelentette ki.

Az ellentétet egy másik tényező is magyarázza. „A felszabadítás teológia, amely keresztény, a gazdagok ellenében a szegényekre támaszkodik. Ez ellentettje az evangelikál csoportok elképzeléseinek.” Az argentin történész úgy véli, hogy ez utóbbiak olyan gondolkodásmódot kívánnak bevezetni, amelyet az alábbi mondat összegez: „Hagyjátok el ezeket a vészes szokásokat, legyetek mértékletesek, dolgos kezűek, jól szervezettek, s ezzel kiléphettek a szegénységből, mert Isten meg fog áldani, s gazdaggá tesz benneteket.” Vagyis a tehetősség, ahogy a régi kálvinizmusban, Isten áldásaként tűnik fel. Másképp szólva a Pachamama a szegénység forrása.”

Fordította: Hantos-Varga Márta

[Megjegyzés: Mivel Ferenc pápát újabb támadások érték néhány Pachamama szobornak a pánamazóniai szinódus alatti kiállítása kapcsán, ezért ajánljuk az egyéb, e témával foglalkozó cikkeket honlapunkon. Felhívjuk a figyelmet a vietnami püspökök állásfoglalására is, mely az inkulturáció konkrét nehézségeit tárja fel.]

Egyéb portugál és angol nyelvű (bővebb) forrás:

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/594423-america-latina-para-enrique-dussel-os-grupos-evangelicos-sao-a-nova-arma-dos-eua-para-os-golpes-de-estado

https://www.resumen-english.org/2019/11/evangelical-groups-are-the-new-u-s-tool-for-coups-in-latin-america/?fbclid=IwAR1VOzmu6jAiuRPIm-MDMItXbs1mn8rtmW14XNEv-MmnktbBPI0qZMRdTXw

https://szemlelek.net/2019/10/29/pachamama_szoknyaja_korul

 
Read 1050 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés