Amerikai püspök a fiatalok evangelizációjáról

A kanadai katolikus portál foglalta össze Mgr. Robert E. Barron egyik legutóbbi előadásának fő pontjait, melyben Los Angeles segédpüspöke november második hetében az USA püspöki konferenciájának tagjai előtt a pasztoráció prioritásaként beszélt a fiatal generáció „visszahódításáról”.

Présence  2019.11.12.  Carol Zimmermann

Az evangelizációért és a katekézisért felelős püspöki bizottság elnöke, aki az Egyesült Államokban a Word on Fire internetes oldal (https://www.wordonfire.org), valamint a Catholicism DVD-sorozat révén tett szert ismertségre, öt pontból álló munkatervet javasolt a magukat vallástalanak valló fiatalok elérésére és megnyerésére.

Beszédét azzal kezdte, hogy a katolikus egyháznak a társadalmi igazságosság szolgálatába kell állítania erőit, s a szükséget szenvedők ellátása, a népkonyhák, a börtönpasztoráció, valamint a hajléktalanok lelkigondozása feladatába a fiatalokat is be lehet vonni. E kezdeményezéseket az akciócsoportok felelősei a pápák szociális tanítására való emlékeztetéssel — XIII. Leó pápától kezdve Ferenc pápáig — tudják alátámasztani.

Emellett az Egyháznak támogatnia kell saját íróit, alkotóit, művészeit, akik a világ elé tárják a katolikus hit szépségét.

Egy újabb kulcsfontosságú pont, melyet hosszú idő óta ismétel, annak elkerülése, hogy túlságosan leegyszerűsítsük a hittartalmakat. A püspök azt állítja, hogy a fiataloknak, amiként bármilyen más korosztályú hívőknek is, képesnek kell lenniük arra, hogy elmagyarázzák azt, miért hisznek Istenben. Ehhez elsőként „meg kell erősítenünk képzéseink intellektuális tartalmát” mind a katolikus iskolákban, mind pedig a katekumenátus, továbbá a házasság szentségének kiszolgáltatására való felkészítés során. Tapasztalatai szerint rendkívül egyszerű kérdéseket tesznek fel az emberek. A Reddit közösségi weboldalon ő ilyesféle kérdéseket kap: „Ki Isten? Tudja Ön bizonyítani létezését?”, „Meg tudja-e magyarázni a szenvedést?”, „Honnan tudja, hogy az Ön vallásának van igaza?”. Amikor azzal szembesülünk, hogy „nem adtuk át hatékonyan hitünket és hagyományunkat, összetörik a szívünk.” – mondja Mgr. Barron, de arra bíztat, hogy „ne dobjuk be a törülközőt”. Ehelyett kezdjük el a munkát helyi szinten, közösségeinkben, a plébániákon.

Bishop Barron Sermons

A katolikusoknak végre be kell látniuk, hogy a templom és a plébánia nem csupán a szentségek felvételének helye, hanem egyidejűleg a misszió központja is. Ez különösképp igaz akkor, amikor a fiatalokat szólítjuk meg. „Ők nem fognak felénk jönni, nekünk kell odalépni hozzájuk.” Az emberek elé menni, találkozni velük, teljességgel egyezik Ferenc pápa azon szándékával, amely a fiatalok kísérésére vonatkozik. – tette hozzá Barron püspök.

Az utolsó pont, melyre felhívta a figyelmet, a közösségi média használatára vonatkozott. „Sok időt és pénzt kell áldoznunk arra, hogy megtaláljuk azokat a megfelelő szakembereket, akik a mi közösségi oldalainkon dolgoznak.” Azt sugallta, hogy a plébániák, netán egyes plébániai csoportok, szerződtessenek olyan hozzáértő személyeket, akik eredményesen tevékenykednek e közösségi felületeken.

A felszólalást, amely a november 11. és 13. között tartott püspöki konferencia összejövetelén hangzott el, több mint egy órás vita követte. Minden megszólaló egyetértett abban, hogy [a kis létszámú vagy megszűnő közösségek miatt] a templomok számának csökkenése mély aggodalomra ad okot. A jelenség leküzdésére több lehetőség kínálkozik, kezdve a fokozottabb Mária-tisztelettől a missziós munka megerősítésén át a kateketikai program elmélyítéséig. A diszkusszió alatt Barron püspök három laikus munkatársat szólított a szónoki emelvényre. Köztük volt Brandon Vogt, a Word on Fire tartalom- és kreatív igazgatója, aki a püspöki előadás azon részére reagált, mely a fiataloknak az Egyházból való exodusát „hatalmas krízisnek” nevezte. „Minden belépőre, hat és fél egyházból kilépő személy jut.” – jelentette ki, majd aláhúzta, hogy nem csupán a rés betömésére van szükség, hanem arra is, hogy „felkeressük mindazokat, akik elmentek”. Ajánlotta, hogy annak mintájára, ahogyan az egyházmegyék munkacsoportokat hoznak létre a visszaélések bejelentésének kezelésére, helyi szinten egy-egy személynek kellene foglalkoznia mindazokkal, akik elhagyták az Egyházat. „Ha ez prioritás, forrásokat kell hozzárendelni.” – jegyezte meg.

Fordította: Hantos-Varga Márta

Prédikációk, előadások: https://wordonfire.podbean.com/

 

 
Read 1018 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés