A katolikusok száma növekedik Európában

A Fides vatikáni hírportál a missziós világnap előestéjén, 2019. október 19-én tette közzé a katolikus hívek számának alakulására vonatkozó legutolsó hivatalos adatokat és táblázatokat, melyeket a svájci katolikus weboldal összegzett.

www.cath.ch  2019.10.20.

2017. december 31-én a 7,4 milliárd főt meghaladó világnépességből 1,3 milliárd személy volt katolikus, tehát valamivel kevesebb, mint ötből egy fő. Az előző évhez képest 14,2 millióval többen kapták meg a keresztség szentségét, ez 11 %-os emelkedést jelent. A változás egybeesik a világnépesség növekedésével, amely ugyanazon időszakban 7% volt.

Cath1

Nem okoz meglepetést, hogy a hívek számát tekintve az afrikai és az amerikai kontinensen tapasztalható a legjelentősebb gyarapodás: az előbbi 5,6 millió, az utóbbi 6 millió fővel többet jegyez. Ezek után következik Ázsia és Óceánia. [Óceánia meghatározás alatt a dokumentum Ausztráliát és Új-Zélandot is érti.] Három egymást követően fogyást mutató év után Európa katolikus népessége szintén növekedést produkált: 259.000-el több hívőt regisztráltak, mely jelenség párhuzamos a földrész népességének gyarapodásával, hiszen az előző évhez képest 1 millióval több lakossal számolhatunk kontinensünkön.

Papok és szeminaristák számának csökkenése

Újfent csökkent az egyházmegyés és szerzetespapok száma: 414.582 katolikus lelkipásztor működik, 387 fővel kevesebb, mint 2016. december 31-én. Ha a részleteket tekintjük, a változás számottevőbb Európában, itt 3000 kevesebb pap szolgál, míg Óceániában csupán 97 fő a veszteség. Ezzel szemben a többi kontinensen növekedett a papok száma, Afrikában a legtetemesebben (+1200 fő). A Fides jelentése szerint a szeminaristák is kevesebben vannak, legyenek bár egyházmegyéhez vagy szerzetesi intézményhez kötve. Összességében 115.328 fiatal készül jelenleg hivatására, vagyis 832 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.

messe.1 1920x1080

Diakónusok és misszionáriusok számának gyarapodása

Az állandó diakónusok száma növekedett: 46.894 fő tevékenykedik. Amerikában a legkiemelkedőbb a változás (+408 személy), ezek után következik Európa (+142), Ázsia (+28), végül Óceánia (+11). Afrikában viszont kis mérvű csökkenést láthatunk. Fontos megjegyezni, hogy mindent összevetve csupán 702 szerzetes diakónus munkálkodik, mely stabil ténynek bizonyul.

A laikus misszionáriusok száma pozitívan változott, meghaladja a 355.000 főt, eszerint 1057 személlyel többen buzgólkodnak, mint a megelőző évben. A tendencia Európában a legmagasabb (+836 személy).

A Fides ügynökség immár ötödik éve jelzi, hogy a nem pap szerzetesek száma fokozatosan csökken. Noha többen vannak, mint 51.000 fő, ez mégis 1090 személlyel kevesebbet jelent, mint korábban. A fogyás Európában a legjelentősebb (-525).

A szerzetesnők száma szintén apadt. 648.000 megszentelt életű nő tevékenykedik: 10.000 fővel kevesebb, mint az utolsó adatközléskor. Ázsiában és Afrikában kivételesen mégis van számbeli növekedés.

Fordította: Hantos-Varga Márta

A Fides részletes jelentése a hivatkozott cikk alján lévő linken tölthető le:

http://www.fides.org/en/news/66809-VATICAN_Catholic_Church_Statistics_2019

A változásokat összefoglaló videó:

https://www.youtube.com/watch?v=Kf4VhI-THlU&t=1s

 
Read 1040 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés