Mgr. Antoine Hérouard: „Lourdes nem vállalat!”

A Szentatya 2019. június 6-án apostoli delegátusnak nevezte ki Mgr. Antoine Hérouard-t a franciaországi Lourdes kegyhelyére. A főpásztor szeptember első napjaiban ismét nyilatkozott a La Croix katolikus napilapnak célkitűzéseiről, az új irányvonalakról, továbbá arról, hogy miért jelölt ki új rektort a híres búcsújáróhelyre.

 La Croix  2019.09.05.  Gauthier Vaillant

La Croix: Három hónappal apostoli delegátusi kinevezése után milyen megállapításokra jutott a lourdes-i kegyhely jelen helyzetéről?

Mgr. Antoine Hérouard: A pápa azért bízott meg e feladattal, hogy a zarándokhely pasztorális és spirituális karakterét helyezzem a középpontba. Amikor a szentély felelős beosztást viselő munkatársaival találkoztam, egyfelől a nagylelkű szolgálat hatalmas kincsét fedeztem fel, másfelől többféle nehézséget, blokkoltságot, megnemértést. Olyan problémákat, melyek a működést és szervezést, valamint a prioritás kijelölését érintik. A lényeget illetően nem kell nyugtalankodni, de meg kell próbálni új lelkületet és dinamikát adni annak, ami már élő.

La Croix: Ön augusztus 30-án találkozott Ferenc pápával. Mit mondott neki?

Mgr. Antoine Hérouard: Közöltem azt, amit érkezésem óta észleletem, továbbá megosztottam vele az általam követni kívánt irányvonalakat. A pápa szeretettel fogadott, megköszönte és bátorította a missziót, valamint megerősítette az említett irányvonalakat. Lourdes fontos számára, s megdöbbentem azon, hogy mily részletekbe menően tájékozott a helyzetről. Remélem, hogy a nem túl távoli jövőben ide tud látogatni.

La Croix: Ön épp most nevezte ki Mgr. Olivier Ribadeau Dumas-t [aki 2013-2019 között a francia püspöki konferencia titkára volt] a szentély új rektorává. A 2015 óta e poszton lévő André Cabes atyát fogja váltani. Miért rá esett a választás, s miért kellett új rektor?

Mgr. Antoine Hérouard: A kinevezés nem az előző rektor munkájának dezavuálása. Cabes atya jó ismerője a szentélynek, Lourdes kegyelmének, s ezt odaadásával ki is fejezi. De ő szintén akadályokkal szembesült. Ahhoz, hogy új lapot nyissunk, amelyet az én megbízatásom jelzett, új emberek kellenek.  Mgr. Ribadeau Dumas elsősorban olyan személy, aki szereti Lourdes-ot, számos alkalma nyílt arra, hogy idejöjjön, s lényegi élményekben legyen része. [Fiatal papként 1994-1996 között a Frat de Lourdes szervezet igazgatója volt.] Olyan valaki, akinek — életútjának köszönhetően — a francia püspökök és a helyi felelősök szemében tekintélye van.

La Croix: Melyek az Ön célkitűzései apostoli delegátusként?

Mgr. Antoine Hérouard: A zarándokok — különösképp a betegek, szegények, elesettek —fogadását ismét a fókuszba kell helyezni, valamint segíteni a felelősöket abban, hogy együtt tudjanak dolgozni. Példának okáért: a káplánokat a szentély életének centrumába kell emelni, hogy teljesen megfeleljenek annak a pasztorális szerepnek, amely a hely jellegéből fakad. Érzékelhetővé kell válnia minden ember előtt a remény, a béke és a kiengesztelődés üzenetének, s arra kell sarkallnia, hogy idejöjjön. Figyelmesnek kell lennünk a változásokra is: ma sokan nem szervezetten, hanem családjukkal érkeznek, s képesnek kell lennünk arra, hogy kísérjük őket. Szintén látjuk, hogy az ázsiai és a latin-amerikai zarándokok száma növekszik. Másképp, jobban kell fogadnunk őket: nem csupán technikai szempontokat érvényesíteni, hanem kultúrájuk, vallásosságuk nagyobb megértésére kell törekedni. A pápánál tett látogatáskor aláhúztam Lourdes fontosságát a francia egyház számára a szegények és betegek fogadása, a népi vallásosság vagy a fiatalok pasztorációjának szempontjából. Ez utóbbiról: a fiatalok nagylelkű segítőkészsége itt természetes kifejeződést talál, melyet bíztatni kell. A tény, hogy a francia püspöki konferencia mindig itt gyűlik össze nem csupán szervezési kérdés, hanem jelentése van. Gondolkodnunk kell azon, hogyan tudná a szentélyt a franciaországi katolikus egyházának egésze hordozni.

La Croix: Lourdes nemzeti kegyhellyé válhat?

Mgr. Antoine Hérouard: Igen, e felé tartunk, s a pápa nyíltan kimondta, hogy [ő is] ezt szeretné. A következő két évben ez megtörténhet. Ez tényleges státuszt adna a szentélynek: a helyi püspöknek, a rektornak, a szolgálatok felelőseinek feladatköre világosabb lesz, s jobban meg tudjuk majd fogalmazni, hogy mi Lourdes szerepe egyrészt az egyházmegye, másfelől a francia katolikus egyház életében, miközben a kegyhely betöltené nemzetközi rendeltetését is.

La Croix: Aggodalomra ad-e okot a látogatók csökkenő száma?

Mgr. Antoine Hérouard: Ezen a nyáron számosan érkeztek, főképp augusztus 15-e környékén. Sokat beszéltek Lourdes-ról, hála a [májusban megjelent] dokumentumfilmnek, amelynek DVD verzióját Ferenc pápának ajándékoztam, valamint a sikert arató musicalnek. De a számokon való vitatkozáson túlmenően bátorító jeleket is tapasztalunk. El kell hagynunk a borúlátó frázisokat, de a pusztán könyvelői hozzáállást is. Lourdes nem egy vállalat, hanem olyan hely, ahova az emberek azért jönnek, hogy lelki élményben részesüljenek.

Fordította: Hantos-Varga Márta

 
Read 822 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés