„Amikor kinyitjuk a Bibliát, életünk nyílik ki.”

A Szentírást latinra lefordító Szent Jeromos emlékére — akinek liturgikus emléknapját e hó végén ünnepeljük — Latin-Amerika egyes országaiban szeptember a „Biblia hónapja”.

Agence Fides  2019.09.07.

A chilei püspöki konferencia (CECh) nemzeti biblikus bizottsága egy olyan weboldalt hozott létre, melynek változatos segédanyagai lehetővé teszik az elmélyülést ebben a speciális időszakban. A választott téma: „Isten népe, mely meghívást kapott arra, hogy élje a keresztség kegyelmét és küldetését”. A cím emlékeztet a következő, az októberi rendkívüli „Missziós hónap” alapgondolatára. A portálon a Biblia szövegeiből összeállított imákat, a Tanítóhivatal dokumentumait (Dei Verbum, Verbum Domini), kommentárokat, elmélkedéseket, valamint a Szentírás számos részének imádságos lelkületű egyéni és közösségi olvasását segítő forrásokat lehet olvasni. „Az általunk javasolt bibliai szakaszok gondolatébresztő módon szembesítenek azzal, hogy hogyan éljük keresztségüket és küldetésünket.” – jelzi a bevezető. „A személyes és közösségi megkülönböztetés [számvetés] kijelöli a megtérés útjait, melyek arra ösztönöznek, hogy a jelen körülmények között Isten hű népeként éljünk.”

Az uruguayi katolikus egyház szintén „Megkeresztelve és küldve” jelmondattal ünnepli a „Biblia hónapját”. Mgr. Pablo Jourdan, Montevideo segédpüspöke buzdító levelében a következőket írja: „Egy teljes hónapot kapunk, hogy megértsük, minden egyes nap kapcsolatba kellene lépnünk Istennel az ő írott Szaván keresztül.” A helyi egyház azt ajánlja, hogy augusztustól novemberig a hívek kulcsfontosságú aspektusok felelevenítésével gyakorolják az evangelizációs küldetést: a katekézist augusztusban, a bibliaolvasást szeptemberben, a missziót októberben, a zarándoklatot novemberben. „Ezek keresztény életünk olyan állandó elemei, melyek átalakítják környezetünket, s megvilágítják a mindennapi családi és társadalmi valóságot is. 

Guatemalában a püspöki konferencia szakbizottsága ugyancsak emlékeztetett e hónapra, továbbá a „Biblia napjára”. Ez utóbbi számára a szeptember 29-i vasárnapot jelölték ki. A helyi közösségek a dátumot pasztorális okokból megváltoztathatják. Izaiás próféta könyvéből választották a témát: „Az Úristen lelke van rajtam, mert felkent engem az Úr,
elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.” (Iz 61,1)

Fordította: Hantos-Varga Márta

 
Read 922 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés