Lelkigyakorlatra hívták a Kaposvári Egyházmegye pedagógusait

A Kaposvári Egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusoknak tartottak lelkigyakorlatot 2022. augusztus 24–25-én, a bárdudvarnoki Porta Pacis Lelkigyakorlatos Központban.


img004

– Szerettünk volna a továbbképzés mellet egyfajta lelki töltetet is adni a pedagógusoknak, mely segítséget nyújthat számukra az évkezdésben, a mindennapi feladatok elvégzésében – fogalmazott Bálint Gábor püspöki biztos, iskolalelkész. – A témát a lelkigyakorlat előadója, Dr. Magyar Lóránt mentálhigiénés szakember, állandó diakónus választotta, aki az érzelmi rugalmasságról és a stresszhelyzetekkel való megküzdésről tartott interaktív előadásokat a két nap folyamán. A lelki tölteten túl szándék volt továbbá, hogy a pedagógusok közötti baráti kapcsolat is épüljön, melyben segített, hogy a napi szentmise mellett a témához kapcsolódó közösségi játékokkal, feladatokkal is készültek a szervezők – hangsúlyozta Bálint Gábor.

img003

– A tanév indulásakor a pedagógusoknak rengeteg feladatuk van, nagy nyomás helyeződik rájuk. Olyan eszközöket kerestünk a lelkigyakorlat ideje alatt, melyek segítik az alkalmazkodóképességet és a rugalmasságot, hogy a viharban ne elsodródjunk, hanem szilárdan álljunk a helyünkön – emelte ki Dr. Magyar Lóránt, majd hozzátette: az interaktív előadások alkalmával ötvözték a mentálhigiénés eszköztárnak és a biblikus lelkiségnek, a hitnek és imádságnak erejét, mely kettősség találkozása adta a lelkigyakorlat témáját, útvonalát. A stresszhelyzetekkel való megküzdésben hangsúlyozták az elcsendesülés, a mozgás, illetve a Bibliaolvasás, az imádság és a közösség erejét.

Az alkalmazott szakmai módszerek a „MÉGIS” mozaikszó köré épültek.
- M, mint mentális rugalmasság.
- É, mint életfelelősség.
- G, mint gondolkodás-fejlesztés, a szemléletmód formálása. A szemléletmódunk igazsághoz való idomítása, Pál apostolt idézve: „ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
- I, mint irány. Hová nézünk, mit várunk? Jézus szavaival: „legyen nekem a te igéd szerint.” Mi az, amit hiszek, s mi az, amit várok? Mire számítok akár egy tanév elején?
- S, mint segítség kérése. Ne legyünk restek segítséget kérni akár kollégától, ismerőstől, szakembertől. Az Úr mondja: „hívj segítségül engem a nyomorúságok idején és én megszabadítalak…” Olyan bátorító megszólításunk van a Jóisten részéről! Halljuk meg és higgyük, hogy ő velünk van akkor is, ha egyedül érezzük magunkat. Kezében tartja az életünket és tovább is viszi azt!

img001

A lelkigyakorlat második felében a hivatás és az életcél került középpontba. Dr. Magyar Lóránt hangsúlyozta: előfordul, hogy a hivatásunkat is megtépik a viharok, azonban ha tudom, hogy az út, amin járok az én utam és erre vagyok elhívott, s ehhez vannak adottságaim, akkor ez a bizonyosság megerősít e nehéz helyzetekben. Ilyen esetekben is fontos, hogy kegyelmet, bátorítást és a hivatásunkban való felfrissülést kérjük a mennyei Atyától. A lelkigyakorlat végén a nehéz helyzetekkel való megküzdés stratégiáit tanulmányozták a pedagógusok.

– Vannak helyzetek, amelyeket nem tudunk befolyásolni. Kitör egy járvány, egy háború, egy gazdasági válság. Rajtunk kívül álló történések, melyek kibillenthetnek. Mit tehetek ilyen helyzetben? – tette fel a kérdést a mentálhigiénés szakember, majd az érzelem fókuszú megküzdésről beszélt. – Saját feszültségeimet igyekezhetek csökkenteni akár úgy, hogy beszélgetek a problémáról egy lelki vezetővel, vagy szakemberrel. Emellett a hit és az imádság, a közösségben való lét is megnyugvást hoz, de a fizikai munka, a testmozgás, vagy egy séta a természetben is segíthet, hogy felfrissüljünk és a bennünk lévő konfliktusok lecsillapodjanak, lecsengjenek. Ekkor elfogadom a helyzetet, melyet nem tudok megváltoztatni. A lelkigyakorlat végére eljutottunk oda, hogy a változás szükségszerű, s a tegnap módszerei meglopják a holnapi sikereket. Ami tegnap jó volt és működött, az lehet, hogy ma már csak csetlik-botlik, holnap pedig már végképp nem lesz jó. Fel kell készülni, új dolgokat megtanulni, Például régen nem kellett online órákat tartani, azonban ma már minden tanár tudja, hogy kell, mert rákényszerültek és megtanulták.

Ha igent mondok a tanulásra és változásra, akkor nagyobb békét kapok, mint mikor csak a tiltakozás és kényszerűség árán teszem ezt meg. Jó, ha vállaljuk és elfogadjuk, hogy az élet olyan változásokkal és kihívásokkal jár, melyeket nem tudok elkerülni, viszont választhatom azt, hogy ebben partner leszek és rugalmasan, illeszkedő és segítségkérő módon, tanulási hajlandósággal és minden gondunkat Isten kezében téve haladunk az úton – fogalmazott Dr. Magyar Lóránt.

Fotó: Kling Márk

 
Read 449 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés