„A hitből fakadó szolgálat mindig boldogságot jelent” – Nagyboldogasszony ünnepe Andocson

Augusztus 15-én, Mária mennybevételének ünnepén Varga László megyéspüspök celebrált szentmisét az andocsi Nagyboldogasszony-bazilika udvarán.

img011

– Már Jézus születése előtt is a mennyei Atya iránti szeretet határozta meg a Szűzanya életét – kezdte prédikációját a főpásztor. – Ez a szeretet tette képessé arra, hogy feltétel nélkül engedelmeskedjen és igent mondjon az Atya akaratára annak ellenére, hogy nem is egészen értette, mi történik. Ebből arra következtetek, hogy a szeretet megelőzi a tudást és az értelmet is.

Akkor fogok megérteni valakit, legyen az a Jóisten, vagy egy embertársam, ha elkezdem szeretni. Ha nem szeretem, akkor nem megértem, hanem csak információkat tudok róla. A szeretet megelőzi és kibontja a tudást, az ismeretet. A Szűzanya szerette a Jóistent és ez a szeretet tette képessé arra, hogy feltétel nélkül igent mondjon az angyal szavára. Ez a szeretet, ami mindent megelőzött tette őt is és minket is képessé arra, hogy engedelmeskedjünk Isten akaratának, szavának.

img010

Az engedelmesség a Szentírásban nem katonai fogalom. Nem azt jelenti, hogy parancs, értettem, megteszem; hanem egy szabad cselekedet. Önként, szabadon, szeretetből függni akarunk attól, akinek engedelmeskedünk. Ezt tette a Szűzanya. Önként, szabadon, szeretetben függővé tette magát minden helyzetben a mennyei Atyától és az ő akaratától. Ezért tudott feltétel nélkül igent mondani Isten akaratára, az angyal szavára. Ebből a szeretetből fakadt minden. A fia iránti szeretet is és a Magnificat is, az ő hálaadó éneke.

img003

Aki szereti az Jóistent, annak a szívéből felfakad a hála akár ének, akár ima formájában, vagy bármilyen más módon. Egész lényével magasztalni kezdi az Istent és hálát ad neki, mert szereti. Akit szeretünk, azzal szemben nagyon könnyű hálásnak lenni. Azzal szemben a leggyakrabban a köszönet, hála, dicsőítés és magasztalás szavai jutnak eszünkbe. Ezt tette a Szűzanya is. Magasztalta azt az Istent, akit nagyon szeretett. Ebből a szeretetből fakadt az az alázatos szolgáló lelkület, mellyel Mária az Úr szolgálóleányává akart válni. A szolgának, rabszolgának nincsenek jogai. Teljesen ki van szolgáltatva urának, s a Szűzanya ezt a szolgálatot vállalta fel alázattal. […]

A hitből fakadó szolgálat mindig boldogságot jelent annak, aki erre hajlandó. Adjunk hálát a Szűzanya példájáért és kérjük közbenjárását, hogy vezessen bennünket az engedelmesség, dicsőítés és a szolgálat útján, hogy aztán betölthessen minket is a hitből fakadó boldogság – fogalmazott a megyéspüspök prédikációjában.

img019

A szentmisét követően Nyéky Kálmán plébános megáldotta a kegytárgyakat, majd a bazilikába hívta a zarándokokat, ahol a Te Deum imádságát követően a papság és a hívek átvonultak a főoltár mögött, mintegy a Szűzanya palástja alatt.

A szentmise megtekinthető:

Fotó: Kling Márk

Videó: Szerafin Zoltán

 
Read 1004 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés