Közösségérlelő kovászként hat a fiatalokra, de a kistérségre is

Katona István Jánosné Kricsfalussy Beáta hitoktató, a LOGOSZ – Civilek a Barcs-kistérségi Keresztény Fiatalokért Egyesület elnöke csaknem harminc éve kiemelt figyelmet fordít a barcsi gyerekek és ifjak lelki-szellemi fejlődésére, és arra törekszik, hogy a felsőfokú tanulmányaikat végző fiatalokat is bevonja a városi programokba. Hűséges helytállását Somogy Polgáraiért díjjal ismerte el a megyei közgyűlés.

image001

A kitüntetett pedagógus – mindenki Bea nénije – a város számos iskolájában, óvodájában hitoktat. A templomi gitáros misék meghonosítója, hittantáborok szervezője a jelenlegi Mustármag együttes elődjével már a ’90-es évek közepe óta szolgál rendszeresen a szentmiséken, illetve az egyházi eseményeken, de a zenészek-énekesek számos kulturális program közreműködői is. A pedagógus által szervezett Mustármag gitársuliban pedig az évek során számos gyerek készült fel a zenekari tagságra.

 – Görögkatolikus családban születtem Szabolcs-Szatmár megyében- mesélte Katona István Jánosné. – 1983-ig ott éltünk, s amikor férjem erdőmérnök-tanárként állást kapott Barcson a mai Dráva Völgye Szakközépiskolában, két gyermekünkkel ideköltöztünk Somogyba. A harmadik gyermekünk már itt született. Néhány évig még otthon voltam gyermekeimmel, majd – mivel korábbi végzettségeimnek megfelelő munkát nem találtam helyben, illetve azért, mert egyre inkább vágytam arra, hogy pedagógus legyek – a három gyerek nevelése mellett elvégeztem a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző főiskola óvodapedagógus szakját és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Nyelv és Beszédfejlesztő szakját is.

Keresztény pedagógusként a 90-es évek elején beiratkozott a Pécsi Püspökség világiak számára szervezett teológiai tanfolyamára, hitoktatói megbízást kapott, és főállása mellett a város Arany János Általános Iskolájában kezdett el hittant tanítani – nagy örömmel és lelkesedéssel.

– Később a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittanári szakját is elvégeztem, és a város más iskoláiban is lehetőséget kaptam a tanításra, az egyházközségen belül pedig néhány éven keresztül felnőttek hitoktatását is végezhettem. Kezdettől nem elégedtem meg azzal, hogy a gyerekekkel csak a hittanórákon találkozzak, az egyházközség életébe is próbáltam bevonni őket, megjelenni a legkisebbekkel a nagy közösség előtt, s ezzel párhuzamosan azon munkálkodtam, hogy kapcsolatot teremtsek az akkori fiatalokkal. Ami ezt a törekvést segítette, az még boldogult kamaszkorom hozadéka: a gitáron – ezen az időközben újra divatossá vált hangszeren – való játék. Néhány fiatallal elkezdtük a gitáros miséket Horváth József esperes úr támogatása mellett. Kerestem a lehetőségeket a gyerekek nyári táboroztatására is; az újudvari táborba minden évben és minden korosztályból sokan jutottak el Barcsról, de az egyházmegyei szervezésű csurgói hittanversenyen s a sportnapokon is rendszeresen ott voltak és szépen szerepeltek a barcsi hittanosok.

2006-ban megalakult a LOGOSZ – Civilek a Barcs-kistérségi Keresztény Fiatalokért Egyesület, amelynek ki más lehetett volna az elnöke, mint a szervezet ötletgazdája: Beáta. Tagjaik között vannak a városban, illetve a kistérségben élő és dolgozó pedagógusok, egyéb foglalkozású felnőttek – köztük: könyvtáros, jogász, védőnő, médiamunkatárs – , valamint egyetemista, főiskolás és középiskolás fiatalok, akiknek a városhoz való kötődését azzal igyekeznek segíteni, hogy az általuk szervezett programokba bevonják a nagybetűs Életbe készülőket. Mint megtudtam: az egyesület a címében felvállaltakon kívül rendszeresen részt vesz felkérések alapján a város kulturális és szociális rendezvényein, de a különféle iskolákkal, a művelődési házzal, az Együtt Egymásért Szociális Otthonnal, az Öregek Otthonával is gyümölcsöző az együttműködés, és a csapat mindenütt szívesen látott vendég.

– Tizenöt éve Sass Rudolf plébános atya és az egyházközség támogatásával szervezünk saját nyári tábort fiataljaink részére – mondta. – Előbb Barcson, majd az utóbbi években Drávatamásiban.  Az évek során a fiatalok egyre aktívabbak lettek; a hittantáborok programjait önállóan szervezik és vezetik, Barcsiókia néven ifjúsági közösséget alakítottak, ahová hívják a fiatalabb korosztály tagjait és példamutatóan foglalkoznak velük.

img3

A Beáta által vezetett Mustármag zenekart nemcsak a templomi szolgálatokon láthatjuk, hallhatjuk és énekelhetünk velük együtt, hanem a barcsi rendezvényeken is. Ugyan a tagok folyamatosan cserélődnek, de a muzsikálás iránti lelkesedésük töretlen. Beáta természetesen igyekszik kiemelt figyelmet fordítani a zenekar utánpótlás nevelésére is. A kitüntetett arról is szólt, hogy Barcs zenei életének immár hagyományos rendezvénye az „Őszi Muzsika” elnevezésű zenés találkozó, melyen az iskolásokon és a zenekaron kívül mindig vendégül látnak más zenei csoportokat – határon innenről és túlról is. Több éve karácsonyi szabadtéri muzsikát szerveznek a Mustármag együttes közreműködésével; a járókelőket, érdeklődőket pedig forralt borral, teával, pogácsával kínálják. Hisznek abban, hogy kovászként vannak jelen Barcs és a kistérség életében.

– Az évek során fontosnak tartottam megtanítani a legkisebbekkel, miként formálható bennük a hálás lelkület, az idősebbeknél pedig mindenkor a keresztény öröm ébresztése motivál: az élet szép, mert Jézus feltámadt! Mindig szem előtt tartom a Szent Ferenc-i intelmet: „Ne sokat tégy, de azt jól!” Úgy érzem, nem tartottam be ez maradéktalanul, mert néha sokat tettem és nem mindig jól, de a második fele: „S öröm lesz a béred”, az maradéktalan, mert a béremet busásan megkaptam: az elmúlt évtizedekben valóban sok örömben volt részem.

img1

Nyugdíjasként is hitoktat

Beáta elmondta azt is: nyugdíjasként a város két iskolájában, valamint három óvodájában kap lehetőséget, hogy az elkezdett munkát folytassa, s a hozzá való erő, testi-lelki egészség pedig a Jóisten ajándéka. Természetesen nem feledkezhet meg a háttérsegítségről sem, amit a család, a munkatársak, a szülők, a fiatalok és a gyermekek szeretete, segítsége és ragaszkodása jelent.

Lőrincz Sándor

Fotó: Katona Zsófia, Kling Márk

Megjelent a Somogyi Hírlap 2022. január 20-i számában.

 
Read 204 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés