Beszállt az imaharcba a megyéspüspök is

Magyarország nagyon fontos események előtt áll, tavasszal parlamenti választások lesznek. Mi, keresztények is készülünk erre, de kicsit másképpen, mint a pártok – Varga László kaposvári megyés püspök beszélt erről a budapesti Őrtüzek Imádság Háza által közzétett videóüzenetében. Az Őrtüzek kiemelt szándéka a Magyarországért való intenzív ima, imaharc indítása nemzetünkért.

– Mivel komoly szellemi harc folyik, így szellemi fegyverekkel – imával, közbenjárással, böjttel – kell készülni a következő 12 héten át – nyomatékosította a kaposvári főpásztor, aki a január 9-től április 3-ig tartó, kéthetenként változó „célcsoportra” irányuló ima kapcsán mondta el indító gondolatait. Holnaptól a magyarországi egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért, az egyházi vezetőkért kezdődik az ima. Ennek kapcsán a püspök kiemelte: mindannyian ugyanannak az Atyának vagyunk a gyermekei. Jézus főpapi imájában egységre hív valamennyiünket. Fontos, hogy bűnbánattal is készüljünk, hiszen sokat vétettünk az egység ellen. Imádkozzunk azért, hogy a keresztények hitelesen fel tudják mutatni Isten országának az örömhírét, hogy ez legyen életünk, gondolataink, vágyaink betöltője. Úgy, ahogy Krisztus kéri: Szeressük egymást!

 

Ebben a küzdelemben fontos a megbocsátás egymásnak és az ellenségeinkért mondott ima is. Országunkban nagyon erős megosztottság érzékelhető, pártokra szakadva, folyamatosan ellenségképeket gyártunk egymás ellen, pedig az ellenségszeretetről kellene tanúságot tenni. Erre hív az evangélium, s a szellemi harcban tanulunk meg ellent mondani a gonosz minden csábításának.

A megyés püspök arra buzdított: újítsuk meg az igenünket Jézus Krisztus követésére, az evangélium megélésére egységben és szeretetben.

Az egyházért, a keresztények egységéért folytatott kéthetes ima után a politikusokért, a világi vezetőkért folyik az ima, majd a tömegtájékoztatásért, a közbeszédért, azért, hogy az emberek tiszteletben tartsák a másik véleményét és egymást, szerető és elfogadó módon beszéljenek egymással. A negyedik kéthetes ciklus imaszándéka a családokra mint legkisebb közösségekre irányul, s az emberi kapcsolatokra. Ezt követően az imádság „célpontjai” a fiatalok lesznek, akik Magyarország jövőjének alapjai, zálogai és örökösei. Az utolsó két hétben pedig hazánk megtéréséért, az ébredésért száll majd égbe a fohász. Egyébként minden témát egy hiteles keresztény vezető, vagy ismert keresztény testvér vezet fel néhány mondatos buzdítással – ahogy elsőként a kaposvári főpásztor is tette. 

12 hetes ima plakat

„Januártól április elejéig tart az ima, amelyhez bárki csatlakozhat”

Az imaharcot kezdeményező Őrtüzek Imádság Háza felhívásában hangsúlyozza: bár sokan sokféleképpen gondolkodunk a mai magyar helyzetről, egyvalamiben azonban bizonyosan egyetértünk, a magyar népnek Istenre van szüksége. A békét, az áldást, az egységet, de még a gazdasági stabilitást sem politikai vagy gazdasági megoldások hozzák majd el, hanem a megtérés Istenhez. Ehhez pedig imádkoznunk kell. Isten nem a politikusok, világi és egyházi vezetők, hanem az Ő egyháza által – értve ezalatt minden egyházat és gyülekezetet, amely Krisztust tekinti fejének – kívánja megvalósítani akaratát, mely elsősorban a megtérés, és nem emberi siker. Az elkövetkező hetekben tehát nem politikai pártokért, célokért, a választások egy adott kimeneteléért, hanem a magyar nép megtéréséért folyik az ima, melyhez bárki csatlakozhat. A teendő annyi csupán, hogy április 3-ig – az sem baj, ha azt követően is – a magukat kereszténynek érző-vallók minden nap elmondanak egy imát a magyar népért. Az ima módja és a hossza nincs megkötve.

Lőrincz Sándor

Forrás: Sonline.hu

https://www.sonline.hu/helyi-kozelet/2022/01/beszallt-az-imaharcba-a-megyespuspok-is

Fotó: Őrtüzek Imádság Háza - Budapest

 
Read 464 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés