„Az Úr Lelke van rajtam” – Beöltözés és avatások a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban

Egyházmegyénk két kispapját, Brunczvik Mátyás harmadéves hallgatót lektorrá, Pohnert Dávid negyedéves hallgatót akolitussá avatta Veres András megyéspüspök.

3503ad37 96ab 4526 9eb6 69460c3fac02 9018

Az ünnepi szentmisén a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet másodéves hallgatói magukra öltötték a reverendát; a harmadéveseket lektorrá, a negyedéveseket akolitussá avatta Veres András megyéspüspök. Az ötödévesek pedig befogadást nyertek a szent rendet felvevő jelöltek közé.

A szentmisén a főpásztorral koncelebrált Reisner Ferenc rektor, Kálmán Imre prefektus, Bognár István spirituális és Császár István szombathelyi általános püspöki helynök, valamint a kispapok szülőhelyének plébánosai.

Ismerősen csenghet a kispapok fülében Jézus utolsó vacsorán mondott biztatása: „Nem ti választottak engem, hanem én választottalak titeket”(Jn 15,16). Minden keresztény hivatást kap, ahogy Pál apostol fogalmaz: az Egyház testében minden tagnak megvan a maga feladata (vö. Róm 12,4). Az Egyházon belül egészen sajátos hivatás a papi szolgálat. A kiválasztás nem érdemeink alapján történik – fogalmazott szentbeszédében Veres András megyéspüspök, aki Szent Ágostont idézte: a fafaragó nem a kivágott fatörzsnek örül, hanem Ő már látja a szobrot, amit majd kifarag belőle. Istennek mindannyiunkkal kapcsolatban van ilyen látása.

e9552fe1 9a9a 4bce 934d 63db9d3cc323 9018

A kispapok a mai ünnepen is megerősítik Isten hívó szavára adott „igen” válaszukat, hiszen az ember csak válaszolni tud Isten szerető hívására. Ezért személyes istenszeretet nélkül erre a szolgálatra nem lehet vállalkozni. A felismerés bizonytalansága miatt a válasz is lehet bátortalan. Erőt adhat azonban az, hogy Isten hívása határozott és visszavonhatatlan, Isten nem gondolja meg magát.

A szentmise olvasmányában és az Evangéliumban is elhangzott: „Az Úr Lelke van rajtam” (Lk 4,18). A kiválasztás a Lélek műve, de vajon észrevesszük-e a Lélek szólítgatásait. Ezt is meg kell tanulni. Ismerős a kis Sámuel története, aki éjszaka többször is felkelti Élit, és az idős pap is csak sokára ismeri fel, hogy Isten szólítja a gyermeket (vö. 1Sám 3). Arra tanít minket ez a szentírási rész, hogy meg kell tanulnunk felismerni Isten hívását.

A Lélek képes éretté, felkészültté tenni a szolgálatra, ha készek vagyunk az irányítását elfogadni, ha engedjük, hogy a Lélek begyógyítsa sebeinket, pótolja hiányosságainkat és felerősítse jó képességeinket.

f40dcc2b eccf 4086 8cee 9d9a063ac0fa 9018

Istennek célja van a kiválasztással, feladatot szán a kiválasztottnak. A hívást nem önmagunkért kapjuk. A papi szolgálatban is sokféle tevékenység akad, mindenki más karizmát kap. Akkor teszi boldoggá ez a szolgálat, ha pazarlóan tudja az Istentől kapott ajándékokat osztogatni. Nincs két egyforma ember, így a hivatások is különböznek, azért vagyunk sokfélék, mert sokféle a feladat is, amire Isten hív bennünket az Egyházban. A legfőbb feladat azonban az Evangélium hirdetése.

„Képzeljétek magatokat Jézus helyzetébe ott, a názáreti zsinagógában. Bátran merjétek azt gondolni, amit Jézus mondott: »Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok«(Lk 4,21). Az Úr Lelke van rajtam” – biztatta a kispapokat a főpásztor, aki hozzáfűzte: majd a papság szentségében nyerik el a hivatás ajándékának teljességét. Felszentelt papként Isten népe javáért tudnak majd dolgozni. A papnövendékek előtt még hosszabb-rövidebb építkezés áll. Az elöljárók és plébánosok mellett a szülők is mellettük állnak, Isten népe pedig imádkozik értük.

a47b95f3 7d67 427f bfbb 9f54f7008934 9018

„Egy dolog álljon előttetek: Az Úr Lelke van rajtatok, s vigyázzatok, hogy az Úr kegyelmét ne vegyétek hiába!” – zárta szentbeszédét a megyéspüspök.

Az avatások és a beöltözés másnapján, Krisztus Király vasárnapján, ami a Szeminárium Kápolnájának búcsúnapja is, az első éves kispapok – köztük Szantner Tamás és Mikó Gábor Kaposvári Egyházmegyés növendékek – kereszt alakú kitűzőt kaptak zakójukra, amelyet a Reggeli Dicséret keretén belül áldott meg Bognár István atya, a kispapok lelki elöljárója. Ez a gesztus annak a jele, hogy az elsősök készek felvenni a keresztet, és tanúságot tesznek arról, hogy ők Krisztushoz tartoznak. Ezek az ünnepek egyre mélyebben erősítik meg az elköteleződést Jézus iránt.

Az elmúlt tanév során, Jó Pásztor vasárnapján a Brenner János Hittudományi Főiskola kispapjai a Kaposvári Egyházmegyében tettek tanúságot hivatásukról.

Forrás: Győri Egyházmegye Sajtóiroda

Fotó: Németh Péter

 
Read 380 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés