Megtartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat első ülésszakát

2021. október 15-én és 16-án tartották az első Kaposvári Egyházmegyei Zsinat első ülésszakát. A zsinati folyamat – melyet egy hároméves előkészítő időszak előzött meg – illeszkedik a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamatba.

image002

A kétnapos esemény szentmisével vette kezdetét, melyet Varga László megyéspüspök a zsinati folyamatért és a zsinat tagjaiért ajánlott fel.

– Nagyon örülök annak, hogy Avilai Szent Teréz emléknapján kezdődik a zsinati ülésünk – fogalmazott prédikációjában a megyéspüspök. – A szentek, látva az idők jeleit az egyházban és a világban, mindig önmagukat tették válasszá. Teljesen odaadták magukat. Nem csak egyszerűen a problémákat látták és keresték a választ az idők jeleire, hanem rátették az életüket a változásra – fogalmazott a főpásztor, majd hozzátette: ha változást szeretnénk, akkor azt magunkon kell kezdeni. Azon a területen, mely leginkább érint minket. Kinek-kinek a saját, egyházban kijelölt helyén.

image012

A bárdudvarnoki Porta Pacis Lelkigyakorlatos Házban tartott zsinati ülésszakon közel ötven pap, diakónus, szerzetes nővér és világi munkatárs vett részt a Kaposvári Egyházmegye egész területéről.

Zsinati nyitóbeszédében Varga László megyéspüspök így fogalmazott:

– Hálát adok a Jóistennek értetek, az eddig megtett útért és mindenért, ami előttünk van. Miután elindultunk a zsinati úton, Ferenc pápa egy új szinodális utat hirdetett a világegyházban, ez a kettő most egybeesik egyházmegyénkben. Ferenc pápa beszédéből három szót emelnék ki: találkozás, meghallgatás és felismerés.

image010

A zsinat lényege, hogy találkozzunk egymással és másokkal, meghallgassuk az embereket és egymást, majd amit felismertünk Isten akarataként, azt valósítsuk is meg.

– A két napon át tartó ülésen a zsinati tagok kiscsoportokban beszélték át a négy aktuális tématerület – papi élet, megszentelt élet és krisztushívők társulásai, plébániai lelkipásztorkodás, egyházmegyei szervezet – előzetesen elkészített munkadokumentumait, majd a plenáris ülésen titkos szavazással döntöttek a dokumentumokhoz tartozó és a megyéspüspök elé terjesztendő javaslatokról, rendelkezésekről.

image014

A 2022 tavaszáig tartó időszakban összesen még három alkalommal ül össze a zsinat, melynek tagjai a hat fennmaradó tématerületről fognak tanácskozni. A zsinat 2022. május 28-án, ünnepi szentmisével zárul majd a kaposvári székesegyházban. A zsinaton megfogalmazott és a megyéspüspök által elfogadott, majd kihirdetett javaslatok, útmutatás hozzájárul az egyházmegye közösségi és lelki megújulásához.  

Fotó: Kling Márk

 
Read 1624 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés