„Tanuljunk imádkozni Máriától!" – Basilica minor rangra emelték az andocsi kegytemplomot

2021. október 10-én, a vasárnap délelőtti szentmisében hirdették ki az andocsi Nagyboldogasszony-templom Basilica minor rangra emelését.

image014

A Magyarok Nagyasszonya főünnepét követő vasárnap több száz zarándok érkezett Andocsra, hogy együtt adjanak hálát az elnyert kegyelmekért.

– Nagyon örültem, mikor egyházmegyénk és az andocsi kegytemplom számára megkaptuk ezt az ajándékot – fogalmazott Varga László megyéspüspök a szentmise elején, majd hozzátette: Werner Józsefné andocsi polgármester kitartó, áldozatos munkájának és a plébános úr hűséges „zörgetésének” is nagy szerepe volt a cím elnyerésében.

image004

A főpásztor szavait követően Szalai Tamás plébános felolvasta az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2021. május 24-i határozatát, melyben Basilica minor rangra emelik a templomot. A címet a templom az 500 éves töretlen, ma is élő zarándokhagyományának és ezáltali kegyelemközvetítő szerepének figyelembevételével nyerte el.

– Ezen a gyönyörű ünnepen arra hívlak benneteket, hogy tanuljunk imádkozni Máriától – kezdte szentbeszédjét Varga László megyéspüspök. – Az ima nem csak azt jelenti, hogy elvégzünk bizonyos imádságokat, amiket megtanultunk, vagy amelyek az imakönyveinkben benne vannak és nagyon szeretjük őket. Ennél többet jelent: kapcsolatot.

image005

Mikor Jézust kérték a tanítványai, hogy tanítsa őket imádkozni, akkor egyetlen egy imát, a Miatyánkot tanította meg nekik. Ugyanakkor egész földi működése során imádkozni tanította a tanítványait eléjük élve, hogy mit jelent a kapcsolat a mennyei Atyával. Az ima lényege a kapcsolat.

A Szűzanya imádságának lényege az a szenvedélyes szeretet, mellyel az Úr Jézust szerette. Minden ebből a szeretetből fakadt: az imádsága, a szolgálata, a tanítványsága, a krisztuskövetése. Mindent ez a szeretet határozott meg. Ezt a lényeges dolgot kell megtanulnunk a Szűzanyától úgy, ahogyan Jézust kérték a tanítványok.

Jézus a Miatyánkon túl eléjük élte az Atya iránti szenvedélyes szeretetét és kapcsolatát. Ezt a szeretetet szemlélve kérjük a Szűzanyát ezen a helyen, hogy tanítson minket imádkozni. […]

image007

A szívünkbe kell bejuttatni mindazt az igét, tanítást, amit Jézustól hallottunk. Az ima lényege a kapcsolaton túl a változás, a krisztusivá formálódás. Ehhez szükség van a szívünk átalakulására, megváltozására. Ezt is megtanulhatjuk a Szűzanyától, aki Jézus első tanítványa volt. Szemlélte, itta Jézus szavait és követte őt minden körülmények között. Tanuljunk imádkozni Máriától! Kérjük ezt a szenvedélyes szeretetet és azt, hogy emlékeztessen bennünket mindarra, amit Jézus tett és tanított. Kérjük tőle, hogy segítsen a szívünkbe rejteni azokat az igéket, melyek a mi életünket kell, hogy megváltoztassák – fogalmazott a főpásztor.

image008

A szentmisét követően a megyéspüspök megáldotta a templom bejáratánál elhelyezett emléktáblákat, melyek latin és magyar nyelven hirdetik a Basilica minor címet.

image018

A Basilica minor (kisebb bazilika) a pápa által templomoknak adományozott kitüntető cím, a templom építészeti stílusától függetlenül. Az elnevezés a Basilica maiortól való megkülönböztetés miatt terjedt el a 18. században. A Basilica minor címmel járó jogok között szerepel a teljes búcsú elnyerésének lehetősége évi négy alkalommal.

A szentmisén közreműködött a CapPuccini kórus, Szili Zoltán karnagy vezetésével.

A teljes szentmise megtekinthető: 

Fotó: Kling Márk

Videó: Szerafin Zoltán

 

 
Read 797 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés