„Engedjük, hogy elbűvöljön az Isten!” – Hitoktatói továbbképést tartottak Bárdudvarnokon

2021. október 2-án, a Kaposvári Egyházmegyében szolgáló hitoktatók számára tartottak lelkinapot és továbbképzést Bárdudvarnokon, a Porta Pacis Lelkigyakorlatos Házban.

Az alkalom szentmisével vette kezdetét, melyet Varga László megyéspüspök az egyházmegye hitoktatóiért hálából ajánlott fel.

image 6 of 7

„Nagyon tisztellek benneteket a hűségért; az áldozatért, amelyet hoztok; illetve a leleményességetekért – hangsúlyozta a főpásztor. – A leleményességért, hogy miként lehet lekötni a gyermekeket, s hogyan lehet versenybe szállni azzal a technikai robbanással, melyben ők élnek.

Nagyon hálás vagyok azért az áldozatért, amit a gyerekekért, a hitoktatásért és az evangelizációért végeztek. […]

A hitoktatásban lehetőségünk van a természetfeletti kapcsolatokat is mozgósítanunk. Hiszünk a Szentlélekben, aki ott van mi, illetve a gyermekek szívében is. Hiszünk az angyalokban, a szentekben és az ő közbenjárásukban. Ha hisztek benne, egy egész égi sereg segítségével lehet hitoktatni.

image 7 of 7

Javaslom, hogy éljetek azokkal az ajándékokkal, akikben hiszünk, s akik készek bármikor boldogan beszállni az evangelizációba, a hit továbbadásába és a küzdelmekbe is.

Nagyon hálás vagyok mindenért, amit a gyermekekért, a hitünk továbbadásáért, az egyházunkért és az egyházmegyénkért tesztek! A Jóisten áldjon meg benneteket érte!” – fogalmazott a főpásztor.

A szentmisét követően Dr. Papp Miklós morálteológus, görögkatolikus parókus tartott előadást. – Azért jöttem, hogy új szelet hozzak. A Szentlélek szelét – fogalmazott, majd elmondta: – Ma már nem bűnmorálról beszélünk, melynek célja, hogy a bűnöket kerüljük. Nem szorongást akarunk kelteni. A morál célja nem is egyszerűen kötelességetika, hogy helyt álljunk a magunk helyén száraz kötelességtudatból.

image 2 of 7

A mai morál az elbűvöltségről beszél. Elbűvöl minket az Isten, s szerelemből, barátságból, elbűvöltségből akarunk jól élni és jó döntéseket hozni.

Engedjük, hogy elbűvöljön, vonzzon és meghívjon minket az Isten! A jó alapdöntést, az Isten felé való jó huzatunkat le kell tudni fordítani napi szintre. Sokszor azt látjuk a keresztényeken, hogy szeretik az Istent, vonzódnak a jó dolgok felé, megtanulták a hittant, s mégsem tudnak jól élni. Nem hoznak jó döntéseket.

Abban szerettem volna ma segíteni, hogy stratégikusan miként kell döntéseket hozni, milyen lépései vannak ennek a munkafolyamatnak, s hogy hittanórán a megszerzett tudást hogyan segítsük lefordítani életvezetésre.

image 1 of 7

– A görögkatolikus parókus előadását követően délutáni fakultációra hívták a hitoktatókat, ahol két előadás közül választhattak:

Dr. Révész György, a Pécsi Tudományegyetem oktatója a függőségekről és a zaklatásról, mint a mai kor veszélyeiről beszélt, különös hangsúlyt fektetve a prevencióra.

Szigeti Mónika, Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója az „SNI-s, BTMN-s tanulók differenciálása, integrálása eredményesen a hittanórán, ProbléMÁS gyerekek az oktatásban – új utak, új módok. Konfliktus és agressziókezelés köznevelési intézményben” címmel tartott előadást.

Fotó: Kling Márk

 
Read 323 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés