A nyugalmazott püspök pazar tűzijátéka – vallás, etika, irodalom, élet és Lélek randevúzik Balás Béla legújabb kötetében

Balás Béla emeritus megyéspüspök az Utak, az Ünnepek s az Érintések, valamint további kötetek után újabbal jelentkezett. A nyolcvanéves nyugalmazott főpásztornak nem kellett megöregednie ahhoz, hogy tisztán lássa, mi van a politikán túl. Talán ezért is lett a Szent István Társulat gondozásában megjelent kötetének címe: Túl a politikán – Történetek, gondolatok Betonba öntve.

 

Az egykori bajóti plébánosnak – akit rendszeresen figyeltetett az állambiztonsági szolgálat – kaposvári püspökként teljesedett ki az élete, majd átadhatta pásztorbotját utódjának, Varga László plébánosnak. Aranymiséjén, amit a kaposszentbenedeki templomban mutatott be, a ’60-as évek nagymarosi ifjai mellett ott volt Orbán Viktor miniszterelnök és Soltész Miklós államtitkár is. Az akkor már nyugdíjba készülő főpap így összegzett: „Ez az ötven év azzal telt, hogy mindkét kezével védett az Úr. Egyikkel tartott, a másikkal pofozgatott.”

Balás Béla két éve Zselickislakon él, s láthatóan termékenyen. Az ihletet adó csendben született meg e kötet, melyet az előszóíró egykori püspöki titkár, Rumszauer Miklós atya tűzijátéknak tart, hiszen „Beton atya sziporkázó szellem. Világító rakéta, amit fellőttek az égbe és szellemi világossága a sötét háttérben bombaként robbant, majd ezer apró csillagként hull a Szó a lélektalajra. Nemcsak aktív főpapi szolgálata korában volt így, hanem emeritus püspökként is a szellem hasonló útját járja.”

Konyvborito3x2

Ha kézbe vesszük a 4 éve nyugdíjba vonult főpásztor kötetét, valóban azt érezzük, hogy sorai világítanak. Közérthetően, bibliai igehelyekre sűrűn utalva ír a bérmálás szentségéről éppúgy, mint a közügyek gyakorlóinak mondott köszönetről, de a migránshelyzetre utalva „kikacsint” a kereszténység utáni időkre is. Beszámol a Gyorskocsi utcai kihallgatások utáni közérzetéről, s az 1997-es párizsi Ifjúsági Világtalálkozó központi gondolatát is elemzi Jézus követéséről, de kötetében arról is szó esik, míg a gúnyos újságcikkeknek, perverz filmeknek tömegek esnek áldozatul, addig mit kínál Taizé a zarándokoknak. A kötet hosszabb-rövidebb írásaiban vallás, etika, irodalom, élet és Lélek – no meg humor – randevúzik, de egy interjúcsokrot is olvashatunk, zárásként.

 

Lőrincz Sándor

Megjelent a Somogyi Hírlap 2021. 04. 29-i számában. 

 
Read 116 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés