„Beteljesedett az áldozat!" – Nagypénteki liturgia Kaposváron

Krisztus kínszenvedésének, kereszthalálának és sírba tételének napján Varga László megyéspüspök vezetett nagypénteki szertartást a kaposvári Szent Kereszt-templomban.

A liturgia elején a papság csendben vonult az oltárhoz, majd leborult előtte, megjelenítve az önmagát kiüresítő, emberrel azonosuló Krisztust. A szertartás drámaiságát az üres, nyitott tabernákulum mellett a templom üressége is növelte. A járvány miatt a hívek csak online közvetítés által vehettek részt a szertartáson.

image 8

A megyéspüspök a passiót követően így fogalmazott homíliájában:

„Jézus passiója, szenvedéstörténete a mai napig folytatódik. Mindenkiben, akit igazságtalanul ítéltek el, mindenkiben, akit megvetnek, gúnyolnak és leköpnek. Mindenkiben, aki kiszolgáltatottá válik a hatalom túlkapásainak, vagy a betegsége miatt. Krisztus szenvedéstörténete ma is folytatódik minden sebzett embertestvérünkben. Ő sebezhetővé tette magát, mert együtt akart érezni a szenvedéseinkkel, a gyengeségeinkkel. Kiszolgáltatta magát, mert társunk akart lenni minden kiszolgáltatott helyzetben.

Hogy érzi magát Isten ebben a világban? Úgy, ahogyan azok érzik magukat, akik teljesen ki vannak szolgáltatva az erőszaknak, a gyengeségnek, a betegségnek. Isten tudja, hogy mit élnek át ezek a testvéreink.

image 12

Jézus a szeretetében elment a végsőkig. Közösséget és sorsközösséget vállalt a keresztúton és a kereszten minden szenvedő testvérünkkel. Nem akarta, hogy egyedül legyünk, s nem akarja azt, hogy magányosan szenvedjünk. Megígérte és megtartotta, hogy velünk van minden nap, minden helyzetben.

Nekünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban és követni akarjuk, vállalnunk kell a sebezhetőséget az erőszak világában, különben nem tudjuk hitelesen hirdetni Isten országának az örömhírét. Az imént a passióban hallhattunk, hogy mit jelentett az, amit nekünk mondott: »Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.« Egy farkastörvényű világban teljesen erőszakmentesen, sebezhetővé tette és teszi magát az Isten. Nem védi meg magát, nem véd meg bennünket sem, hanem közösséget vállal velünk.

Másképp és máshogyan mutatja meg hatalmát. Beteljesedett az áldozat. Jézus keresztáldozata holokauszt volt, ami annyit jelent, hogy egészen elégő áldozat. Isten szeretetből teljesen elégett értünk, szeretet-áldozattá vált és azt kéri, hogy kövessük őt. »Példát adtam nektek. Amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek!«

image 19

Ha igent mondtunk Krisztus követésére, akkor igent mondtunk arra, hogy szeretetben áldozattá akarunk válni másokért. Ezt nem kell egyedül véghez vinnünk. Istennel minden lehetséges! Még az is, hogy követői sebezhetővé válva egészen elégő szeretet-áldozattá legyenek a világért, Isten dicsőségére!” – fogalmazott a megyéspüspök.

A prédikációt követően az egyetemes könyörgések, majd a kereszthódolat következett. A liturgia a szentáldozással, illetve a zárókönyörgéssel zárult, melyet követően a papság és az asszisztencia teljes csendben vonult ki a templomból.

 image 24

A szertartást megelőzően a megyéspüspök keresztúton vett részt a Kálvária-kápolnánál, mely felvételről megtekinthető a Kaposvári Egyházmegyei Stúdió YouTube oldalon.

Fotó: Szerafin Zoltán, Kling Márk

 
Read 270 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés