„Újítsuk meg bizalmunkat a mennyei Atya felé!” – Krizmaszentelési szentmise Kaposváron

Nagycsütörtök délelőtt Varga László megyéspüspök a kaposvári Jézus Szíve-templomban mutatta be a szentmisét, melynek keretében sor került a keresztelendők és a betegek olajának; illetve a keresztség, bérmálás és egyházi rend kiszolgáltatásakor használatos krizma megszentelésére.

A járványhelyzetre való tekintettel csak a papság egy része és az asszisztencia volt jelen a szentmisén, azok, akik otthon maradtak élő közvetítésen keresztül követhették a liturgiát. A megyéspüspök szentbeszédében a bizalomról, az egymásrautaltságról és az odaajándékozottságról beszélt:

„A papságunk megalapítását ünnepeljük ezen a napon, s arra hívlak benneteket, hogy újítsuk meg a bizalmunkat Isten felé. Nagyon sok minden történik ezekben az időkben, ami megrengeti, aláássa a bizalmat az emberekben. Szükség van olyan segítségre, támaszra, amelyet mi tudunk nekik adni a bizalom által.

IMG 9697

Újítsuk meg a bizalmunkat a mennyei Atya felé, Krisztus felé, a Szentlélek felé, és újítsuk meg a bizalmunkat egymás felé is. Számomra a papság egy mély egymásrautaltságot jelent. Rá vagyok utalva Istenre, rá vagyok utalva a ti szolgálatotokra, bizalmatokra és szeretetetekre, de ugyanígy ti is rá vagytok utalva Istenre és egymásra is, illetve egy fokon az én szolgálatomra is.

Újítsuk meg a bizalmunkat és merjük elfogadni ezt az egymásrautaltságot, hogy ne szigetelődjünk el egymástól és adott esetben a hívektől, a ránk bízottaktól. A krízis, amelyben élünk, felnagyítja a félelmet az emberekben. Hatalmas a félelem, a bizalmatlanság. Szükségük van a ránk bízottaknak és a világban élőknek arra, hogy eléjük éljük a bizalmat és merjünk egymásra utaltan élni. Mi egy testnek, Krisztus titokzatos testének vagyunk a tagjai. Ebben a testben minden tag rá van utalva a másikra, senki nem mondhatja közülünk, hogy nincs szükségem rád. Mindannyian rá vagyunk utalva egymás hitére, szolgálatára, szeretetére. Újítsuk meg a bizalmunkat!

IMG 9699

Hamarosan megújítjuk az engedelmességi ígéretünket. Számomra az engedelmesség a szabadság ünnepe. Jézus engedelmessége a példa, Ő volt a legszabadabb közöttünk, mert önként, szeretetből élete minden pillanatában függött a mennyei Atyától. Az engedelmesség ezt a szabadságot kínálja fel nekünk is, hogy ne féljünk függeni Isten akaratától, szeretetétől.

Imádkozzatok értem, hogy mindig hallgatni tudjak a Szentlélekre, és hogy legyen mindig bátorságom, időm meghallgatni titeket! Hogy meg tudjam hallani, mit üzen a Szentlélek rajtatok keresztül. Számomra ez is az engedelmesség gyakorlásához tartozik, hiszen nekem is engedelmeskednem kell és bíznom kell a bennetek működő Szentlélekben. Imádkozzatok értem, hogy ezt az egyház, a közösség és a ti javatokra jól tudjam gyakorolni!

IMG 9827

Az engedelmesség nem csak a szabadság ünnepe számomra, hanem lehetőség önmagunk odaajándékozására is. Krisztus teljesen elajándékozta magát, az Eucharisztiában mindent odaadott számunkra, s ezt a mindent adjuk tovább a ránkbízottak felé. Feltétel nélkül, teljesen odaajándékozza magát az Isten nekünk és általunk. Az engedelmességben ezt is megéljük. Minél szorosabban és mélyebben éljük meg a kapcsolatunkat Vele, annál nagyobb lesz a vágy bennünk, hogy semmit ne tartsunk vissza magunkból, hogy mindent odaadjunk. Mindent elajándékozzunk azoknak, akiket Isten ránk bízott akár az egyházközségekben, akár más szolgálatokban. Minél bátrabban ajándékozzuk el magunkat, annál inkább megdicsőül az Isten, s dicsőíteni fogják a szolgálatunk láttán a mi Atyánkat.

IMG 9837

Bizalom, egymásra utaltság, szabadság és odaajándékozottság. Ezekbe tudnám összefoglalni ma az ünnep lényegét” – fogalmazott a főpásztor.

Szavait követően az egyházmegye papjai megújították a szentelésükkor tett ígéreteiket, majd megszentelték a keresztelendők (katekumenek), és a betegek olaját, valamint a krizmát.

A szentmise megtekinthető a Kaposvári Egyházmegyei Stúdió Youtube csatornán, ITT.

Fotó: Kling Márk

 
Read 753 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés