Varga László megyéspüspök zsinati körlevele

Krisztusban kedves testvérek!

A Kaposvári Egyházmegye megalapításának 25. évfordulója alkalmából elérkezettnek láttuk az időt, hogy meghirdessük első egyházmegyei zsinatunkat. Ebben a körlevélben tájékoztatni szeretnélek benneteket arról, hogy hol tartunk és meghívni egy közös útkeresésre.

A zsinat előkészítő folyamatában vagyunk. Ezt a folyamatot erősen lelassította a járvány, ami új helyzetet teremtett. A tavaszi első hullám idején elrendelt templombezárások után a hívek közül sokan nem tértek vissza, vannak, akik nem mernek vagy nem is akarnak visszajönni. Ennek oka lehet a félelem és a féltés, de lehet a közömbösség is. Mit tehetünk? Hogyan lehet elérni újra az embereket? Milyen egyházat szeretnénk a covid járvány után? Az egyháznak szüksége van arra, hogy kérdéseket intézzenek hozzá és együtt keressük meg a válaszokat. Az egyházmegye jövője, a jövő egyháza rajtunk papokon és rajtatok is múlik. Nem szabad homokba dugni a fejünket, vagy minden megoldást felülről várni.

A zsinat közös útkeresés, amelynek mottója: vonzásban, közösségben és egységben. Célunk annak felismerése, hogyan lehet vonzó módon megnyerni Krisztus evangéliumának az embereket most és a járvány után.

Mit várunk és kérünk tőletek?

Most a legfontosabb feladat, hogy az egyházmegye honlapján elérhető zsinati kérdőívet töltsétek ki! Erre lehetőség van online módon is, de papíron is. Ez egy fontos és jó lehetőség arra, hogy mindenki szabadon hozzászóljon a zsinathoz.

Egyénileg, akinek van rá lehetősége keressen rá az egyházmegye honlapján található zsinat fülre és olvassa el az ott található, a közös gondolkodást elindító szövegeket és beszélgetést segítő kérdéseket. (https://zsinat-kaposvar.egyhazmegye.hu/ )

Közösségileg pedig, amikor már a személyes találkozás újra lehetséges lesz, „zsinatolásra” hívunk benneteket a saját plébániátokon. Ezeken a zsinati alkalmakon, együttműködve a papjaitokkal, arra buzdítalak benneteket, hogy alakítsátok ki a párbeszéd kultúráját. Folytassatok olyan dialógust, ahol mindenki szabadon kifejtheti véleményét, ahol meghallgatjátok a társaitokat és nem meggyőzni, hanem megérteni szeretnétek a másikat. Azt kérem tőletek, hogy ösztönözzétek és bátorítsátok egymást a közös útkeresésben, és tegyetek gyakorlati javaslatokat is a honlapon található dokumentumokhoz. Ezekről az együttlétekről, az ott elhangzó véleményekről és felmerülő kérdésekről készüljön minden alkalommal jegyzőkönyv, amelyet legyetek szívesek továbbítsatok a püspökségre.

Azt kérjük a paptestvérektől, hogy minden hónap első vasárnapján ajánljanak fel szentmisét a zsinatunkért. Kérlek benneteket is, hogy ti is imádkozzatok ezért!

Hálát adok értetek, kedves testvéreim, akik kitartottatok minden nehézség ellenére és Isten áldását kérem rátok és mindenkire, aki bekapcsolódik a zsinati folyamatba és segíti annak megvalósulását!

Kaposvár, 2020. 11. 05. Szent Imre ünnepén

                                                                       Varga László megyéspüspök

 
Read 283 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés