„Legyetek mindig hálásak!" – pap- és diakónusszentelés Nagykanizsán

Június 27-én, a Kaposvári Egyházmegye védőszentjének, Szent László királynak ünnepén Varga László megyéspüspök áldozópappá szentelte Fejes János diakónust, illetve szerpappá szentelte Antal Zsolt Benedek papnövendéket a nagykanizsai Jézus Szíve templomban.

IMG 3689

Az ünnepi szentmisén – melyen részt vett az egyházmegye papsága, illetve Balás Béla emeritus megyéspüspök – a főpásztor hálát adott a papi hivatásokért, majd prédikációjában a szentelendőkhöz szólt:

„Legyetek mindig hálásak! A világ tele van panasszal, indulattal, keserűséggel. A hálás szívű ember tele van örömmel. Nektek az örömhírről kell szavaitokkal, életetekkel tanúságot tenni. A hála alapja nem a hangulat, s nem a körülmények. Hálánk alapja rendíthetetlenül az Isten irántunk való gondviselő szeretete, s az Isten állandó jelenléte életünkben. Akármi történik veletek, van okotok és jogotok hálát adni érte. A hálás szívűek meg tudják élni azt, amit Jézus kér tőlünk, papjaitól is, hogy arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

Az egyház iránti szereteteteket mutassátok meg azzal, hogy szeretitek a paptestvéreiteket. Az egyik legfontosabb nyelv – vagy éppen romboló nyelv –, ha szeretjük, vagy nem szeretjük egymást mi papok. Ez látszik, s vagy vonzó lesz az egyház, mert felismerik Jézus tanítványait bennünk, vagy nem lesz vonzó, mert nem szeretjük egymást.

Szeressétek nagyon a paptestvéreiteket, s tegyetek meg mindent azért, hogy ebben a szeretetben életetek végéig növekedjetek!

IMG 3689

A másik, amit szívetekre helyeznék az, hogy legyetek irgalmasok és együttérzők egymás iránt, a rátok bízottak iránt, s különösen a szegények és szenvedők iránt. Ha gyóntatsz, a gyóntatószéked ne ítélőszék legyen, hanem az irgalmasság széke! Ha betegeket látogatsz, s Isten irgalmas szeretetét közvetíted, akkor jel leszel.

Legyetek bátrak! Isten nem a félénkség lelkét adja nektek, hanem az erő és bátorság lelkét. Szükségünk van bátor papokra, bátor diakónusokra, akik félelem nélkül vállalják hitük megélését, bátor tanúságot téve Isten szeretetéről, irgalmáról, s az evangéliumról. Olyan papokra, akik bátrak arra, hogy ha kell, az életüket is odaadják azért, s annak, aki meghívott, kiválasztott és felszentelt benneteket.” – fogalmazott a megyéspüspök.

A szentmise végén a kaposvári kántorképző végzős okleveleinek átadása következett, melyet Lacza Attila és Werner Lilla Anna vehetett át, majd Fejes János áldozópap újmisés áldásban részesítette Varga László megyéspüspököt.

IMG 3940

„Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.” – hangzik Fejes János áldozópap jelmondata, aki július 1-től a nagykanizsai Jézus Szíve templomban fog kápláni szolgálatot teljesíteni.

Antal Zsolt Benedek diakónus július 1-től a kaposvári Szent Kereszt plébánián tölti egyéves diakónusi gyakorlatát, valamint a Kaposvári Egyetemi Lelkészség segédlelkészeként fog szolgálatot teljesíteni.

 

Fotó: Kling Márk 

2020.06.27.

 
Read 2360 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés