Főpásztori rendelkezések a járványügyi korlátozások fokozatos feloldásáról

A korábbi rendelkezéseket 2020. június 13. hatállyal az alábbiak szerint egyszerűsítem:

Biztonsági intézkedések

- Szenteltvíz továbbra sem helyezhető ki.

- Kerülni kell a közvetlen érintkezés minden formáját (pl. békeköszöntés kézfogással).

- Légúti panaszokkal küzdő, valamint lázas betegek nem vehetnek részt közös liturgiákon.

- Ügyeljünk a védőtávolságok (1,5-2 méter) betartására.

- Amennyiben egy templomban a megfelelő nagyságú tér, illetve a hívek kisebb száma

okán megfelelően betartható a védőtávolság a liturgiák alatt nem szükséges maszk viselése. Ennek felelősségteljes megítélését az illetékes lelkipásztorra bízom.

- A perselyadományokat a távozáskor helyezzék a hívek a kijáratnál a kihelyezett perselyekbe.

- Áldoztatás továbbra is csak tenyérbe lehetséges.

- Az áldoztató lehetőleg végezzen higiénés kézfertőtlenítést áldoztatás előtt és után, valamint lehetőleg viseljen védőmaszkot az áldoztatás alatt.

- Gondoskodjunk a templomaink rendszeres, higiénés takarításáról.

- Helyezzünk ki kézfertőtlenítőket templomainkba, ezzel biztosítva a hívek számára a kézfertőtlenítés lehetőségét.

Liturgikus cselekmények

- A fenti előírások betartásával minden templomban megtarthatóak a nyilvános szentmisék, valamint egyéb liturgikus cselekmények (keresztelés, esketés, stb.)

- A közösségi imádságok szintén megtarthatóak a fenti irányelvek figyelembe vételével.

- Zarándoklatok, imatalálkozók, körmenetek, stb. megtarthatóak a mindenkori hatályos kormányrendeletek, valamint a fenti rendelkezések betartásával.

- Plébániai programok szervezésével kapcsolatban az illetékes plébános saját hatáskörben dönthet a mindenkori hatályos kormányrendeletek és a fenti előírások betartása mellett.

- Betegellátás során mindenben kövessük az állami járványügyi rendelkezéseket.

Minden esetben viseljünk egyéni védőfelszerelést (védőmaszk, védőkesztyű és látogatóköpeny).

A hatóságokkal továbbra is készségesen működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.

Kaposvár, 2020. június 12.

† Varga László
megyéspüspök

 
Read 1179 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés