A lelki áldozás

A nyilvános liturgia március 22-től, nagyböjt 4. vasárnapjától szünetel templomainkban. Azoknak a testvéreinknek, akik nem tudnak részt venni szentmisén, a lelki áldozást ajánljuk, melyről bejegyzésünkben bővebben olvashat.

A lelki áldozás, az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Erre a legjobb idő a plébánia templomban „nép nélkül” tartott szentmise, a déli harangszó alatti szentségi áldás vagy az élőben közvetített szentmise alatti áldozás ideje. Mondjuk el ezen imák valamelyikét:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Vagy: Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 

Az Európai püspökök imája:

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője! Aki mindenható és irgalmas vagy. Aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen. Tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól.

Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

 

„Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak

eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.

Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy,

mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Ámen!”

 

Forrás: Győr-Bácsa Római Katolikus Szent István Plébánia 

http://bacsaplebania.hu/a-lelki-aldozas/

 
Read 1153 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés