Küldetésünnep Kaposváron

Pontosan két évvel ezelőtt, 2017 őszén tíz család gyűlt össze Óbudaváron, a Magyar Schönstatt Családmozgalom központjában azzal a céllal, hogy megkezdje a Szent Magyar Királyi Családról nevezett Családakadémia 15. évfolyamának családtréner képzését. A tíz házaspár 29 gyermekkel Nagykanizsáról, Fonyódról, Szóládról, Kaposvárról valamint Bárdudvarnokról érkezett, igent mondva Radnai István és Márti, a Kaposvári Egyházmegye családreferens házaspárjának meghívására, akik életre hívói, és két éven keresztül kísérői voltak a csapatnak.

A Családakadémia a Magyar Schönstatt Családmozgalom részeként jött létre 1996-ban. Az alapítás célja az volt, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik át tudják adni mindazt a tapasztalatot, amit a saját életükben megéltek, illetve a mozgalom házaspárjai gyűjtöttek össze. Erre a házaspároknak szükségük van ahhoz, hogy a házasság és a család egyre inkább kibontakozzon a hitben és a szeretetben, hogy ezáltal Istentől kapott hivatását betölthesse. Ezt foglalja össze a Családakadémia jelmondata:

„Erős családok – erős gyerekek a megújuló Magyarországért”

A két év alatt a családok összesen 15-ször találkoztak, iskolaidőben hétvégéken, nyaranként pedig egy-egy teljes hetet töltöttek együtt. A képzés részeként előadásokat hallgattak, amiket a házaspárok előbb kettesben dolgoztak fel. Ezután lehetőségük volt nagyobb körben, a teljes csapattal is megosztani azt, ami az adott előadás kapcsán megérintette, foglalkoztatta őket. Mindeközben gyermekeikre hősies, áldozatos munkát vállaló gyerekfoglalkoztatók vigyáztak, hogy a párok minél zavartalanabbul töltekezhessenek. A képzés szakmai vezetői Varga Károly és Erika voltak, akik nagy szeretettel, türelemmel, mindenkibe belelátva a jót, kísérték végig az évfolyamot.

Az első év előadásai a „Hogyan élünk a családban?” központi téma köré csoportosultak. Ezeket hallgatva, majd feldolgozva, a résztvevők házassága erősödött, tudatosultak értékeik, rálelhettek továbbadható kincseikre.

20191123 IMG 0079

A második évben már arra helyeződött a hangsúly, „Hogyan adjuk tovább értékeinket?”. Fontos volt, hogy minden házaspár megtalálja saját szívtémáját, azt a témát, ami őket jelenleg a legjobban foglalkoztatja, mozgatja és amit érdemesnek tartanak megosztani másokkal, mert úgy érzik, ez a környezetükben élő családok számára is értékes, építő lehet. A tematika része volt az is, hogyan épüljön fel egy előadás, mire kell figyelni előadóként. A több mint 20 éves Schönstatti Családakadémia ez alkalommal úttörő vállalkozásba fogott. Az egyházmegye családreferensei, akik az évfolyam kísérői voltak, fontosnak tartották, hogy a képzésben résztvevő házaspárok, az eddigi évfolyamokhoz képest, olyan új témákkal is foglalkozzanak, amelyek segítik őket abban, hogy plébánosukkal együttműködve, a plébániai családpasztoráció motorjai lehessenek.

 20191123 IMG 0003

A képzés zárásaként idén ősszel minden házaspár előadta szívtémáját egy másik résztvevő pár által szervezett összejövetelen. Így a két év gyümölcseként létrejött tíz előadást összesen több mint negyven házaspár hallgatta meg szerte a Kaposvári Egyházmegyében.

Most hétvégén, november 23-án, szombaton került sor az évfolyam Küldetésünnepére. A szentmisét Varga László kaposvári megyéspüspök mutatta be a Nagyboldogasszony Iskolaközpont körkápolnájában kilenc atyával együtt, amit a végzett házaspárok különösen nagy áldásnak éltek meg. A házaspárok családtréner diplomájukat Püspök atyától és a Családakadémiát vezető házaspár képviseletében Fehér Zoltántól vehették át.

Az ünnepség végén a családok köszönetet mondtak a Kaposvári Egyházmegye lelki és anyagi támogatásáért, a Családakadémia vezetőinek, a gyermekfoglalkoztatóknak, a Radnai és Varga házaspárnak és végül, de nem utolsó sorban a képzésben tevékenyen is résztvevő Nyéky Kálmán családreferens atyának.

20191123 IMG 0068

Az évfolyam tagjai úgy érzik, hogy mind a képzési alkalmakon, mind pedig a vizsgaelőadások során a Szentlélek számos esetben megnyilvánult, és támogatta a két év alatt igazi közösséggé kovácsolódott társaságot. Megfogalmazódott bennük a vágy, hogy Isten eszközeiként a jövőben is együtt munkálkodjanak, tegyenek azért, hogy az egyházmegyében több helyen létrejöjjenek családos közösségek. Ennek érdekében a közeljövőben több helyszínen terveznek előadássorozatot tartani.

Szöveg: Balázs Péter és Judit
Fotó: Kling Márk 

 

 
Read 2996 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés