Dr. Tóth Tamás, az MKPK titkárát a Kultúra Pápai Tanácsának konzultorává nevezték ki

Ferenc pápa Dr. Tóth Tamást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát 2019. november 11-én a Kultúra Pápai Tanácsának konzultorává nevezte ki. A megbízatás öt évre szól.

Szent II. János Pál pápa 1982-ben hozta létre a Kultúra Pápai Tanácsát, amellyel az egyház és a kultúrák közötti párbeszédet kívánta támogatni. A dikasztérium feladata többek között, hogy együttműködjön a püspöki konferenciákkal, nemzetközi és hazai szervezetekkel, intézményekkel a kulturális életben való részvétel, a közjó és az evangelizáció elősegítése érdekében. A konzultorok tanácsadói szerepben segítik elő a Tanács munkáját, amelyet a kultúrák és a hit kapcsolatának elősegítésében végez.

 IMG 1936 1

Tóth Tamás teológiai tanulmányait Veszprémben, Szegeden, majd ezt követően Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként végezte. Kalocsán 2002-ben szentelték pappá a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye számára, 2004 és 2007 között káplán, majd az apostoli nuncius titkára Budapesten 2007-től 2011-ig. A Pápai Magyar Intézet rektora Rómában 2011-től 2018-ig, 2018-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. 2019-ben a Szentszék a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának pápai asszisztensévé is kinevezte. Eddigi feladatai mellett a Kultúra Pápai Tanácsának konzultora 2019. november 11-től.

2006-ban a Pápai Gergely Egyetemen egyháztörténelemből szerzett doktorátust „A magyar egyház újjászületése a török hódoltságot követően Patachich Gábor és Patachich Ádám kalocsa-bácsi érsekek tevékenységének tükrében (1733-1784)” című disszertációjával, amelyet a Szegedi Tudományegyetemen Bölcsészettudományi Kara honosított. Központi, illetve lelkipásztori feladati mellett 2004-től tanít, 2019-től főiskolai tanár. Több könyv és tanulmány szerzője, amelyek magyar, olasz, német, angol és horvát nyelven jelentek meg. Fő érdeklődési területe az új- és jelenkori Közép-Európa egyháztörténete. Levéltári kutatásokat végzett többek között Magyarországon, Ausztriában, Horvátországban, Rómában és a Vatikánvárosban.

A Tanács új tagjainak és konzultorainak kinevezésére egyidejűleg a mai napon került sor.

A dikasztérium rendes tagja volt 2009-től Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása is.

Budapest, 2019. november 11.

az MKPK Titkársága

Read 970 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés