Eloldozva - Szabadság Krisztusban! – Október 24-től csütörtökönként

Ismét lesz Eloldozva szeminárium a Joppé Evangelizációs Központ szervezésében!

Miről is szól ez a 8 alkalmas lelkigyakorlat?

Alapja Neal Lozano azonos című műve, amely útmutató a Krisztusban megélt szabadságunk felé vezető úton.

Neal módszere öt kulcson alapszik, amelyek segítségével bezárhatjuk a gonosz lelkek előtt lelkünk ajtaját. Ezek a következőek:

  1. Bűnbánat és hit
  2. Megbocsátás
  3. Ellene mondani a gonosznak
  4. Hatalom átvétele
  5. Atya áldása

Mindannyiunknak szüksége van szabadításra. Ez nem exorcizmus (ördögűzés)! Megkötözhetnek a meg nem bánt bűneink, rossz szokásaink, be nem gyógyult gyermekkori sebeink, okkult- , ezoterikus praktikák, melyeken részt vettünk vagy melyekről olvastunk, házasságon kívüli szexuális kapcsolataink…stb.

A jó hír az, hogy mindebből van gyógyulás és szabadulás Krisztus által. A mi oldalunk az öt kulcs: hinnünk kell, hogy Jézus meg akar és meg tud szabadítani, meg kell bocsátanunk azoknak, akik a sebek okozói, ellene kell mondanunk minden démoni befolyásnak, melyet felismertünk a lelkigyakorlat és a beszélgetések során, élnünk kell Krisztus által kapott hatalmunkkal és átvenni az életünk felett az irányítást, végül pedig nyitott szívvel befogadni a Mennyei Atya áldását.

Az Eloldozva szeminárium ezen az úton kísér végig. Heti találkozókon elhangzik a tanítás, majd kiscsoportban megosztják a résztvevők a személyes tapasztalataikat. A 8 hét során felkészülnek arra is, hogy végül személyes Eloldozva imaszolgálaton vegyenek részt, melyet képzett imavezetők vezetnek, és amely nélkül a lelkigyakorlat csak „elméleti oktatás” lenne.

Bővebb Információk a mellékelt plakáton olvashatók.

Tanúságtételek:

„Tanúságtételem arról, amikor értem imádkoztak az eloldozva szemináriumon. Nagyon jó volt, hogy nem akartak kioktatni és tanácsokat adni, hanem türelmesen meghallgattak és kérdéseikkel egyre mélyebbre tudtam menni. A kérdések segítettek abban, hogy olyanokra is fény derült, ami eddig nem gondoltam megkötözöttnek. Jó volt, hogy nem siettettek, rám szántak annyi időt, amennyi kellett a szabaduláshoz. Nagyon sok embernek kellene az a szolgálat.” 

„Volt olyan érzésem, hogy még szabadulásra van szükségem, pedig régóta havonta gyónok, és gyakran áldozok. A könyvet nem olvastam csak szóltak, hogy mennek Pestre Eloldozva-ra, van hely az autóban számomra is. Rendkívüli élmény volt Matt Lozano előadása, és kértem imát is. Az ima alatt egyre jobban éreztem magam, sok mindent kimondtam, amit még sohasem... , és ez felszabadított. Az egyik imádkozó egy pap volt, nagyon jól vezette. A végén azt mondta nagy együttérzéssel, hogy életemben a legjobb dolog most történt velem! Ahogy belegondoltam, valóban így  van, és ez engem is meglepett, mert azért már sok jó dolgot átéltem életemben. Hálás vagyok nagyon ezért, és már én is szolgálok az Eloldozva csapatban”

           

 
Read 2209 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés