Személyi változások a Kaposvári Egyházmegyében

Varga László megyéspüspök az alábbi személyi változásokat rendelte el egyházmegyénkben.

Pohnert Dávid újmisést 2024. június 22. hatállyal a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházba küldte káplánnak.

Dr. Boross László újmisést 2024. június 22. hatállyal a kaposvári Nagyboldogasszony Plébániára küldte káplánnak.

Pisztora Ferenc hivatástisztázó évét saját kérésére egy évvel meghosszabbította. Tartózkodási helyéül a somogydöröcskei Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösséget jelölte ki. 

Molnár Attila somogyapáti plébánost 2024. július 1. hatállyal eddigi feladatai megtartásával megbízta a Nagydobszai és Kétújfalui Plébániák oldallagos ellátásával.

Koszoru Pétert 2024. július 1. hatállyal kinevezte a Nagydobszai és Kétújfalu Plébániákra plébános helyettesnek.

Fejes János siófoki káplánt 2024. augusztus 10. hatállyal felmentette kápláni beosztása alól és kinevezte a Kaposfüredi, Mernyei és Gamási Plébániákra plébániavezető lelkésznek.

Vida Zoltán plébániai kormányzót 2024. augusztus 10. hatállyal kinevezte a Kaposfüredi, Mernyei és Gamás Plébániákra plébániavezető lelkésznek.

Porpáczy Attilát 2024. augusztus 10. hatállyal felmentette a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánián betöltött kisegítő lelkészi feladatai alól és a siófoki Sarlós Boldogasszony Plébániára küldte plébános helyettesnek.

Arányi Zoltán lengyeltóti plébánost eddig feladatait érintetlenül hagyva 2024. augusztus 10. hatállyal megbízta a Somogyvári és Osztopáni Plébániák oldallagos ellátásával.

Balsai Tamás somogyvári plébánost 2024. augusztus 10. hatállyal felmentette plébánosi feladatai alól és kinevezte az Osztopáni és Somogyvári Plébániákra plébános helyettesnek.

Sándor László nagyatádi plébánost eddigi feladatai meghagyása mellett 2024. augusztus 10. hatállyal megbízta a Vízvári és a Babócsai Plébániák oldallagos ellátásával.

Bencik Tamás plébánost felmentette a Vízvári és Babócsai Plébániákon betöltött plébánosi beosztása alól és a Nagyatádi Plébániára küldte plébános helyettesnek.

Fekete Csaba diakónust 2024. július 1. hatállyal felmentette a Bárdudvarnoki Plébánián végzett szolgálata alól és Központi szolgálatra rendelte.

Lehoczki Gábor diakónust 2024. július 1. hatállyal felmentette az Andocsi és Karádi Plébániákon végzett szolgálata alól és a Tabi Plébániára küldte diakónusi szolgálatra.

Dr. Matykó Árpád diakónust 2024. augusztus 10. hatállyal felmentette a Mernyei és Gamási Plébániákon végzett szolgálata alól és Központi szolgálatra rendelte.

Brunczvik Mátyást 2024. augusztus 10. hatállyal a siófoki Sarlós Boldogasszony Plébániára küldte diakónusi szolgálatra.

 
Read 1158 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés