Pünkösdre készülnek a kaposvári börtönben

2024. április 17-én, szerdán Dr. Sitkei Lukács diakónus, börtönlelkész meghívására ismét a Somogy vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogattak Teréz Anya Nővérei, a Szeretet Misszionáriusai. A találkozás alkalmával a nővérek saját hivatástörténetükről beszélgettek a női fogvatartottakkal.

img 001

Részletesen beszéltek az egész életüket átformáló döntésükről, arról, hogy egész életükben a Názáreti Jézus Krisztust akarják szolgálni, példát adva ezzel arról, hogy manapság is lehet a bűnt elkerülő életmódot választani. A nővérek arról az örömhírről beszéltek a fogvatartottaknak, hogy a bűn fogságában élőket is kiszabadítja az Úr Jézus Krisztus a rabságból, ha átadják neki az életüket, s hogy van remény a szabadságra! Hangsúlyozták: nem a börtön falai tesznek fogollyá, hanem a belső megkötözöttségeink, tehetetlen ragaszkodásunk a rosszhoz. A bűn rabságából vezet ki minket Krisztus, ha követjük Őt.

A fogságban lévőket felkereső nővérek egyike Zambiából lépett be a rendbe, míg másikuk Indiából lett örökfogadalmas rendtag. A két különböző kontinensről érkezett nővér mély tanúbizonyságot tett Istenkapcsolatáról, tanúságtételükben a távoli földrészek megragadó hangulatát is megidézték szeretetteljes stílusukkal. Bensőséges beszélgetés alakult ki, amelynek keretében a fogvatartottak elmondták, hogy lelkükbe megnyugvás és béke költözött a közösen töltött idő során, melyben együtt imádkozták az irgalmasság rózsafüzérét a nővérekkel, felajánlva az imádságot az őszinte bűnbánatukért, megtérésükért.

img 006

Másnap szintén a börtönlelkész meghívására a Fazenda de Esperança misszionáriusai keresték fel a fogvatartottakat. A misszionáriusok Magyarországon elsőként a Kaposvári Egyházmegye területén lévő Csákány településen alakítják ki a „Remény Udvarát”, ahol függőségekben szenvedő, attól szabadulni vágyó emberekkel élnek együtt, segítve őket a függőségeiktől való szabadulás útján.

A brazil alapítású és a Vatikán által is elismert közösség tagjai gyakran maguk is megtapasztalhatták a szabadító Krisztus kegyelmét életükben, amikor az alkohol, drog, esetleg egyéb függőségük rabságából szabadultak. A közösség tagjai Isten Szentlelkének csodálatos működéséről tettek bizonyságot élettörténetük megosztásával. Brazilok lévén a portugál nyelven mondott tanúságtételeket Fejér Domonkos, a misszió magyarországi vezetője fordította magyarra. Már a temperamentumos nyelvi hangulat is felkeltette a fogvatartottak érdeklődését, akik örömmel fogadták, hogy rózsafüzér imádsággal keretezett volt az alkalom. Különböző kérdéseket tettek fel a misszionáriusoknak, akik elmondták, hogy a Fazenda csákányi házába már be is költöztek az első függőségből szabadulni vágyók, s ez a lehetőség a börtönből kikerülőknek is nyitva áll, ha új életet akarnak kezdeni. Tanúságot tettek arról, hogy aki valóban szabadulni akar bűnös életétől, s ebben elhatározza magát, azt Isten megsegíti, hiszen az Úr Jézus az ajtónkon kopogtat, s csak a döntésünkön múlik, hogy beengedjük-e az életünkbe, átadjuk-e neki az irányítást.

Dr. Sitkei Lukács diakónus, börtönlelkész elmondta, hogy e vallási foglalkozásokra Nagy József alezredes, a Kaposvári Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának, valamint a végrehajtó állomány tagjainak támogatásával, együttműködésével kerülhetett sor. Kiemelte, hogy az Intézetvezetés tudatosan keresi a kapcsolatot a társadalommal, Somogy vármegye lakosságával, Kaposvár városával, egyházi és egyéb szervezetekkel, hogy az emberarcú és korszerű büntetés-végrehajtást, továbbá a szabadulást követő eredményes re-integrációt, utógondozást megismertesse az érdeklődőkkel. Ennek fényében vesznek részt az állomány tagjai május 4-én a Kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban, ahol a rendvédelmi szervek dolgozóiért mutat be szentmisét Varga László megyéspüspök.

2024. 04. 19.

Fotó: Dr. Sitkei Lukács

 
Read 529 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés