Papi hivatásokért imádkoztak Andocson

2024. április 7-én, Irgalmasság vasárnapján Berta Tibor püspök, katonai ordinárius mutatott be szentmisét az andocsi Nagyboldogasszony Bazilikában.

img 006

A tábori püspököt és a zarándokokat dr. Nyéky Kálmán, a bazilika plébánosa; Kintler Vince, az egyházközségi képviselő testület vezetője és Werner Józsefné polgármester köszöntötte. A szabadtéri szentmisén mintegy négyszázan vettek részt. A zarándokok javarészt a Kaposvári Egyházmegye különböző plébániáiról érkeztek buszokkal, de a Pécsi Egyházmegyéből is jöttek hívek. A zarándokok egy csoportja gyalogosan tette meg az Igal-Andocs közötti szakaszt, miként a régi időkben, megtapasztalva, hogy saját lépteink is közelebb vihetnek minket Istenhez.

A tábori püspök közvetlen hangon a papok híd szerepéről elmélkedett szentbeszédében. – A lelkipásztori munka mára nyomasztó teher lett a túlterheltség miatt – idézte fel az egyházközségi elnök köszöntő szavait. – Mitől lettünk túlterheltek? A pap egy híd a földi lét és a mennyország kapuja között. Milyen hidak vagyunk, mi papok igazából? Olyan hidak, mint az apostolok. Egy áruló, aki háromszor megtagadta Jézust; Máté, a vámos; Pál, aki rettenetes módon üldözi valójában magát, az Üdvözítőt. Mi, utódok valójában ilyenek vagyunk. Mindegyikünkben van egy kis Péter, Pál, Bertalan, Simon. Sokfélék vagyunk. Valamelyikünk olyan, mint a legnagyobb, legszebb híd, valamelyikünk olyan, mint egy kis patakot átszelő fahíd. Van, aki szép és délceg, s van, amely hidunk kicsit megroggyant már. […]

img 008

A kereszténység egy elképesztően nehéz dolog. Amikor a szentmiséről hazatérve találkozunk a napi gondokkal, a napi problémákkal akár otthon, vagy a munkahelyen, ott nehéz kereszténynek lenni. Ha ez úgy működne, hogy vasárnap el kell jönni templomba és egy órát jónak lenni, azt könnyen megoldanánk. A feltámadott Urunk azonban erre hív minket: „Békesség veletek, békesség nektek!”; illetve arra, hogy „Ne féljetek!”[…]

Szent Ágoston azt írja, hogy az Isten városában azok vannak, akik igyekeztek megszabadulni bűneiktől. Nem bűntelenek vannak ott, hanem olyanok, akik nap mint nap belátják, hogy gyengék és gyarlók. S ha ezt nap mint nap belátjuk, akkor el tudunk indulni az úton, hogy belesimuljunk az Isten tenyerébe. S ha ez megtörténik, akkor ott lesz bennünk a békesség, melyet át tudunk adni, s ott lesz bennünk a félelemnélküliség, melyet szintén át tudunk adni másoknak – hangsúlyozta Berta Tibor, majd a papi és szerzetesi hivatásokért való imádságra buzdította a jelenlévőket.

img 001

A szentmise végén a zarándokok a templomba vonultak, ahol megkapták a zarándokáldást a tábori püspöktől, majd énekszóval, hosszú sorokban vonultak át a kegyoltár alatt. A szentmisét követően a helyi asszonyok és a Törökbálintról érkezett önkéntesek jóvoltából agapé várta a zarándokokat, miközben az először Andocsra látogatók egy interaktív templomismertetőt és múzeumbemutatót hallgathattak meg Lehoczki Gábor diakónustól.

A szentmisén és a kegytemplomban is megtapasztalt csend mélyen megérintette a zarándokokat és sokan kifejezték, hogy felejthetetlen nap volt ez számukra. Legközelebb május 5-én, 15.00 órakor imádkozunk együtt papi hivatásokért az andocsi Nagyboldogasszony Bazilikában, a szentmisét Varga László megyéspüspök mutatja majd be.

Fotó: Szigeti Tamás

 
Read 817 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés