„El mered-e hinni, hogy Isten szemében igazgyöngy vagy?” – Húsvétvasárnapi szentmise a Székesegyházban

Húsvétvasárnap Varga László megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor a teremtettségből, a találkozásból és a szeretetközösségből fakadó örömről beszélt prédikációjában.

img 005

– Örömet, nagy örömet hirdetek nektek! Krisztus feltámadt! Legyőzte a bűn szerzőjét és fejedelmét, a Sátánt, és legyőzte a halált. S Krisztusban, mindenki, aki hisz Krisztusban, az új élet, az újjászületett élet örömében élhet. Szabad-e örülni egy ilyen világban, melyben tombol a gonoszság, a bűn? Ami úgy tűnik, hogy teljesen megromlott és az erőszak uralja? Mi keresztények azt hirdetjük, hogy szabad.

A teremtett létnek is van öröme. Az ember normális lelkiállapota az öröm. Nem a szomorúság, a morgás, vagy az elégedetlenség, ami annyira eluralja a közhangulatot. A teremtett lét örömét hirdetem nektek.

Mit jelent ez? Valamennyien a szeretet-Istennek vagyunk a teremtményei. Valamennyien az Istennek, aki a szeretet, vagyunk a képmásai. S az ő Szentlelkének vagyunk mindannyian a templomai. Ez azt jelenti, hogy mivel már a teremtéskor a saját Lelkét lehelte Isten az emberbe, a szívünk legmélyén ott van a szeretet ajándéka. S ahol jelen van a szeretet, ott jelen van az öröm, a derű. Már a teremtettségünkből fakadóan is az öröm a létünk normális állapota. Még akkor is, ha erre rárakódik rengeteg szomorúság, elégedetlenség, keserűség. A létünk legmélyén ott van a derű, az öröm, s várja, hogy felszínre kerülhessen.

A feltámadt Krisztus megjelent övéinek, tanítványainak, s megadta nekik a találkozás örömét. Akit szeretünk, azzal nagyon jó találkozni. S a tanítványok szerették az Úr Jézus Krisztust. Szomorkodtak, mikor Jézust elfogták, megölték és eltemették. De később betöltötte őket a találkozás öröme, s azóta mindig így van. Aki találkozott már a feltámadt Krisztussal, abban felszínre tör az öröm. Akkor is, ha a Szentírás igéjében találkozott vele. Át tudja élni azt, amit az emmauszi tanítványok így fogalmaztak meg: „Ugye lángolt a szívünk, amikor kifejtette nekünk az írásokat?”

A találkozás örömét kínálja a feltámadott Krisztus. XVI. Benedek pápa szerint a kereszténység a feltámadt Krisztussal való találkozással kezdődik. Ez megtörténik a keresztségünk pillanatában, de nem elég, hogy csak akkor történjen meg. Szükségünk van újra találkozni a feltámadt Krisztussal.

img 011

Ő legyőzte a bűnt és a halált. Mindenki, aki a bűn útjára lép, lelkileg halottá válik és szüksége van feltámadásra. Amikor a tékozló fiú hazatér a tévelygéséből, akkor az apja, aki már messziről meglátja, mert várja, örömünnepet ül, és azt mondja, hogy a fiam meghalt, de feltámadt, elveszett, de megkerült. A bűnbocsánat örömét kínálja nekünk az értünk meghalt és feltámadott Krisztus. Aki átéli, hogy mit jelent az, hogy a bűnei bocsánatot nyernek, s átéli, hogy mit jelent megszabadulni terhektől, különösen a bűn terhétől, abban automatikusan felszínre tör a szabadulás öröme.

S van egy másik öröm is, ami a szeretetközösség öröme. Embernek lenni azt jelenti, hogy szeretni és szeretve lenni. Aki képes szeretni és elfogadni a másik szeretetét, abban jelen van az öröm. Nagyon gyakran kellene élnünk a szeretetből fakadó örömmel. Sokkal többször, mint eddig. Sokkal többször kellene átélni, hogy mit jelent szeretve lenni Istentől, s mit jelent válaszolni Isten szeretetére. Tegnap meglátogattam a Fazenda da Esperanca közösséget Csákányban. Ők októbertől kezdtek el működni az Egyházmegyében. A reménység udvara – ezt jelenti a Fazenda da Esperanca. Olyan emberek vannak ott közösségben, akik feltámadtak, akiknek az élete megújult a szeretet által. Meghallgattam a tanúságtételüket. Kemény drogokból, alkoholból és mindenféle függésből szabadultak meg. Mindegyikőjük arról tett tanúságot, hogy soha életében nem kapott még annyi szeretetet, mint a Fazenda közösségében. Ez a szeretet gyógyít. Ez a szeretet szabaddá tesz. S ők ennek a tanúi ebben a közösségben. Megrendítő a tanúságtételük.

img 018

Ha van olyan rokonotok, ismerősötök, akinek szüksége lenne feltámadni a halál útjából, megszabadulni a drogok, a szenvedélyek fogságából, akkor ez a közösség szeretettel nyitja meg a kapuit előttük. Egyetlen dolog kell: a döntés. El kell döntenie annak, aki függő helyzetben van, hogy élni akar, hogy nem akar tovább a halál útján járni. Szeretne élni, szeretne feltámadni mindabból, amiben eddig volt. S ebben a közösségben magától értetődő az öröm, mert a szeretet tölti be őket. Arról tesznek tanúságot, hogy a közösségben megélt szeretet gyógyította meg, s tette szabaddá az életüket.

A szeretetközösség hiánycikk az egyházban és a világban is. Szükség van rá. A feltámadt Krisztus a legnagyobb szeretetet mutatta meg irántunk. Máté evangéliumában van egy példabeszéd egy emberről, aki igazgyöngyöt keres. Miután megtalálja elmegy, eladja mindenét és megvásárolja azt. El mered-e hinni, hogy Isten szemében te igazgyöngy vagy? Olyan, akiért Isten mindent odaadott, hogy „megvásárolhasson” téged, hogy az övé lehess? Ezért ő mindent hajlandó volt odaadni, még az életét is. Azt kívánom, hogy éljétek át ennek az örömét, hogy Isten értem mindent odaadott és az övé lehetek, mert megszerzett magának drága kincsként, s ennek a szeretetnek a békéjében és örömében folytathatjuk életünk útjait. Áldott, békés húsvétot és gyakori feltámadást kívánok! – fogalmazott a megyéspüspök prédikációjában.

A szentmisét élőben közvetítette a Duna Televízió. A közvetítés IDE KATTINTVA érhető el.

2024.03.31.

Fotó: Kling Márk

 
Read 797 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés