„Vállaljuk az önkiüresítő szeretetet!” – virágvasárnapi körmenet és szentmise Kaposváron

2024. március 24-én, virágvasárnap ünnepi menet indult a kaposvári Kossuth térről a Jézus Szíve templomhoz, Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezve. A körmeneten a Csiky Gergely Színház színművészei Jézus életének egy-egy pillanatát elevenítették meg az evangéliumok alapján, többek között a gazdag ifjúval, a szegény Lázárral, vagy a jerikói vak koldussal való találkozást, illetve az igazi szőlőtőről, a szőlőművesről és az Isten országáról szóló példabeszédet. A tömeg zöld ágakkal és énekszóval vonult a Hősök templomához, ahol Varga László megyéspüspök mutatott be szentmisét.

img 008

– Kiüresítette magát, megalázta magát és engedelmes lett a halálig, egészen a kereszthalálig. Szolgai alak, szolgálat, önkiüresítés, önmegtagadás, alázat, megaláztatások vállalása, és engedelmesség a végsőkig Isten akaratának. Jézus Krisztus nemcsak a szavaival tanít bennünket. Mindazzal is tanít, amit magára vesz, miközben egy szót sem szól. Példát ad és tanít. Szent Pál apostol azt kéri a filippiektől és tőlünk is, hogy ha keresztények vagyunk, legyen ugyanaz a lelkület bennünk, mint Jézusban volt.

Vállaljuk példáját követve az önkiüresítő, önmagunkat megalázó, Atyának engedelmeskedő szeretetet szeretetválaszként az irántunk való szeretetére és másokért, különösen a betegekért, szenvedőkért, nélkülözőkért, akikkel Jézus egész életében közösséget vállalt. S a Filippi-levélben ott az ígéret is: „ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.”

Ha követjük Jézus példáját, bizton remélhetjük, hogy ezért Isten minket is felmagasztal, s a példánk másokat is Krisztus követésére és az Atya dicsőítésére, megdicsőítésére fog vezetni – fogalmazott a megyéspüspök prédikációjában.

Fotó: Kling Márk

 
Read 860 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés