„Isten irántunk való szeretete örök!” – éjféli szentmise Kaposváron

Karácsony szenteste Varga László megyéspüspök celebrált ünnepi szentmisét a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor prédikációjában a bizalomról, sebezhetőségről és Isten szeretetének gazdagságáról beszélt.

img 001

– Maga a szó, a Betlehem azt jelenti, hogy kenyér háza. Jézus azt hirdeti János evangéliumában, hogy „én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, melyet adni fogok, az én testem a világ életéért.”

A kenyér házában, Betlehemben megszületik a mennyből alászállott élő kenyér. Még nem beszél, de már üzen, s az üzenet nagyon egyszerű: Isten szeretete megtestesült ott, Betlehemben. Emberré lett. Isten szeretete megtestesül a mennyből alászállott kenyérben, az Eucharisztiában. S amit ő tett, azt kell tennie azoknak is, akik hisznek benne, akik szeretik őt, s akik követni akarják az ő példáját és tanítását.

img 007

A végtelen, mindenható Isten, aki ezt az egész világot teremtette, beletestesül egy magzatba, egy piciny gyermekbe, s beletestesül mind a mai napig – ezen a szentmisén is –, egy pici ostyába. Mi az üzenet? Isten, a legnagyobb, a Mindenható, a világ teremtője kiüresíti magát és kicsinnyé lesz. Egy gyermektől, egy magzattól, egy csecsemőtől senkinek sem kell félnie, s egy ostyától és az ostyában jelenlévő Istentől sem kell félnie senkinek sem.

Ez a kisgyermek azért maradhatott életben, mert rábízta magát Máriára és Józsefre. Egy csecsemő csak úgy marad életben, ha feltétel nélkül bízik a szüleiben. Rábízza magát a szülők szeretetére, s ez a szeretet és bizalom élteti. Ezt teszi az Isten nemcsak Betlehemben, hanem a szentmisében is. A mindenható Isten beletestesül a kenyérbe, s rábízza magát az emberekre, szó szerint a kezükre adja magát.

Isten bizalma megrendítő, s ha megértjük ezt a szeretetet, akkor nem egyre nagyobbak akarunk lenni, hanem egyre kisebbek. Újra meg kell tanulnunk ebben a bizalmatlansággal, félelemmel teli világban bízni, ahogyan a gyermekek bíznak a szüleikben. Meg kell tanulnunk újra bízni Istenben és rábízni magunkat az ő szeretetére.

img 005

Ez a kicsiny gyermek teljesen szegény volt. Nem volt semmije, csak a puszta léte, miként minden pici gyermek szegény, s nincs semmije, csak az élete és a szeretete. S mégis, ebben a szegénységben minden gyermek nagyon gazdag, mert övé Isten és a szülők szeretete. Ez a legnagyobb kincs. S ha követni akarjuk Krisztust, aki nagyon szegény lett, akkor meg kell tanulnunk tőle, hogy az egyetlen és legnagyobb kincsünk az Atya irántunk való szeretete. Ez soha sem múlik el. Minden földi gazdagság, melyet birtoklunk elmúlik, de a legnagyobb kincs, Isten irántunk való szeretete örök. Ez minden krisztuskövető gazdagsága, Isten elveszíthetetlen bizalma és szeretete.

Egy kicsiny gyermek törékeny és nagyon sebezhető. Ha Isten úgy döntött, hogy csecsemőként jön közénk, akkor azt üzeni ebben az erőszakkal teli világban, ahol mindent be akarunk biztosítani, mert félünk, hogy ne féljetek. Merjetek sebezhetők lenni, mert enélkül nem tudtok szeretni. Aki szeretni akar, az sebezhető lesz. Aki szereti az embertársát, legyen az a kedvese, házastársa, gyermeke, vagy a szülője, az sebezhetővé teszi magát.

Jézus arra tanít bennünket ott, Betlehemben és aztán minden ostyába való beletestesülésében, hogy ne féljünk sebezhetővé válni. Akik megértik Isten szeretetét, azoknak egyetlen biztonságuk lesz, az Isten irántuk való szeretete, s félelem nélkül képesek járni az útjukat ebben a világban – fogalmazott a megyéspüspök, akinek teljes prédikációja meghallgatható:

2023. 12. 25.

Fotó: Kling Márk
Videó: Szerafin Zoltán

 
Read 817 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés