„Keresd a békét!” – Kaposváron is megkezdődött az Ars Sacra Fesztivál

2023. szeptember 17-én a Kaposvári Református templomban vette kezdetét a XVII. Ars Sacra Fesztivál kaposvári programsorozata.

img 003

Az alkalmon a Református Templom Énekkara Ádám Jenő Krisztusom kívüled című művét adta elő Dr. Kerekesné Pytel Anna vezénylésével, majd Lőrincz Sándor, a kaposvári programsorozat főszervezője köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta: Kaposvár város az idei évben immáron tizenkettedik alkalommal kapcsolódik be a programsorozatba, mely országos szinten mintegy négyszáz műsorral, összesen tizenegy műfajban várja a töltekezni vágyókat.

– A nehezebb időkben minden egyes szónak, tettnek, gondolatnak felértékelődik a jelentősége – kezdte ünnepi beszédét Szita Károly, Kaposvár város polgármestere. – Az idei fesztivál mottóját a Zsoltárok könyvéből választották: „Keresd a békét!” A Biblia minden szava fontos útmutató az emberszámára. „Keresd a békét!” – olvashatjuk a Szentírásban. Ám a jelzett mondatnak van eleje és folytatása is: „Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában!”

img 007

Nincs olyan ember a világon, aki ne tudná, hogy mit jelentenek ezek a sorok. S mégis, mikor háború dúl a szomszédunkban, vannak olyanok, akik nem a békét keresik, hanem fegyverekkel házalnak és üzletelnek, mintha nem tudnák, azok mire szolgálnak. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy tehetünk-e mi annak érdekében, hogy elő tudjuk segíteni a normális életet, a békét? Meggyőződésem, hogy tehetünk. Szóval, tettel és imával.

Tehetünk szóval úgy, hogy nem hagyunk ki egyetlen lehetőséget sem, amikor kérjük a nagyhatalmakat arra, hogy hagyják el a rosszat és válasszák a jót. Tehetünk tettel, amit teszünk is, mikor minden egyes bajbajutottnak segítséget nyújtunk. És tehetünk imával is, amikor imánk erejével állunk a szenvedők oldalén. Meg vagyok győződve arról, hogy ha naponta egyre többen akarunk békét, akkor az el is fog jönni hangsúlyozta a polgármester.

„Békesség veletek!” – köszöntötte a jelenlévőket Jézus szavaival Varga László megyéspüspök. „Boldogok a békességteremtők” – mondja Jézus az evangéliumban. Ahhoz, hogy ne csak keressük a békét, hanem meg is találjuk és meg is tartsuk azt, meg kell szívlelnünk Jézus szavait, aki azt mondta, hogy az „én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.”

img 009

Mahatma Gandhi szobája falán egyetlen egy kép volt, a Názáreti Jézus képe. S egyetlenegy mondat volt aláírva: „Ő a mi békességünk!” Ez a hindu bölcs és erőszakmentes forradalmár megértette Krisztus üzenetét. Ahhoz, hogy béke legyen, a szívekben kell először békét teremteni. Minden háború, megosztottság és gyűlölet a szívünkből indul ki.

A szív békéjéhez vezető első lépés az, hogy le kell mondanunk az ítélkezésről. „Ne ítélj, hogy ne ítéltess” – mondja a Mester. Az ítélkezéseinkből és az előítéleteinkből indul a harag, a gyűlölet, a megosztottság, vagy a háború.

A szív békéjéhez abba kell hagynunk az ítélkezést és meg kell őriznünk a határainkat. Minden békétlenség a határátlépéssel is kezdődik, melyet büntetnek társadalmi és kapcsolati szinten is. Csak Isten szeretete határtalan. A mi szeretetünk mindig határok között zajlik. Ki kell jelölnünk, fel kell vállalnunk és meg kell tartanunk, s akkor növekedni tudunk a szeretetben és béke lesz a szívünkben.

Békesség kell a kapcsolatainkban is. Jézus a megbocsátást kínálja. A békességteremtéshez szükséges a megbocsátás, ami nem érzelmi kérdés, hanem egy döntés. Eldöntöm, hogy elengedem a szeretetben ellenem felhalmozott adósságokat, mert nekem is elengedte az Isten az összes adósságomat. Társadalmi szinten a megbocsátás és a kiengesztelődés mellett akkor tudjuk megtörni az erőszak ördögi körét, ha megszívleljük és megértjük Jézus kérését: „szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót velük! Ne átkozzátok, hanem áldjátok őket.”

Az ellenségszeretet nélkül, melyet Jézus nemcsak tanított, hanem meg is élt, soha nem lesz béke a Földön. Boldogok a békességteremtők, akik békét teremtenek a szívükben, a kapcsolataikban és a társadalomban! – fogalmazott a főpásztor, akinek szavait követően Kocsis József, a Magyar Pünkösdi Egyház kaposvári lelkésze osztotta meg gondolatait.

img 010

– Azt gondolom, hogy mi vagyunk az a generáció, akiknek nem szabad, hogy természetes legyen az, hogy vannak ilyen alkalmaink. Minden ilyen eseményt, amelyen együtt lehetünk és együtt ünnepelhetük, ajándéknak kell tekintenünk.

Nagyszerű hét áll előttünk. Az Ars Sacra hét ideje alatt különböző művészeti ágakon keresztül megpróbáljuk a gondolkozásunkat arra serkenteni, hogy felfelé tekintsünk. Arra, hogy meglássuk a mindenható és örökké élő Istent és figyeljünk fel, hogy a művészet is sok-sok esetben őrá mutat. Azt írja Pál apostol a rómaiakhoz írt levél első fejezetének huszadik versében, hogy „ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.”

Tehát szükség van arra, hogy vizsgálódjunk és fontos, hogy szánjunk időt arra, hogy felismerjük a mi Istenünket a művészetek terén is. A teremtett világ, a megteremtett ember, vagy a festészet, a tánc és a zene révén is felismerhetjük őt. Ez a hét járuljon hozzá ahhoz, hogy Istenhez közelebb kerüljünk. Egy közmondás így fogalmaz: a fül a szívhez vezető út. Ezen a héten kapcsoljuk be a receptorainkat, figyeljünk, halljunk, érzékeljünk, mert az Isten az ő alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható, meghallható.

img 011

„Keresd a békét!” – Ez a felszólítás arra utal, hogy nekünk, akik itt vagyunk, az egyháznak, a gyülekezeteknek, vagy a társadalom tagjainak tennünk kell a békéért – hangsúlyozta Petró László, a Kaposvári Református Egyházközség vezető lelkipásztora. – A legnagyobb kérdés, hogy mit tehetek én ezért a békéért? Itt hadd kapcsolódjak ahhoz az eseményhez, amely hamarosan kezdetét veszi. Ahhoz a zenei élményhez, koncerthez, amelynek a címe az, hogy Krónikás ének a szeretetről.

img 018

Szent Pál apostol azt mondja, hogy „most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” Ez azt jelenti, hogy Pál apostol a szeretetet látja az egyetlen dolognak, ami időtálló, ami átível korokat, ami megoldás volt évtizedekkel, évszázadokkal, vagy akár évezredekkel ezelőtt is, s amelyről hisszük, hogy megoldás lehet a mai világban, a mai egyházi életünkben és a mai társadalmi életünkben is. Úgy tűnik, a békességet az fogja megtalálni, aki megtanul szeretni. Azaz szeress és találd meg mind önmagadban, mind pedig a nagyvilágban a békességet! – zárta ünnepi gondolatait a református lelkipásztor, akinek szavait követően Dévai Nagy Kamilla Liszt, Bartók és Kazinczy-díjas előadóművész, Magyarország Érdemes Művésze és az általa létrehozott Krónikás Zenede diákjai adtak koncertet.

Az Ars Sacra Fesztivál kaposvári programjai elérhetőek a linkre kattintva: Ars Sacra Kaposvár 2023.

Fotó: Kling Márk, Kovács András Bernát

 
Read 655 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés