Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Novák Katalin köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket és Orbán Viktor miniszterelnök által adományozott Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjakat adott át augusztus 18-án délelőtt a Hagyományok Házában.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át mások mellett Dr. Csillag Gusztáv Gábor ügyvéd, a Magyar Katolikus Rádió felügyelőbizottsági tagja, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kaposvári csoportjának alapító tagja, volt elnöke, a Kaposvári Egyházmegye jogi képviseletében vállalt szerepe, a Magyar Katolikus Rádió működését és a somogyi megyeszékhely civil szervezeteit segítő, közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

img1

Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt kitüntetésben részesült többek között Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatban végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

img1 9

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át mások mellett Dr. Csillag Gusztáv Gábor ügyvéd, a Magyar Katolikus Rádió felügyelőbizottsági tagja, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kaposvári csoportjának alapító tagja, volt elnöke, a Kaposvári Egyházmegye jogi képviseletében vállalt szerepe, a Magyar Katolikus Rádió működését és a somogyi megyeszékhely civil szervezeteit segítő, közösségépítő tevékenysége elismeréseként; 

img1 11

Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora, az Egri Hittudományi Főiskolát több mint négy évtizede odaadóan szolgáló oktatói munkája és eredményes intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

img1 13
Farkas István Ferenc piarista szerzetes, a dunaszigeti Jézus Szíve Plébánia plébánosa, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda nyugalmazott tanára, korábbi igazgatója, több mint négy évtizedes oktatói-nevelői munkája, minden korosztályt megszólítani képes lelkipásztori szolgálata, valamint értékteremtő közösségi tevékenysége elismeréseként;

img1 15

Dr. Pályi Gyula vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, az olaszországi Modenai és Reggio Emilia-i Egyetem nyugalmazott professzora, a párizsi European Academy of Sciences, Literature and Arts és a római Accademia Nazionale di Scienze tagja, a magyar tudomány nemzetközi jó hírnevének megerősítésében, illetve a magyar-olasz egyetemközi kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, Aquinói Szent Tamás magyar vonatkozású családi kapcsolatainak feltárását szolgáló tudományos munkája és karitatív tevékenysége elismeréseként.

img1 17

A miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át többek között Demkó Ferencnek, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöki helynökének, kerületi esperesnek, a kárpátaljai görögkatolikus közösség lelkipásztori ellátását és a magyar identitás megőrzését szolgáló tevékenysége, valamint a háború elől menekülőket felkaroló felelősségteljes szervezőmunkája elismeréseként;

img1 19

Hornyák Bélának, az Eperjesi Görögkatolikus Főegyházmegye nyugalmazott érdemes esperesének, a felvidéki magyar görögkatolikus közösségek újjászervezését és megerősödését szolgáló munkája elismeréseként;

img1 23

Király Attilának, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerületének esperesének, a Budapest-Soroksár-Újtelepi Szent István Király Plébánia plébánosának, a soroksári és a dél-pesti katolikus közösség körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint templomépítő tevékenysége elismeréseként;

img1 25

Kovalcsik Zoltán P. Cirill ferences szerzetesnek, a szentendrei Ferences Gimnázium nyugalmazott tanárának, az érsekújvári magyar katolikus hívek körében negyedszázada végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként; Lázár Alpár Tibornak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Forrásközpontjának vezetőjének, a betegek és rászorulók érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként; Dr. Sasváry Erzsébet endokrinológusnak, diabetológusnak, a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház főorvosának, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége salgótarjáni csoportjának elnökének, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága időszaki lapjának főszerkesztőjének, a test és a lélek egyidejű gyógyítását szem előtt tartó, több évtizedes orvosi pályafutása, a térség egészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében végzett munkája, valamint közösségépítő társadalmi tevékenysége és a kortárs magyar keresztény irodalmat gazdagító versírói életműve elismeréseként; Selmeczi Zoltán Miklósnak, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatójának, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége balassagyarmati csoportja elnökének, több évtizedes pedagógusi, iskolaalapító, oktatásügyi szakértői és intézményvezetői munkája, valamint közösségépítő társadalmi tevékenysége elismeréseként; Solymári Dánielnek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és kiemelkedő humanitárius munkája elismeréseként;

img1 35

Varga László kanonoknak, a váci székesegyház karnagyának, zeneszerzőnek, az Országos Magyar Cecília Egyesület központi igazgatójának, a Váci Székesegyházi Kórusiskola alapítójának és művészeti vezetőjének, az egyházzene területén több évtizede fáradhatatlanul végzett, kiemelkedő zenetörténet-kutatói, pedagógusi, valamint kórusszervezői és karnagyi munkája elismeréseként;

img1 36

Zsódi Viktornak, a Piarista Rend Magyar Tartománya tartományfőnökének, a jövő generációk hit- és erkölcstan oktatását megalapozó tananyagfejlesztő munkája, valamint kalazanciusi szellemben végzett iskolavezetői, oktatói és nevelői tevékenysége elismeréseként.

img1 48

Magyar Arany Érdemkeresztet  vehetett át mások mellett Némethné Csubák Éva nyugalmazott pedagógus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége baktalórántházi csoportjának elnöke, több évtizedes tanári pályája, a hátrányos helyzetűek megsegítését, a baktalórántházi civil és keresztény közösségek összefogását szolgáló, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjában végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként; Oláh Gáborné, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának főigazgató-helyettese, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ korábbi gazdasági elnökhelyettese, az állami és az egyházi köznevelési intézmények működtetésében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként; Pavlekovics Ferenc címzetes prépost, pápai prelátus, a Pécs-Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia plébánosa, példaadó szolgálata, különösen a Remény Háza alapítójaként a szociálisan rászorulók, a hajléktalanok és a mélyszegénységben élők érdekében végzett, elkötelezett tevékenysége elismeréseként; Dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a Vasvári Múzeum igazgatója, Vasvár, Vas vármegye és a domonkos rend történetének kutatása terén végzett példaértékű és odaadó munkája elismeréseként.

Forrás: Kormány.hu

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír
(asz)

 
Read 497 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés