Kaposvári Egyházmegyés papnövendékek is szolgáltak a pápai szentmisén

Alább Pohnert Dávid ötödéves papnövendék beszámolóját adjuk közre, aki az asszisztencia tagjaként szolgált a vasárnapi pápai szentmisén.

2

A Kaposvári Egyházmegyéből – mint ahogyan a többi magyar Egyházmegyéből – két kispap lett kijelölve, hogy a Szentatya vasárnapi szentmiséjén asszisztáljon. Így esett a választás Szantner Tamásra (II. évfolyam) és jómagamra. A kijelölés már húsvét előtt megtörtént. Az első megbeszélésre és a helyszín megtekintésére, valamint a feladatok elosztására a pápalátogatás előtti héten került sor. Ekkor tudtuk meg, hogy Tamás a csengetésben és a kézmosásban fog segédkezni, nekem pedig az adományoknál, valamint a purifikálásnál lesz feladatom.

A szertartás napján már reggel hat órára kellett bejutni az úgynevezett „null-zónába”. A reggel folyamán a pápai szertartásmesterekkel még volt egy utolsó próbánk, majd vártuk a Szentatya érkezését. Amikor Ferenc pápa a Kossuth teret körbejárta, mi már az ő sekrestyéje előtt sorakoztunk fel, majd amikor megérkezett, mindegyikünkkel kezet fogott. Számomra nagyon megtisztelő volt az a momentum, amikor Őszentsége kelyhét purifikálhattam el.

A pápai szentmise nagy ajándéka volt, hogy nyitott szívvel voltunk jelen. Mindannyian bíztatást és lelkesedést kaptunk a lelkipásztori munka mély, emberközeli végzéséhez, valamint a liturgia szép és illő ünnepléséhez. Ez utóbbihoz a szertartók közvetlensége sokat tett hozzá!

Isten tartsa meg Ferenc pápát prófétai küldetésében, hogy még sok szívben élessze fel az evangelizáció lángját!

Pohnert Dávid

V. éves kispap

 
Read 601 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés