Áldás a felújított szegerdői Szent Imre-templomra

2022. november 5-én Varga László megyéspüspök megáldotta a felújított szegerdői Szent Imre-templomot.

img 003

A szentmise elején Tölgyesi Dávid plébános köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta: az 1950-es években épült templom teljes egészében megújult. A falak tatarozása és a szigetelés elkészítése mellet megújult a kóruslépcső, az oltár és a tabernákulum is, illetve a szentélyt új oltárkép díszíti, mely Köteles István festőművész alkotása.  

Varga László megyéspüspök prédikációjában Szent Imre életének három fokozatáról beszélt. – Igaz ember, krisztusi ember, majd szent ember. Imre herceg mind a hármat megélte. Ki az igaz ember? Aki hiteles, akinek a gondolatai, szavai és cselekedetei között egység van. Azt mondja, amit gondol és azt cselekszi, amiről beszél. Az az ember nem hiteles, aki csak gondol valamit, de mást beszél, vagy mást cselekszik. Valamennyien lehetünk hiteles, igaz emberek, akik becsületesek, s akiknek az élete erkölcsös és példamutató. Igaz ember az is, aki nem keresztény, nem krisztusi, azonban hiteles és megbízható ember.

Az emberségünknek van egy másik fokozata, a krisztusi ember. Ő az, aki nemcsak hiteles és igaz, hanem megtért, krisztuskövető ember is. Ilyennek kellene lennie minden kereszténynek. Krisztusinak, mert a szó ezt jelenti. Olyanoknak, akiket Krisztus szava magával ragadott, akiknek a szívét olyannyira megérintette az örömhír, hogy megváltozott tőle az életük. Az evangélium ma is a legforradalmibb dolog a világon. Azért, mert nem erőszakkal és kényszerrel változtat meg embereket, hanem belülről és szabadon.

img 006

Akinek a szívét eléri az evangélium, az elkezd változni, s a változás iránya és mértéke hasonlóvá akar lenni Jézus Krisztushoz. Ahhoz, ahogyan Jézus Krisztus élt, cselekedett és beszélt. A keresztény embernek ilyenné kell válnia. Krisztusi emberré, aki ráteszi az életét Krisztus követésére és meg akarja élni Krisztus követését közöttünk.

A harmadik fokozat a szent ember, akit ez a kapcsolat olyan szinten betölt, hogy mindent meghatároz az életében. A szentekről nagyon sokszor egészen hamis kép van a szívünkben, s ezért nem is akarunk szentté válni. Életidegen erkölcsi óriásoknak tekintjük őket, mi pedig bűnös emberek vagyunk, akik ebben a valós világban nem tudunk olyanok lenni, mint amilyenek a szentek. Nagyon örülök, hogy a II. Vatikáni Zsinat alatt, illetve az utána következő időben az Egyház lefejtette a szentek halotti maszkját és előhozta az igaz emberségüket. Megmutatta a szentek életében, hogy hús-vér emberek, akik abban a valóságban váltak szenté, amelybe Isten helyezte őket.

img 008

Az életszentség számomra nagyon egyszerű: Isten szeretete olyan mértékben érinti meg a keresztény ember szívét, hogy betölti és túlárad benne ez a szeretet. Túlcsordul rajta a szavain, a tekintetén és a kapcsolatain keresztül. Egész lényét betölti ez a szeretet, s életük nem szól másról, mint az Isten szeretetére való válaszról. Ők azok, akik a legnormálisabb emberek voltak közöttünk, s akik a legteljesebb életet élték. Az élet teljességét élték meg közöttünk. Isten mindegyikünktől azt kéri, hogy legyünk szentek, miként ő maga szent. S azt is elárulja, hogy Szentlelke által tesz bennünket szentté. Részünkről annyi kell ehhez, hogy higgyünk Krisztusban és a szeretet Istenében, s mondjunk igent erre a kapcsolatra, kérve a Szentlelket, hogy izzítsa fel a szívünket, s tegye a szenvedélyes istenszeretettől betöltött szívvé – fogalmazott a megyéspüspök, aki a hívek könyörgését követően felszentelte az új oltárt és elhelyezte benne Szent Viktor és Szent Orbán ereklyéit.

img 014

– Erkölcsi kötelességünk keresni a jó utat, mely a keresztény értékekre, emberi méltóságra, szabadságra és kötelességre épít. Az utat, ahol az érdem a munkából táplálkozik, s ahol becsben tartják a természetes emberi közösségeket, a családot és a nemzetet – hangsúlyozta a szentmisét követő köszöntőjében Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, majd hozzátette: meggyőződése, hogy a megújult templom a jövőben is segíteni fogja a helyiek összetartozását, keresztény hitük és hagyományaik továbbvitelét, illetve az együttlét örömét. A Somogy Megyei Közgyűlés elnökének szavait követően Bombai László, Szegerdő polgármestere mondott köszönetet az elkészült munkáért. Kiemelte: a felújítás jó példája volt az összefogásnak és a falu erejének, hiszen a település lakói maguk is kivették a részüket a felújítási munkálatokból.

Fotó és videó: Szerafin Zoltán

 
Read 619 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés