A Marcali Római Katolikus Plébánia újjáalakításának 300. évfordulója alkalmából ünnepeltek

Az idei esztendőben ünnepli újraalapításának 300. évfordulóját a Római Katolikus Plébánia és az Egyházközség. Ebből az alkalomból ünnepi szentmisét mutattak be a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban.

DSC 0622

Az istentisztelet főcelebránsa Berta Tibor római katolikus tábori püspök, dandártábornok volt. Rajta kívül meghívták a még élő, egykori marcali káplánokat is. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő, Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, Göntérné Dr. Gyirán Szilvia, a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Sütő László Marcali város polgármestere, Bereczk Balázs alpolgármester, Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Schmidt László a Kéthelyi Gazdakör vezetője. Eljöttek továbbá a helyi önkormányzati képviselők, oktatási és kulturális intézmények, különféle hivatalok, vállalatok, vállalkozások vezetői is. A házigazda, Kiss Iván címzetes prépost, marcali plébános köszöntőjében a magmaradás és a hálaadás fontosságáról beszélt. Berta Tibor tábori püspök szentbeszédében az evangéliumot hirdette. Ezen kívül kihangsúlyozta a Szentírási szövegek központi témáját, az egyik legfontosabb mondanivalóját, az engedelmesség fogalmát, ami katonaként őt is többszörösen érinti. Végül természetesen a 300. évfordulóról is megemlékezet, és Isten áldását kérte a Marcali Egyházközség és Iván atya további lelkipásztori és evangelizációs munkájára. A szentmisét követően a dandártábornok megáldotta a templomtorony új, Szent II. János Pál pápát ábrázoló molinóját is, amelyet Dr. Pozsonyi Márk felajánlásából egy budapesti nyomdában készítettek. Ezután áldást adott azokra a kislevelű hársfákra is, melyeket a templom körül ültettek. A fákat az ünnep alkalmából az egyházközség Képviselő Testületének egyik tagja adományozta, miközben az önkormányzat a beszerzésben, a GAMESZ szervezete pedig az ültetésben segédkezett. Kiss Iván plébános még megköszönte Nagy Lászlónak, a Közút Kft. vezetőjének a közreműködését, hogy jóvoltából a – tavaly átadott – Szent II. János Pál pápa szobor talapzatának újabb munkálatai is elkészültek az elmúlt héten. Az ünnepséget követően nemcsak a meghívott vendégeket, hanem a jelenlévőket is vendégül látták az egyházközség közösségi házában lévő fogadáson, ahol szendvicsekkel és a hívek által készített süteményekkel, valamint frissítőkkel kínálták a jelenlévőket.

DSC 0631

A Marcali plébánia középkori eredetű. Papjáról elsőként az 1333-as pápai tizedjegyzék tesz említést, Szent Ányos tiszteletére szentelt templomáról pedig egy 1404-es okirat tanúskodik. A szépen virágzó mezőváros 1566 után a török hódoltság része lett. A korábbi vallási élet ezt követően visszaszorult, ami nemcsak az Oszmán Birodalom „javára írható”, hanem a reformáció terjedésének is. A 150 évig tartó megszállás alatt az emberekben a hitet bosnyák ferencesek, jezsuita szerzetesek, valamint licenciátusok tartották meg, akik életük kockáztatásával prédikáltak, kereszteltek, eskettek, vagy éppen temettek. Majd később jelentős szerepet töltött be még az andocsi misszió tevékenysége is. A Marcali Római Katolikus Plébánia és Egyházközség 1722-ben lett újra alapítva, ekkor lett Gyümölcsoltó Boldogasszony a templom védőszentje. Két évvel későbbről már megvannak az első keresztelési anyakönyvek is. A hitélet lassan beindult a templomok felújításával. A 300 év alatt Marcaliban összesen 17 plébános és 93 káplán telesített hosszabb rövidebb ideig papi szolgálatot a településen. A jelenlegi Kiss Iván, a maga 29 évével az ötödik leghosszabb ideig működő aktív plébános. A rekorder Ádám János, aki 1878-1914 között, mintegy 36 évig vezette az egyházközséget.

Szöveg és fotó: Kiss Kálmán

 
Read 662 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés