„Krisztus nemcsak tanította az alázatot, hanem elénk is élte.” – haranglábat állítottak Balatonföldváron

2022. augusztus 28-án Varga László megyéspüspök megáldotta az újonnan állított haranglábat a Kármelhegyi Boldogasszony kápolna udvarán.

img010

– Nagy öröm a kápolna közösségének, hogy elkészült a régóta vágyott harangláb az új haranggal, amely méltó módon hív bennünket a kápolnai szentmisékre, keresztutakra és más liturgikus eseményekre – köszöntötte Sajni Balázs plébános a jelenlévőket, majd felkérte Varga László megyéspüspököt a harangláb és a harang megáldására. Az áldást követően ünnepi szentmisére hívták a közösséget, melyet Varga László megyéspüspök celebrált.

– „Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják” – idézte az evangélium szavait a főpásztor. – Miért alázzam meg magam? Hiszen úgy tűnik, hogy azoknak van sokkal nagyobb esélye, akik nem alázzák meg magukat, hanem másokat aláznak meg és a hatalmukat, erejüket fitogtatják. Úgy tűnik, azok a sikeresek, eredményesek, mások pedig nem.

img015

Miért alázzam meg magam? Erre csak egyetlen választ ismerek: mert az a Krisztus, akiben hiszünk és akinek tanítványai vagyunk, s akit követnünk kell, megalázta magát. A megaláztatásban elment a végsőkig, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Azt olvassuk Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, hogy „Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban”.

Krisztus nemcsak tanította az alázatot, hanem elénk is élte. Soha nem élt az istenfiúi privilégiumával, egyetlen egyszer sem hivatkozott arra, hogy tessék engem előbbre engedni, mert Isten fia vagyok. Soha sem alázott meg embereket. Volt, hogy keményen beszélt, de sohasem személyeskedett. Példát adott nekünk az alázatra és azt kérte tőlünk, hogy tanuljuk meg tőle a szelídséget és alázatot.

img014

Jézus még egy dologról mondja, hogy meg kell tanulnunk, ez pedig az irgalom. Szelídség, alázat és irgalom. Ez a három egy életre szóló tananyag azoknak, akik eldöntötték, hogy nem csak vallásosak akarnak lenni, hanem Krisztus-követő keresztényekké szeretnének válni. Ha ezt a döntést nem hozzuk meg, akkor nem fogjuk megélni az evangéliumot. Akkor becsületesen, tisztességesen élünk a társadalomban és az egyházban, de Jézus többet kért tőlünk. Azt szeretné, ha tanítványai lennénk és az ő példáját követnénk – fogalmazott a megyéspüspök.

img001

A szentmise végén Dr. Bieber Zoltán, a munkálatok egyik fő előmozdítója ismertette a kápolna történetét és a harangláb állításának folyamatát. – A déli part legrégebbi fürdőhelyi kápolnája, a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére szentelt imahely 1897-ben épült fel az egykori kelta földvár sáncán belül. A fennmaradt tervrajz és képeslapok szerint a jóval kisebb épület oromzatán kis huszártorony helyezkedett el két kisebb haranggal, melyek a bővítés során eltűntek. A helyi katolikus közöség tervbe vette, hogy a kápolna környezetében egy illő megjelenésű haranglábat állítson – fogalmazott Dr. Bieber Zoltán, majd elmondta: a harangláb a tetővel ellátott, ácsolt fagerenda szerkezetével tartja az új öntésű harangot. A harang öntését Őrbottyánban kivitelezték, az elkészült nyolcvan kilogrammos bronz harangra az alábbi felirat került: „Kármelhegyi Boldogasszony, könyörögj érettünk! Isten dicsőségére öntettek engem, az Úr 2022. évében.” A harangot díszíti egy Szűz Mária domborkép és a magyar címer. A harangláb szerkezetét helyi tervező és kivitelező készítette. A szentmisét követően kötetlen beszélgetéssel és agapéval folytatódott az ünnep.

Fotó: Kling Márk

 
Read 504 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés