Dél-Szudán — Vallási vezetők a békéért

A Dél-szudáni Egyházak Tanácsa karácsonyi üzenetében békefelhívást intézett a közösségekhez, egyúttal a különböző etnikumok tiszteletére szólított fel. A karácsonyi idő az igazságosság, a béke, a gyógyulás és a kiengesztelődés előmozdítására ösztönöz – emlékeztetett a Tanács, ezen kívül aggodalmát fejezte ki a 2018-ban megkötött béke lassú életbeléptetése miatt.

La Croix  2019.12.19.  Guy Aimé Eblotié

„A folytonos késlekedés a békeszerződés hatályba léptetésére a lakosság tartós szenvedését jelenti, s a hosszú távú béke reményének megtörését okozza.” – jelentette ki Paolino Lukudu Loro katolikus püspök, Juba érseke, Justin Badi Arama, az episzkopális egyház vezetője, Peter Gai Lual Marrow püspök, a presbiteriánis egyház feje, továbbá az ország egyéb jelentős egyházainak egy-egy képviselője az üzenetben. A nyilatkozat akkor hangzott el, amikor Dél-Szudán a megállapodás végrehajtásával bajlódik.

„Jézust látjuk a gyermekek, valamint Dél-Szudán népének arcán, amely továbbra is gyötrődik. Imádkozzunk azért, hogy a párbeszéd újrakezdésének akarata kerekedjen felül, s a felek tárgyalások keretében végre olyan megoldást találjanak, amely lehetővé tenné Dél-Szudán közösségeinek békés együttélését!”

A Dél-szudáni Egyházak Tanácsa megköszönte annak a kormányközi szervezetnek a munkáját, mely a régió fejlesztéséért tevékenykedik (IGAD), s eközben az egyezség megvalósításáért igyekezett fellépni, de ezzel párhuzamosan nyugtalanságának adott hangot a tényleges előrelépés lassúsága miatt.

ciric 189847

A 2018 szeptemberében aláírt békeszerződés bejelentése óta az országban jelentősen csökkent a fegyveres összecsapások száma, annak ellenére, hogy a válság két főszereplője, Salva Kiir elnök és ellenlábasa, Riek Machar, képtelenek a konvenció egyes rendelkezéseit a gyakorlatba átültetni. A vallási vezetők a lakosság szenvedésére hivatkozva fordulnak feléjük, s ismét arra sarkallják a politikusokat, hogy hagyjanak fel az ellenségeskedéssel, s nézeteltéréseiket dialógus útján oldják meg. „Össze kell fognunk, hogy 2020 a béke és a remény éve legyen Dél-Szudán népe számára!” – hangoztatják. A karácsonyi üzenet olyan időszakot zár le, amelyben a keresztény vallási tekintélyek megsokszorozták felhívásaikat és imáikat annak érdekében, hogy a 2013. december 15-én kitört krízis rendeződjön. Októberben, miután újfent kudarccal végződtek a nemzeti egységkormány megalakulásáról folyó tárgyalások, a katolikus egyház vezetői a politikai zsákutca láttán élénk nyugtalanságuknak adtak hangot. „Azt kérdezzük, vajon a béke megteremtésére irányuló erőfeszítések miért a két vagy több személy közötti hatalommegosztás kérdésére fókuszálódnak, ahelyett, hogy a Dél-Szudán lakosságát sújtó konfliktus alapvető okait kutatnák?” – jegyezték meg a 2019. október 19-i kommünikében.

2019 júliusában az UNMISS és a Finn Church Aid szervezetek kezdeményezésére egy vallásközi bizottság jött létre, amely az ország keleti részén, Jonglei régióban hivatott az egymással összetűzésben álló közösségeket megbékíteni egymással.

Ezt megelőzően, 2019. április 11-én, a Vatikánban tartott lelkigyakorlat végén Ferenc pápa arra buzdította Salva Kiir elnököt, s a felkelők vezetőjét, Riek Machar [volt alelnököt], hogy teremtsenek békét. Ennek érdekében a pápa példátlan gesztust tett: mindegyiküket letérdelve kérlelte.

Fordította: Hantos-Varga Márta

Egyéb forrás:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szazezrek-haltak-meg-az-elmult-evekben-del-szudanban-ferenc-papa-kiveteles-gesztust-tett-bekeert

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2018/03/24/a_p%C3%A1pa_fogadta_a_d%C3%A9l-szud%C3%A1ni_egyh%C3%A1zak_tan%C3%A1cs%C3%A1t/hu-1368346

 
Read 1258 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés