Családpasztoráció

TUDJ MEG TÖBBET AZ Y GENERÁCIÓRÓL!

Tudod mi jellemzi az Y generáció tagjait? Szeretnéd tudni hogyan keltheted fel érdeklődésüket? Tudod mi mozgatja meg őket?

Hajlandó vagy változtatni a korábban bevált előadásmódodon?

Szeretnél nem csak az értelmükig, hanem a szívükhöz is eljutni? Vajon mi motiválja őket?

 

Mint már bizonyára tapasztaltad, a mai jegyesek döntő többségét adó 1985 és 1995 között született fiatalokhoz (un. Y generáció) már másképpen kell fordulnunk, másképpen kell megszólítanunk őket, mint a 10-20 évvel korábban születetteket. A nekik szánt tudnivalókat, “okosságokat” más úton, más eszközökkel kell feléjük továbbítanunk, mint azt eddig megszoktuk és alkalmaztuk.

 

Ebben a nehéz munkában, feladatban szeretnénk segíteni olyan, ebben már jártas és képzett szakemberek közreműködésével, akik ezt már régebb óta gyakorolják.

 

2017.december 2-án egész napos (9-től 16 óráig) továbbképzést szervezünk a jegyes-felkészítést végző valamint a fiatalokkal foglalkozó házaspárok és érdeklődő atyák részére a Kaposvári Püspökségen.

Téma: Az Y generáció sajátosságai, hogyan érjük el őket, milyen módon adhatunk nekik válaszokat.

Előadók: dr. Sallai Tamás és felesége Karikó Éva valamint Hortobágyi Tibor és felesége dr. Nagy Ágnes.

 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Radnai István és Márta egyházmegyei családreferens házaspár 30/283-7734, illetve a radnaihp@gmail.com.

Jelentkezni itt lehet.

A részvétel ingyenes!

 

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS

Jegyesoktatói tapasztalatunk, hogy a fiatalok nagy hiányossággal érkeznek életük meghatározó eseményéhez. Sokszor nagyon minimális ismeretük van önmagukról, a másik nem sajátosságairól, illetve az emberi kapcsolatokról. A nemiségről való helyes látásmód kialakítása és a házasságra való felkészítés kisgyermekkorban kezdődik a családban (AL208), illetve a kisiskoláskorban, majd a serdülőkorban folytatódik, és csak harmadik állomása a jegyesek felkészítése (Ferenc pápa).

Szeretnénk a családi életre nevelést (CSÉN), mint az iskolai oktatás és nevelés tárgyát, az egyházmegye katolikus és önkormányzati iskoláiban is szorgalmazni és lehetőségét megteremteni. Erre kormányzati szándék is van. “Az új NAT-ban a családi életre nevelés kiemelt fejlesztési terület lett 2013-ban. Az oktatásirányítás feltett szándéka, hogy ez a témakör is minden tantárgyban – integrálhatóságától függő mértékében – megjelenjen (pl. Biológia; Történelem; Magyar; stb.). Önálló tantárgyi keretben a következő három tantárgy esetében jelennek meg hangsúlyosan a családi értékek: Erkölcstan; Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy; Etika. A nevelőtestületek dönthetnek az évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználásáról. Dönthetnek például arról, hogy ebben a 10 %-os keretben szabadon választható tantárgyat vezetnek be. Így lehetőség nyílik arra is, hogy a CSÉN külön tantárgyként vezetődjön be, heti 1 órás keretben az 1-12. évfolyamon. ”(Részlet Bodó Márton NAT titkár összefoglalójából, 2013.) Ezt a munkát segíti a CSÉN Kerettanterv, melynek kidolgozásában Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes vezetésével a Kecskemét-Széchenyi Városi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) és az Életünk a Család! Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársai vettek részt. A jövő évben szeretnénk Kaposváron is megszervezni egy CSÉN oktatóképzést. Ezt előkészítendő 2017. december 1-jén „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) módszertani bemutatót és tájékoztatót tartunk.

A bemutatót tartják: a CSÉN program kidolgozói, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és a Parázs Központ munkatársai. Szeretettel várjuk az atyákat és minden érdeklődő pedagógust, védőnőt, hitoktatót és mindenki mást, akinek szívügye a család!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Radnai István és Márta egyházmegyei családreferens házaspár 30/283-7734, illetve a radnaihp@gmail.com.

Jelentkezni erre a linkre kattintva lehet.